Ktl-icon-tai-lieu

Đồ Án Chi Tiết Máy

Được đăng lên bởi DO Hong Minh
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 490 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GVHD: NGUYỄN THANH TÂN

Đồ án chi tiết máy

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ
KHOA CƠ KHÍ
***
ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY
Đề số: 7

THIẾT KẾ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI

1. Động cơ
giảm tốc
truyền xích
2. Nối trục
Băng tải

3. Hộp
4. Bộ
đàn hồi

Số liệu cho
1

5.

trước
2

3

4

5

6

7

Stt

Sinh viên thiết kế

Lực
kéo
băng
tải F
(N)

Vận tốc
băng tải
V (m/s)

Đường
kính
tang D
(mm)

Thời
gian
phục vụ
lh (Giờ)

Số ca
làm
việc

42

Nguyễn Anh Tuấn

2000
0

0.26

300

10000

1

8
Góc
nghiêng
đường nối
tâm bộ
truyền
ngoài α (º)
34

Khối lượng thiết kế:
1/ Bản vẽ lắp hộp giảm tốc – khổ A0
2/ 1 bản vẽ chế tạo chi tiết: 1.Trục 1, 2.Trục 2, 3.Bánh vít, 4.Bánh răng cấp nhanh, 5.Bánh
xích, 6.Trục vít (Khổ A3)
3/ 1 bản thuyết minh

Giáo viên hướng dẫn: NGUYỄN THANH TÂN

Phần I.Chọn động cơ và phân phối tỷ số truyền
1. Chọn động cơ
Nguyễn Anh Tuấn - 111250422165

Trang1

9
Đặc
tính
làm
việc

êm

GVHD: NGUYỄN THANH TÂN

Đồ án chi tiết máy

1.1. Xác định công suất đặt trên trục động cơ
Động cơ điện được chọn phải tận dụng được toàn bộ công suất động cơ.Khi làm việc không
quá nóng, có khả năng quá tải trong thời gian ngắn, có momen mở máy ban đầu đủ lớn để
thắng momen cản ban đầu của phụ tải.
+Công suất động cơ được xác định theo công thức (2-1/Trang 27)[I].
N ct 

N


Trong đó:
- NCT: Công suất cần thiết.
- N : Công suất trên băng tải. Với P là lực kéo băng tải, v là vận tốc băng
tải thì công suất trên băng tải là:

N

-

Fv
20000  0,26

 5, 2
1000
1000

kw

Theo công thức (2.11)[1]

F=20000 N Lực kéo băng tải.
V=0,26 m/s Vận tốc băng tải .

+Hiệu suất hệ dẫn động η :
Theo công thức 2.1/Trang 27[I] :

  1.2 .3 ...
Trong đó η1,η2,η3… là hiệu suất của các bộ truyền và các cặp ổ trong hệ thống dẫn
động.
Theo đề bài thì :

   k .tv .br .ol 4 . x

k

tv

: hiệu suất nối trục.
: hiệu suất của một bộ truyền trục vít – bánh vít

Nguyễn Anh Tuấn - 111250422165

Trang2

GVHD: NGUYỄN THANH TÂN
br
ol

x

Đồ án chi tiết máy

:hiệu suất một cặp bánh răng.
:hiệu suất một cặp ổ lăn.
: hiệu suất của một bộ truyền xích.

Tra bảng (2-1/Trang 27)[I] ta được các hiệu suất :

k  0,99
tv  0,75
br  0,98
ol  0,995
 x  0,97
  0,99.0,75.0,98.(0,995) 4 .0,97  0,7
Vậy
N ct 

=>

N


5, 2
 7, 4
0, 7

=

(kW)

1.2. Chọn động cơ
Cần phải chọn công suất động cơ lớn hơn công suất cần thiết.Chọn sơ bộ động cơ điện che
kín có quạt gió. Tra bảng (Theo bảng 2P/Trang 322)[I]chọn động cơ kí hiệu AO2 - 51 – 2.
Bảng thông số động cơ:
nđc(v/p)

P(Kw)



Tm/Tđm

Tmin/Tđm

Tmax/Tđm

2910

...
GVHD: NGUYỄN THANH TÂN Đồ án chi tiết máy
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ
KHOA CƠ KHÍ
*** ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY
Đề số: 7 THIẾT KẾ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI
1. Động cơ 3. Hộp
giảm tốc 4. Bộ
truyền xích
2. Nối trục đàn hồi 5.
Băng tải
Số liệu cho trước
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Stt Sinh viên thiết kế
Lực
kéo
băng
tải F
(N)
Vận tốc
băng tải
V (m/s)
Đường
kính
tang D
(mm)
Thời
gian
phục vụ
l
h
(Giờ)
Số ca
làm
việc
Góc
nghiêng
đường nối
tâm bộ
truyền
ngoài α (º)
Đặc
tính
làm
việc
42 Nguyễn Anh Tuấn
2000
0
0.26 300 10000 1 34 êm
Khối lượng thiết kế:
1/ Bản vẽ lắp hộp giảm tốc – khổ A
0
2/ 1 bản vẽ chế tạo chi tiết: 1.Trục 1, 2.Trục 2, 3.Bánh vít, 4.Bánh răng cấp nhanh, 5.Bánh
xích, 6.Trục vít (Khổ A
3
)
3/ 1 bản thuyết minh
Giáo viên hướng dẫn: NGUYỄN THANH TÂN
Phần I.Chọn động cơ và phân phối tỷ số truyền
1. Chọn động cơ
Nguyễn Anh Tuấn - 111250422165 Trang1
Đồ Án Chi Tiết Máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ Án Chi Tiết Máy - Người đăng: DO Hong Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Đồ Án Chi Tiết Máy 9 10 628