Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY

Được đăng lên bởi Hung Tran
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 3798 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ÑOÀ AÙN CHI TIEÁT MAÙY

GVHD: VŨ KIM CHÍNH

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP.HCM
KHOA CƠ KHÍ

ĐỒ ÁN
CHI TIẾT MÁY

TP.HỒ CHÍ MINH 07/2010

SVTH: ĐẬU VĂN THƯỜNG
LỚP CĐ CĐT 32B

1

ÑOÀ AÙN CHI TIEÁT MAÙY

GVHD: VŨ KIM CHÍNH

LỜI NÓI ĐẦU
Đồ án môn học Chi tiết máy là một đồ án chuyên nghành chính của sinh
viên nghành cơ khí. Việc tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí là nội dung
không thể thiếu trong chương trình đào tạo kĩ sư cơ khí nhằm cung cấp các
kiến thức quan trọng cho sinh viên về kết cấu máy.
Nội dung đồ án bao gồm những vấn đề cơ bản trong thiết kế máy và hệ
thống dẫn động; tính toán thiết kế chi tiết máy theo các chỉ tiêu chủ yếu về khả
năng làm việc; thiết kế kết cấu chi tiết máy, vỏ khung và bệ máy; chọn cấp
chính xác, lắp ghép và phương pháp trình bày bản vẽ, trong đó cung cấp nhiều
số liệu mới về phương pháp tính, về dung sai lắp ghép và các số liệu tra cứu
khác. Thuật ngữ và khí hiệu dùng trong đồ án dựa theo tiêu chuẩn nhà nước,
phù hợp với thuật ngữ và kí hiệu quốc tế.
Khi thiết kế đồ án chi tiết máy chúng ta phải nghiên cứu kỹ những giáo
trình như Công nghệ chế tạo máy, Khoa học vật liệu, Nguyên lý máy, Dung
sai lắp ghép, Chi tiết máy, Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí...Khi thiết kế
chúng ta phải sử dụng tài liệu, sổ tay, tiêu chuẩn và khả năng kết hợp so sánh
những kiến thức lý thuyết với thực tế sản xuất.
Em xin chân thành cảm ơn các thầy giáo và đặc biệt là thầy giáo VŨ
KIM CHÍNH đã hướng dẫn và cho em nhiều ý kiến quý báu cho việc hoàn thành đồ
án môn học này. Khi thực hiện đồ án trong tính toán còn có nhiều sai sót em xin
trân trọng cảm ơn những ý kiến, chỉ dẫn của thầy.

SVTH: ĐẬU VĂN THƯỜNG
LỚP CĐ CĐT 32B

2

ÑOÀ AÙN CHI TIEÁT MAÙY

GVHD: VŨ KIM CHÍNH

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY
TÊN ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ TRẠM DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI BAO
GỒM BỘ TRUYỀN NGOÀI VÀ HỘP GIẢM TỐC

1.Thông số cho trước
+ Lực kéo băng tải: P=6500 (N)
+Vận tốc băng tải: V=1,6 (m/s)
+Đường kính tang băng tải: D=300 (mm)
2.Đặc tính làm việc:
+Băng tải làm việc một chiều, tải trọng thay đổi không đáng kể.
+Thời gian làm việc:5năm;300 ngày/năm;2ca/ngày;8h/ca

SVTH: ĐẬU VĂN THƯỜNG
LỚP CĐ CĐT 32B

3

ÑOÀ AÙN CHI TIEÁT MAÙY

GVHD: VŨ KIM CHÍNH

PHAÀN I : CHOÏN ÑOÄNG CÔ ÑIEÄN VAØ PHAÂN PHOÁI
TÆ SOÁ TRUYEÀN
CHÖÔNGI: CHOÏN ÑOÄNG CÔ ÑIEÄN

- Ñeå choïn ñoäng cô cho boä truyeàn tröôùc heát ta phaûi tính coâng suaát caàn thieát
Ta coù coâng thöùc:
Nct =

N
η

Trong ñoù:
Nct: Coâng suaát caàn thieát
N: Coâng suaát trên băng tải
η: hieäu suaát chung
- Hieäu suaát chung ñöôïc ...
ÑOÀ AÙN CHI TIEÁT MAÙY GVHD: VŨ KIM CHÍNH
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP.HCM
KHOA CƠ KHÍ
ĐỒ ÁN
CHI TIẾT MÁY
TP.HỒ CHÍ MINH 07/2010
SVTH: ĐẬU VĂN THƯỜNG 1
LỚP CĐ CĐT 32B
ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY - Người đăng: Hung Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY 9 10 78