Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án chi tiết máy đề 5

Được đăng lên bởi mavanbo-bp
Số trang: 112 trang   |   Lượt xem: 1018 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN CHẤM ĐỒ ÁN

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
LỜI MỞ ĐẦU
GVHD: NGUYỄN DANH SƠN

Đề Số: 5 - Phương Án: 2

2

Từ xưa đến nay, ngành cơ khí luôn là ngành then chốt trong tất cả các lĩnh vực của
đời sống xã hội.Theo Quyết định số 186/2002/QĐ-TTg ngày 26/12/2002 của Thủ tướng
Chính phủ, mục tiêu chung của chiến lược phát triển ngành cơ khí là: Ưu tiên phát triển
một số chuyên ngành và sản phẩm cơ khí trọng điểm để đáp ứng về cơ bản nhu cầu của
nền kinh tế quốc dân: thiết bị toàn bộ; máy động lực; cơ khí phục vụ nông- lâm- ngư
nghiệp và công nghiệp chế biến; máy công cụ; cơ khí xây dựng; cơ khí đóng tàu thủy;
thiết bị kỹ thuật điện - điện tử; cơ khí ôtô- cơ khí giao thông vận tải. Trong đó, mục tiêu
cụ thể: Phấn đấu đến năm 2010 ngành cơ khí đáp ứng 45 -50% nhu cầu sản phẩm cơ khí
của cả nước, trong đó xuất khẩu đạt 30% giá trị sản lượng.
Đất nước ta muốn phát triển thì ngành cơ khí phải là ngành đi đầu để thực hiện
được mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Muốn vậy,
trước hết chúng ta phải nắm vững cơ sở thiết kế chi tiết máy.
Như chúng ta đã biết bộ môn Chi Tiết Máy và Bộ môn Đồ Án Chi Tiết Máy là một
trong những bộ môn không thể thiếu đối với sinh viên ngành cơ khí ,nhiệt lạnh,công nghệ
ôtô…Nó trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất,khả năng tư duy trước một
vấn đề thực tế về các chi tiết máy.Giúp cho sinh viên có một nên tảng nhất định trước khi
bước vào thiết kế một máy,bộ phận máy nào đó.Phần nào có thể hình dung ra được công
việc thiết kế chúng ra sao, là cần phải làm những gì…Học qua hai môn này phần nào có
thể xem như chúng ta đã đặt một chân vào thực tế nếu như những ai đã định hướng cho
mình đi theo con đường thiết kế.
Đồ án môn học nhằm thiết kế một hệ thống truyền động cơ khí mà quan trọng nhất
là hộp giảm tốc cho băng tải từ động cơ điện và nó cũng là cơ sở để thiết kế các phần
khác của dây chuyền...
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN CHẤM ĐỒ ÁN
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
LỜI MỞ ĐẦU

Đồ án chi tiết máy đề 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án chi tiết máy đề 5 - Người đăng: mavanbo-bp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
112 Vietnamese
Đồ án chi tiết máy đề 5 9 10 721