Ktl-icon-tai-lieu

đồ án chi tiết máy

Được đăng lên bởi phamphuhn
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 558 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY

ĐỀ 4: THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI

ĐỀ SỐ 4: THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI.
Thông số đầu vào:
1. Lực kéo băng tải:

F = 560 (N)

2. Vận tốc băng tải:

v =2.25 (m/s)

3. Đường kính tang:

D = 310 (mm)
l h = 20000 (giờ)

4. Thời hạn phục vụ:
5. Số ca làm việc:

Số ca = 3 ca

6.Góc nghiêng đường nối tâm của bộ truyền ngoài: @=0

o

7. Đặc tính làm việc: Va đập nhẹ.

PHẦN A: Tính toán động học hệ dẫn động.
I.Chọn động cơ.
1 .Công suất làm việc.
Plv 

F.v 560 . 2, 25

 1, 26  kW 
1000
1000

2. Hiệu suất hệ dẫn động.
η=η3ol . η kn . ηđ . ηbr

(1)

2.3
 I
19
Tra bảng
ta có:
+ Hiệu suất của một cặp ổ lăn :

ηol = 0,995

+ Hiệu suất của bộ đai :

ηđ =¿ 0,96

+ Hiệu suất của bộ truyền bánh răng : ηbr =¿ 0,97
+ Hiệu suất của khớp nối:

ηkn = 0,99

Thay số vào (1) ta có:
η= ηol3 . ηkn . ηd . ηkn =0,9953.0,99.0,96.0,97 = 0,908

GVHD: TS.Vũ Lê Huy

Page 1

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY

ĐỀ 4: THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI

3.Công suất cần thiết trên trục động cơ.

Pyc 

Plv 1,26

 1,388(kW)
η 0,908

4.Số vòng quay trên trục công tác.

nlv 

60000.v 60000.2, 25

 138,69(v / ph)
D
 .310

5.Chọn tỉ số truyền sơ bộ.
usb = uđ . ubrc
Tra bảng

B

2.4
 I
21
ta chọn được tỉ số truyền sơ bộ của:

+ Tỉ số truyền động đai: uđ = 2,5
+ Tỉ số truyền bộ truyền bánh răng côn: ubrc = 3,5
Suy ra : usb = uđ . ubrc = 2,5 . 3,5 = 8,75
6.Số vòng quay sơ bộ trên trục động cơ.
nsb = nlv . usb = 138,69 . 8,75 = 1213,54 (v/ph)
7.Tính số vòng quay đồng bộ của động cơ
t
Chọn số vòng quay đồng bộ của động cơ: ndb =1500 (v/ph)

8.Chọn động cơ.
P1.3
 I
Tra bảng phụ lục 237
chọn động cơ thỏa mãn :

 nb db  nt db  1500(v / ph)


cf
 P dc  Pyc  1,388(k W )

Ta được động cơ với các thông số sau:
Kí hiệu động cơ
4A80B4Y3

Pđc (kW)
nđc (v/ph)
1,50
1400
II.Phân phối tỉ số truyền .Tỉ số truyền của hệ
uch =

dđc (mm)
22

n đ c 1400
=
=10,09
nlv 138,69

GVHD: TS.Vũ Lê Huy

Page 2

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY

ĐỀ 4: THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI

Chọn tỉ số truyền của bộ truyền ngoài: uđ = 2,5
ubr =

uch 10.09
=
=4.04
uđ
2,5

III.Tính các thông số trên trục hệ dẫn động.
*Công suất trên các trục:
+ Công suất trên trục công tác : Pct = Plv = 1,26 (kW)
+ Công suất trên trục II :

PII =

Pct
=
ηol . η kn LINKExcel . S h eet .8 C :\\ Users \\ User \\ Desktop \\ CTM 2012\\ ExCTMBRTXT . x

+ Công suất trên trục I là :

¿
P II
1,279
PI =
=
ηol . ηbrc 0,995 .0,97 LINKExcel . S h eet .8 C :\\ Users \\ User \\ Desktop \\ CTM 2012\\ ExCTM

+ Công suất thực của động cơ là:
❑

Pđ c =

PI
1,...
ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY ĐỀ 4: THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI
ĐỀ SỐ 4: THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI.
Thông số đầu vào:
PHẦN A: Tính toán động học hệ dẫn động.
I.Chọn động cơ.
1 .Công suất làm việc.
lv
F.v 560 . 2,25
P 1,26 kW
1000 1000
2. Hiệu suất hệ dẫn động.
η=η
ol
3
. η
kn
. η
đ
. η
br
(1)
Tra bảng
2.3
19
I
ta có:
+ Hiệu suất của một cặp ổ lăn :
η
ol
= 0,995
+ Hiệu suất của bộ đai :
η
đ
=¿
0,96
+ Hiệu suất của bộ truyền bánh răng :
η
br
=¿
0,97
+ Hiệu suất của khớp nối:
η
kn
= 0,99
Thay số vào (1) ta có:
η=
η
ol
3
.
η
kn
.
.
η
kn
=0,995
3
.0,99.0,96.0,97 = 0,908
GVHD: TS.Vũ Lê Huy Page 1
1. Lực kéo băng tải: F = 560 (N)
2. Vận tốc băng tải: v =2.25 (m/s)
3. Đư_ng kính tang: D = 310 (mm)
4. Th_i hạn phục vụ:
l
h
= 20000 (gi_)
5. Số ca làm việc: Số ca = 3 ca
6.Góc nghiêng đư_ng nối tâm của bộ truyền ngoài:
@=0
o
7. Đặc tính làm việc: Va đập nhẹ.
đồ án chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án chi tiết máy - Người đăng: phamphuhn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
đồ án chi tiết máy 9 10 792