Ktl-icon-tai-lieu

đồ án chi tiết máy đề 5 - văn hữu thịnh

Được đăng lên bởi leviethung2610
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 675 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY

GVHD: VĂN HỮU THỊNH

Lời nói đầu
Môn học chi tiết máy là một trong những môn học cơ sở giúp cho sinh viên chuyên
ngành cơ khí có một cách nhìn tổng quan về nền công nghiệp đang phát triển như vũ bão.
Đây là môn học đóng vai trò quan trọng trong chương trình đào tạo kỹ sư và các cán bộ
kỹ thuật, nguyên lý làm việ và phương pháp tính toán các chi tiết phục vụ cho các máy
móc ngành công _ nông nghiêp, giao thông vận tải,……..
Thiết kế đồ án chi tiết máy là sự kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực nghiệm, từ đó
sinh viên có cơ hội tổng kết lại những lý thuyết và làm quen với công việc thiết kế.
Trong các nhà máy xí nghiệp, khi cần vận chuyển vật liệu rời chủ yếu sử dụng các máy
vận chuyển gián đoạn, các máy vận chuyển liên tục. Khác với các máy vận chuyển gián
đoạn, các thiết bị máy vận chuyển có thể làm việc trong một thời gian dài, việc vận
chuyển có năng suất cao và được sử dụng rộng rãi khi vận chuyển các vật liệu rời người
ta đã sử dụng băng tải. Băng tải thường được sử dụng để vận chuyển các loại vật liệu
như: than đá, cát, sỏi, thóc…
Băng tải thường được cấu tạo bởi ba bộ phận chính: Động cơ truyền lực và mô men
xoắn cho hộp giảm tốc tiếp đó đến băng tải. Hộp giảm tốc thường dùng cho băng tải là
hôp giảm tốc bánh răng trụ một cấp, hai cấp, bánh vít_trục vít, bánh răng_ trục vít.
Để làm quen với việc đó, em được giao Thiết kê hệ dẫn động băng tải (xích_tải),với
những kiến thức đã học và sau một thời gian nghiên cứu cùng với sự hướng dẫn tận tình
của thầy Văn Hữu Thịnh_cán bộ giảng dạy thuộc bộ môn chi tiết máy, đến nay đồ án của
em đã được hoàn thành. Tuy nhiên, vẫn còn bị hạn chế về kinh nghiệm thực tế, nên đồ án
của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự chỉ bảo của các thầy cô
trong bộ môn để đồ án của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong bộ môn đã tận tình giúp đỡ em, đặc biệt
là thầy hướng dẫn.

Biên Hòa, ngày 09 tháng 01 năm 2015

Sinh viên thực hiện: Lê Việt Hùng

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
SVTT: LÊ VIỆT HÙNG.

Trang 1

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY

GVHD: VĂN HỮU THỊNH

THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG CƠ KHÍ
(ĐỀ SỐ :5)
A. ĐẦU ĐỀ
1.Sơ đồ động

Gồm: 1: Động cơ điện
2: Bộ truyền đai thang
3: Hộp giảm tốc 2 cấp
4: Nối trục đàn hồi
5: Bộ phận công tác-Xích tải

SVTT: LÊ VIỆT HÙNG.

Trang 2

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY

GVHD: VĂN HỮU THỊNH

2. Các số liệu thiết kế:
- Lực vòng trên băng tải (2F)

: 3100 (N)

- Vận tốc xích tải (V)

: 1,45

- Số răng đĩa xích tải (Z)

: 9

- Bước xích tải (t)

: 110

(mm)

- ...
GVHD: VĂN HỮU THỊNH ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY
Lời nói đầu
Môn học chi tiết máy một trong những môn học cơ sgiúp cho sinh viên chuyên
ngành cơ khí có một cách nhìn tổng quan về nền công nghiệp đang phát triển như vũ bão.
Đây môn học đóng vai trò quan trọng trong chương trình đào tạo kỹ sư các cán b
kỹ thuật, nguyên lý m việ phương pháp tính toán c chi tiết phục vụ cho các y
móc ngành công _ nông nghiêp, giao thông vận tải,……..
Thiết kế đồ án chi tiết máy là sự kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực nghiệm, từ đó
sinh viên có cơ hội tổng kết lại những lý thuyết và làm quen với công việc thiết kế.
Trong các nhà máy xí nghiệp, khi cần vận chuyển vật liệu rời chủ yếu sử dụng các máy
vận chuyển gián đoạn, các máy vận chuyển liên tục. Khác với các máy vận chuyển gián
đoạn, các thiết bị máy vận chuyển thể làm việc trong một thời gian dài, việc vận
chuyển có năng suất cao được sử dụng rng rãi khi vận chuyển các vật liệu rời người
ta đã sử dụng băng tải. Băng tải thường được sử dụng để vận chuyển các loại vật liệu
như: than đá, cát, sỏi, thóc…
Băng tải thường được cấu tạo bởi ba b phận chính: Động cơ truyền lực men
xoắn cho hộp giảm tốc tiếp đó đến băng tải. Hộp giảm tốc thường dùng cho băng tải
hôp giảm tốc bánh răng trụ một cấp, hai cấp, bánh vít_trục vít, bánh răng_ trục vít.
Đ làm quen với việc đó, em được giao Thiết hệ dẫn động băng tải (xích_tải),với
những kiến thức đã học sau một thời gian nghiên cứu cùng với sự hướng dẫn tận tình
của thầy Văn Hữu Thịnh_cán bộ giảng dạy thuộc bộ môn chi tiết máy, đến nay đồ án của
em đã được hoàn thành. Tuy nhiên, vẫn còn bị hạn chế về kinh nghiệm thực tế, nên đồ án
của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự chỉ bảo của các thầy
trong bộ môn để đồ án của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn các thầy trong bộ môn đã tận tình giúp đỡ em, đặc biệt
là thầy hướng dẫn.
Biên Hòa, ngày 09 tháng 01 năm 2015
Sinh viên thực hiện: Lê Việt Hùng
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
SVTT: LÊ VIỆT HÙNG. Trang 1
đồ án chi tiết máy đề 5 - văn hữu thịnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án chi tiết máy đề 5 - văn hữu thịnh - Người đăng: leviethung2610
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
đồ án chi tiết máy đề 5 - văn hữu thịnh 9 10 513