Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án chi tiết máy

Được đăng lên bởi kysutre92
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 3311 lần   |   Lượt tải: 4 lần
-------

Đồ án môn học: Chi tiết máy

Lời Nói Đầu
Môn học chi tiết máy là môn học rất quan trọng và cần thiết đối với các sinh
viên ngành cơ khí nói chung và ngành Chế Tạo Máy nói riêng. Đồ án chi tiết máy là
1 phần không thể thiếu được vì nó cung cấp các kiến thức cơ sở thục tế sau khi sinh
viên đã học qua lý thuyết. Đồ án môn học này là đồ án tổng hợp tất cả các kiến thức
của các môn học khác như : cơ học, sức bền vật liệu, nguyên lý máy, chi tiết máy,
máy cắt kim loại, dung sai kỹ thuật đo, và nhiều môn học khác nữa. Do vậy sau khi
sinh viên làm đồ án chi tiết máy càng hiểu rõ các môn học có liên quan và mối quan
hệ chặt chẽ với nhau. Máy móc hầu hết dẫn động bằng cơ khí mà môn học này có
tính toán và thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí và nó là cơ sở để thiết kế các môn học
khác, việc làm đồ án này giúp cho sinh viên có tính cẩn thận và tỉ mỉ, đó là yếu tố rất
cần cho người làm cơ khí.
Trong quá trình hoàn thành đồ án do kinh nghiệm và kiến thức thực tế còn hạn
chế nên không tránh khỏi sai sót, em kính mong sự chỉ bảo của các thầy cô để em
hoàn thành đồ án được tốt hơn.
Để hoàn thành được đồ án này em xin cảm ơn sự chỉ bảo tận tình của thầy
giáo Phạm Tuấn Hiệp, đẫ chỉ dẫn giúp em hoàn thành tốt đồ án môn học này.
, Ngày…/…../2012
Sinh viên: Nguyễn Đình Hùng

PHẦN I: TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC
I, Chọn loại động cơ
- Chọn động cơ điện để dẫn động máy móc hoặc các thiết bị công nghệ là công việc
đầu tiên trong quá trình thiết kế tính toán máy.

1

-------

Đồ án môn học: Chi tiết máy

- Trong công nghệ sử dụng nhiều loại động cơ như: Động cơ điện 1 chiều, động cơ
điện xoay chiều. Mỗi loại động cơ có ưu, nhược điểm nên tùy thuộc vào các yêu cầu
khác nhau mà ta chọn động cơ cho phù hợp.
- Với yêu cầu thiết kế trạm dẫn động băng bải đã cho, dựa vào tính chất và phạm vi
sử dụng của loại động cơ, ta chọn loại động cơ xoay chiều 3 pha không đồng bộ roto
lồng sóc ( còn gọi là roto ngắn mạch)
Vì: Động cơ không đồng bộ kiểu lồng sóc rẻ, cấu tao đơn giản, mắc trực tiếp với
mạch xoay chiều không cần biến đổi dòng điện, không điều chỉnh vận tốc hoặc có
thể điều chỉnh nhảy cấp bằng cách thay đổi số đôi cực từ, còn các loại động cơ khác
thì:
+ Động cơ điện 1 chiều: Giá thành đắt, khối lượng sữa chữa lớn, mau hỏng
hơn động cơ xoay chiều và phải tăng thêm vấn đề đầu tư để đặt thiết bị
chỉnh lưu.
+ Động cơ điện không đồng bộ 3 pha kiểu dây quấn: giá thành đắt, kích
thước lớn, vận hành phức tạp, có cosφ thấp hơn kiểu lồng sóc.
+Động cơ điện đồng bộ 3 pha: Giá thành đắt, mở má...
------- Đồ án môn học: Chi tiết máy
Lời Nói Đầu
Môn học chi tiết máy là môn học rất quan trọng và cần thiết đối với các sinh
viên ngành cơ khí nói chung và ngành Chế Tạo Máy nói riêng. Đồ án chi tiết máy là
1 phần không thể thiếu được vì nó cung cấp các kiến thức cơ sở thục tế sau khi sinh
viên đã học qua lý thuyết. Đồ án môn học này là đồ án tổng hợp tất cả các kiến thức
của các môn học khác như : cơ học, sức bền vật liệu, nguyên lý máy, chi tiết máy,
máy cắt kim loại, dung sai kỹ thuật đo, và nhiều môn học khác nữa. Do vậy sau khi
sinh viên làm đồ án chi tiết máy càng hiểu rõ các môn học có liên quan và mối quan
hệ chặt chẽ với nhau. Máy móc hầu hết dẫn động bằng cơ khí mà môn học này có
tính toán và thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí và nó là cơ sở để thiết kế các môn học
khác, việc làm đồ án này giúp cho sinh viên có tính cẩn thận và tỉ mỉ, đó là yếu tố rất
cần cho người làm cơ khí.
Trong quá trình hoàn thành đồ án do kinh nghiệm và kiến thức thực tế còn hạn
chế nên không tránh khỏi sai sót, em kính mong sự chỉ bảo của các thầy cô để em
hoàn thành đồ án được tốt hơn.
Để hoàn thành được đồ án này em xin cảm ơn sự chỉ bảo tận tình của thầy
giáo Phạm Tuấn Hiệp, đẫ chỉ dẫn giúp em hoàn thành tốt đồ án môn học này.
, Ngày…/…../2012
Sinh viên: Nguyễn Đình Hùng
PHẦN I: TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC
I, Chọn loại động cơ
- Chọn động cơ điện để dẫn động máy móc hoặc các thiết bị công nghệ là công việc
đầu tiên trong quá trình thiết kế tính toán máy.
1
Đồ án chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án chi tiết máy - Người đăng: kysutre92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
Đồ án chi tiết máy 9 10 370