Ktl-icon-tai-lieu

đồ án chi tiết máy

Được đăng lên bởi Vu Tran Huynh
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 908 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỒ ÁN TKHT TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ GVHD:NGUYỄN ANH TÚ

II.6 CÁC CHI TIẾT PHỤ:
1.Vòng chắn dầu
Không cho dầu mỡ tiếp xúc.

2. Chốt định vị:
Chốt dịnh vị hình côn d = 8mm chiều dài l = 58 mm

3.Nắp quan sát:

Nắp quan sát tra bảng 18.5 trang 98 [2] ta lấy:
A

B

A1

B1

C

K

R

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

200

150

250

200

230

180

12

4. Nút thông hơi

Vít

Số
lương
vít

M10x22

6

Các thông số trong bảng 18.6 trang 93 [2]:
A

B

C

D

E

G

H

M48x3

35

45 25 79 62 52

I

K L

M

N

O

P

Q

R

S

10

5

13

32

10

56

36

62

55

15

5.Nút tháo dầu:

Chọn M30x2.Các thông số trong bảng 18.7 trang 93
d

b

m

f

L

c

q

D

S

D0

M30x2

18

14

4

36

4

27

45

32

36,9

6.Que thăm dầu:
Dùng kiểm tra dầu trong hộp giảm tốc.Vị trí lắp đặt nghiêng 550 so với mặt bên, kích
thước theo tiêu chuẩn.

II.7 BẢNG DUNG SAI LẮP GHÉP:

Dựa vào kết cấu làm việc, chết độ tải của các chi tiết trong hộp giảm tốc mà ta chọn các
kiểu lắp ghép sau:
1. Dung sai và lắp ghép bánh răng:

Chịu tải vừa , thay đổi va đập nhẹ vì thế ta chọn kiểu lắp trung gian H7/k6.
2. Dung sai lắp ghép ổ lăn:

Khi lắp ổ lăn ta cần lưu ý:


Lắp vòng trong trên trục theo hệ thống lỗ, lắp vòng ngoài vào vỏ theo hệ thống
trục

- Để các vòng ổ không trơn trựơt theo bề mặt trục hoặc lỗ hộp khi làm việc, chọn kiểu lắp
trung gian có độ dôi cho các vòng quay


Đối với các vòng không quay ta sử dụng kiểu lắp có độ hở.

Vì vậy khi lắp ổ lăn lên trục ta chọn mối ghép k6, còn khi lắp ổ lăn vào vỏ ta chọn H7.
3. Dung sai khi lắp vòng chắn dầu:

Chọn kiểu lắp trung gian H7/js6 để thuận tiện cho quá trình tháo lắp.
4. Dung sai khi lắp vòng lò xo ( bạc chắn ) trên trục tuỳ động:

Vì bạc chỉ có tác dụng chặn các chi tiết trên trục nên ta chọn chế độ lắp có độ hở H8/h7.
5. Dung sai lắp ghép then lên trục:

Theo chiều rộng ta chọn kiểu lắp trên trục là P9 và kiểu lắp trên bạc là D10.
Bảng dung sai lắp ghép bánh răng:
Mối lắp

Sai lệch giới hạn
(μm)

Sai lệch giới hạn
(μm)

Nmax(μm)

Smax(μm)

ES

EI

es

ei

50H7/k6

+25

0

+18

+2

18

23

58H7/k6

+30

0

+21

+2

21

28

80H7/k6

+30

0

+21

+2

21

28

Bảng dung sai lắp ghép ổ lăn:
Sai lệch giới hạn
(μm)
Mối lắp

Nmax(μm)

Nmin(μm)

es

ei

30k6

+18

+2

18

2

45k6

+18

+2

18

2

75k6

+21

+2

21

2

Bảng dung sai lắp ghép then:
Sai lệch giới hạn chiều rộng
rãnh then
Kích thước
tiềt diện then
bxh

Trên trục

Chiều sâu rãnh then

Trên bạc
Sai lệch giới Sai lệch giới hạn
hạn trên trục t1
trên bạc t2

P9
8x7

D10
+0,098

-0,015

+...
ĐỒ ÁN TKHT TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ GVHD:NGUYỄN ANH TÚ
II.6 CÁC CHI TIẾT PHỤ:
1.Vòng chắn dầu
Không cho dầu mỡ tiếp xúc.
2. Chốt định vị:
Chốt dịnh vị hình côn d = 8mm chiều dài l = 58 mm
3.Nắp quan sát:
đồ án chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án chi tiết máy - Người đăng: Vu Tran Huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
đồ án chi tiết máy 9 10 496