Ktl-icon-tai-lieu

đồ án chi tiết máy mẫu

Được đăng lên bởi dailoi.tk
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 2431 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đồ án thiết kế Trạm dẫn động băng tải_ Đề 9
Quang

GVHD: Hồ Ngọc Thế
SVTH: Trần Vương

Lời mở đầu
Môn học tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí là môn học không thể thiếu với
mỗi kỹ sư thuộc lĩnh vực cơ khí.
Nội dung môn học này giúp sinh viên nắm được các vấn đề căn bản trong thiết
kế máy và hệ thống dẫn động. Qua việc được học môn học và quá trình tự mình
hoàn thiện một bản thiết kế hệ dẫn động băng tải em đã hiểu thêm nhiều vấn đề
về cơ sở tính toán, thiết kế, các cách chọn lựa vật liệu, cách gia công và lắp ghép
chi tiết...
Đồ án thiết kế còn giúp em có khả năng tự nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn về lĩnh
vực thiết kế máy.
Tuy nhiên nội dung môn học phức tạp, bao hàm lượng kiến thức lớn nên trong
quá trình làm em cũng không thông suốt hết mọi vấn đề và không thể tránh khỏi
những sai sót nên mong quý thầy cô hướng dẫn thêm cho em.
Xin chân thành gửi lời cảm ơn đến thầy Hồ Ngọc Thế Quang đã tận tình hướng
dẫn, giới thiệu tài liệu và giúp đỡ em trong quá trình hoàn thiện đồ án này!

0

Đồ án thiết kế Trạm dẫn động băng tải_ Đề 9
Quang

GVHD: Hồ Ngọc Thế
SVTH: Trần Vương

Phần 1 : TÍNH TOÁN CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI CHO HỆ
DẪN ĐỘNG
A. Chọn động cơ điện
 công suất động cơ Pđc (kW)
 công suất cần thiết Pct
 công suất trục công tác Ptđ
 công suất lớn nhất trong các công suất tac dụng lâu dài P1=14kW
 hiệu suất chung của hệ dẫn động 
 =kn.4ol.tv .br.x
+ tv : hiệu suất truyền động bộ truyền trục vít
+ br hiệu suất bộ truyền động bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng
+
x hiệu suất truyền động bộ truyền xích
+ ol hiệu suất một cặp ổ lăn
+ kn hiệu suất truyền động khớp nối
Tra bảng (2-3 trang 19 Ttttkhddck tập1) ta chon được các giá trị
+ tv = 0,8 (z= 2, không hãm, che kín)
+ br= 0,97 (răng trụ, che kín)
+
x= 0,92 (để hở)
+ ol = 0,993
+ kn = 1
  =kn.4ol.tv .br.x = 1.0,9934 .0,8.0,97.0,92= 0.694
Công suất tương đương được tính bằng công thức
Pi

Ptd  P1.

 ( P ) .t
2

1

t

i

14 √ 12 .0,7+0,8 2 .0,3=13,22( kW )

i

=
 công suất cần thiết của động cơ
P ct=

P tđ 13,22
=
=19,05 kW
❑ 0,694

Tra bảng P.13/ 236 chọn động cơ mang số hiệu 4A180S2Y3
Công suất Pđc= 22kW; số vòng quay nđc= 2940(v/p); số vòng quay đồng bộ nđb=
3000(v/p)
cosµ= 0,91; Tmax/Tdn= 2,2; Tk/Tdn= 1.4
tra theo bảng 17/242
Đường kính trục động cơ d1= 48mm
Khối lượng m= 165kg
1

Đồ án thiết kế Trạm dẫn động băng tải_ Đề 9
Quang

GVHD: Hồ Ngọc Thế
SVTH: Trần Vương

B. Phân phối tỉ số truyền cho các bộ truyền
+ tỷ số truyền chung: it
it= i1.i2= nđc/nt
+nđc=2940 (v/p) : nt= 25 (...
Đồ án thiết kế Trạm dẫn động băng tải_ Đề 9 GVHD: Hồ Ngọc Thế
Quang
SVTH: Trần Vương
Lời mở đầu
Môn học tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí là môn học không thể thiếu với
mỗi kỹ sư thuộc lĩnh vực cơ khí.
Nội dung môn học này giúp sinh viên nắm được các vấn đề căn bản trong thiết
kế máy và hệ thống dẫn động. Qua việc được học môn học và quá trình tự mình
hoàn thiện một bản thiết kế hệ dẫn động băng tải em đã hiểu thêm nhiều vấn đề
về cơ sở tính toán, thiết kế, các cách chọn lựa vật liệu, cách gia công và lắp ghép
chi tiết...
Đồ án thiết kế còn giúp em có khả năng tự nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn về lĩnh
vực thiết kế máy.
Tuy nhiên nội dung môn học phức tạp, bao hàm lượng kiến thức lớn nên trong
quá trình làm em cũng không thông suốt hết mọi vấn đề và không thể tránh khỏi
những sai sót nên mong quý thầy cô hướng dẫn thêm cho em.
Xin chân thành gửi lời cảm ơn đến thầy Hồ Ngọc Thế Quang đã tận tình hướng
dẫn, giới thiệu tài liệu và giúp đỡ em trong quá trình hoàn thiện đồ án này!
0
đồ án chi tiết máy mẫu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án chi tiết máy mẫu - Người đăng: dailoi.tk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
đồ án chi tiết máy mẫu 9 10 773