Ktl-icon-tai-lieu

đồ án chi tiết máy răng trụ răng thẳng

Được đăng lên bởi tran-hoat
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 3224 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Đồ án chi tiết máy
tải

    

Thiết kế hệ dẫn động băng

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
CHI TIẾT MÁY
SỐ:….
Họ và tên sinh viên: HOÀNG VĂN THUYẾT.………………………………… Lớp: CTM 4...
Khóa : 11 ……………………………………………………………………….. Khoa : Cơ khí.
Giáo viên hướng dẫn: NGUYỄN TUẤN LINH…………………………………………………

NỘI DUNG
THIẾT KẾ HỘP GIẢM TỐC MỘT CẤP
Loại hộp: hộp giảm tốc bánh răng trụ răng thẳng

Hình 1.2 Lược đồ động
1. Động cơ
2. Bộ truyền xích

3. Hộp giảm tốc
4. Nối trục đàn hồi

5. Băng tải

Các số liệu:
- 1. Lực kéo băng tải F= 12500 N ;
- 2. vận tốc băng tải v= 0,48 m/s;
- 3. đường kính tang D= 210
- 4. thời hạn phục vụ lh=1600 giờ

SVTH : Nguyễn Văn Hùng

- 5. Số ca làm việc: 2
- 6. góc nghiêng đường nối tâm bộ ngoài :550
- 7. đặc tính làm việc: va đập êm

GVHD : Hoàng Xuân Khoa

Đồ án chi tiết máy
tải

    

Thiết kế hệ dẫn động băng

Phần I: Chọn động cơ và phân phối tỷ số truyền, mô men xoắn
trên các trục.
I. CHỌN ĐỘNG CƠ
1. Chọn loại động cơ
Hiện nay có 2 loại động cơ điện là động cơ điện một chiều và động cơ điện xoay
chiều. Để thuận tiện, phù hợp với lưới điện hiện nay ta chọn động cơ điện xoay chiều.
Trong số các loại động cơ điện xoay chiều ta chọn loại động cơ ba pha không đồng bộ
roto lồng sóc. Với những đặc điểm: kết cấu đơn giản, dễ bảo quản, giá thành thấp, làm
việc tin cậy, có mắc trực tiếp vào lưới điện 3 pha không cần biến đổi dòng điện.
2. Các kết quả tính toán trên băng tải:
1) Mô men thực tế trên băng tải:

Tbt =

F .D 11500.250
=
= 1437.103 (Nmm)=1437(Nm)
2
2

Với :

F- là lực kéo băng tải ( F = 11500 N );
D- đường kính tang (D = 250 mm);

2) chọn số vòng quay đồng bộ của động cơ:
-Số vòng quay đồng bộ của động cơ xác định theo công thức:
60. f
ndb =
p
Trong đó:
f - là tần số của dòng xoay chiều, với mạng điện nước ta thì f = 50Hz.
p- số đôi cực từ (chọn p = 2).
60.50
ndb =
= 1500 (vg/ph)
2
-Căn cứ vào tốc độ vòng của băng tải, chọn số vòng quay của băng tải là:
nbt =
Với :

60.103.v
π .D

v - là vận tốc băng tải ( v = 0.48 m/s );
D- đường kính tang (D = 250 mm);
⇒ nbt =

60.103.0, 48
= 36, 68 (vg/ph)
3,14.250

3. Xác định hiệu suất toàn bộ hệ thống:
Gọi η là hiệu suất toàn bộ hệ thống, theo công thức (2.9) T19.[1] được xác định :
SVTH : Nguyễn Văn Hùng

GVHD : Hoàng Xuân Khoa

Đồ án chi tiết máy
tải

    

Thiết kế hệ dẫn động băng

η=η3ol. ηx. ηbr.nk
Theo bảng 2.3 T19.[1] có được :
ηol= 0,99 lµ hiªu suÊt mét cÆp æ l¨n
ηbr =0,98 lµ hiÖu suÊt mét cÆp ...
Đồ án chi tiết máy Thiết kế hệ dẫn động băng
tải
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
ĐỒ ÁN MÔN HỌC
CHI TIẾT MÁY
SỐ:….
Họ và tên sinh viên: HOÀNG VĂN THUYẾT.………………………………… Lớp: CTM 4...
Khóa : 11 ……………………………………………………………………….. Khoa : Cơ khí.
Giáo viên hướng dẫn: NGUYỄN TUẤN LINH…………………………………………………
NỘI DUNG
THIẾT KẾ HỘP GIẢM TỐC MỘT CẤP
Loại hộp: hộp giảm tốc bánh răng trụ răng thẳng
Hình 1.2 Lược đồ động
1. Động cơ 3. Hộp giảm tốc 5. Băng tải
2. Bộ truyền xích 4. Nối trục đàn hồi
Các số liệu:
- 1. Lực kéo băng tải F= 12500 N ; - 5. Số ca làm việc: 2
- 2. vận tốc băng tải v= 0,48 m/s; - 6. góc nghiêng đường nối tâm bộ ngoài :55
0
- 3. đường kính tang D= 210 - 7. đặc tính làm việc: va đập êm
- 4. thời hạn phục vụ l
h
=1600 giờ
SVTH : Nguyễn Văn Hùng GVHD : Hoàng Xuân Khoa
đồ án chi tiết máy răng trụ răng thẳng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án chi tiết máy răng trụ răng thẳng - Người đăng: tran-hoat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
đồ án chi tiết máy răng trụ răng thẳng 9 10 363