Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án chi tiết máy xích tải

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Vĩnh
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 3469 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đồ án môn học

Thiết kế sản phẩm với CAD

LỜI NÓI ĐẦU
Hiện nay khoa học kỹ thuật đang phát triển như vũ bão, mang lại những
lợi ích cho con người về tất cả nhữnh lĩnh vực tinh thần và vật chất. Để nâng cao
đời sống nhân dân, để hoà nhập vào sự phát triển chung của các nước trong khu
vực cũng như trên thế giới. Đảng và Nhà nước ta đã đề ra những mục tiêu trong
những năm tới là nước công nghiệp hoá hiện đại hoá.
Nhằm thực hiện mục tiêu đó, chúng em là sinh viên trường Đại Học Kỹ
Thuật Công Nghiệp - Thái Nguyên nói riêng và những sinh viên của các trường
kỹ thuật nói chung trong cả nước luôn cố gắng phấn đấu trong học tập và rèn
luyện, trau dồi những kiến thức đã được dạy trong trường để sau khi ra trường có
thể đóng góp một phần trí tuệ và sức lực của mình vào công cuộc đổi mới của đất
nước trong thế kỷ mới.
Qua đồ án này em đã tổng hợp được nhiều kiến thức chuyên môn, giúp em
hiểu rõ hơn những công việc của một kỹ sư tương lai. Song với những hiểu biết
còn hạn chế cùng với kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên đồ án của em không
tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự chỉ bảo của các thầy trong bộ
môn và các Thầy Cô giáo trong khoa để đồ án của em được hoàn thiện hơn.
Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm chỉ bảo của các Thầy
Cô trong khoa và bộ môn Kỹ Thuật Cơ Khí trường Đại Học Kỹ Thuật Công
Nghiệp và đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Th.S Nguyễn Đình
Ngọc
Ngày 07 tháng 01 năm 2014
Sinh viên thực hiện
Hứa Văn Vũ

Trường: ĐH Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên
Lớp : K45KCK01

Trang 1

Đồ án môn học

Thiết kế sản phẩm với CAD

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] . Trịnh Chất, Lê Văn Uyển:
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG CƠ KHÍ , tập 1
Nhà xuất bản Giáo dục , 1999
[2] . Trịnh Chất, Lê Văn Uyển:
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG CƠ KHÍ , và tập 2
Nhà xuất bản Giáo dục , 1999
[3] . Nguyễn Bá Dương, Nguyễn Văn Lẫm , Hoàng Văn Ngọc , Lê Đắc
Phong :
TẬP BẢN VẼ CHI TIẾT MÁY
Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp , 1978
[4] . Nguyễn Trọng Hiệp:
CHI TIẾT MÁY, tập 1 và tập 2
Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội 1999

Quy ước ký hiệu trong tập thuyết mình thiết kế:
Bảng 10.8 [1] – đọc là: Bảng 10.8, tài liệu 1.
P12.2[1] – đọc là: Bảng Phụ lục 12.2, tài liệu 1.

Trường: ĐH Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên
Lớp : K45KCK01

Trang 2

Đồ án môn học

Thiết kế sản phẩm với CAD

Phần 1
TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC HỆ DẪN ĐỘNG CƠ KHÍ
1.1 Chọn động cơ điện
1.1.1. Chọn kiểu loại động cơ điện
Trong công nghiệp thường sử dụng nhiều loại động cơ song chúng ta cần
chọn loại động cơ...
Đồ án môn học Thiết kế sản phẩm với CAD
LỜI NÓI ĐẦU
Hiện nay khoa học kỹ thuật đang phát triển như bão, mang lại những
lợi ích cho con người về tất cả nhữnh lĩnh vực tinh thần và vật chất. Để nâng cao
đời sống nhân dân, để hoà nhập vào sự phát triển chung của các nước trong khu
vực cũng như trên thế giới. Đảng và Nhà nước ta đã đề ra những mục tiêu trong
những năm tới là nước công nghiệp hoá hiện đại hoá.
Nhằm thực hiện mục tiêu đó, chúng em sinh viên trường Đại Học Kỹ
Thuật Công Nghiệp - Thái Nguyên nói riêng những sinh viên của các trường
kỹ thuật nói chung trong cả nước luôn cố gắng phấn đấu trong học tập rèn
luyện, trau dồi những kiến thức đã được dạy trong trường để sau khi ra trường có
thể đóng góp một phần trí tuệ và sức lực của mình vào công cuộc đổi mới của đất
nước trong thế kỷ mới.
Qua đồ án này em đã tổng hợp được nhiều kiến thức chun môn, giúp em
hiểu hơn những công việc ca một kỹ tương lai. Song với những hiểu biết
còn hạn chế ng với kinh nghiệm thực tế chưa nhiều n đồ án của em không
tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự chỉ bảo của các thầy trong b
môn và các Thầy Cô giáo trong khoa để đồ án ca em được hoàn thiện n.
Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm chỉ bảo của các Thầy
trong khoa bộ môn Kỹ Thuật Khí trường Đại Học Kỹ Thuật Công
Nghiệp đặc biệt sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Th.S Nguyễn Đình
Ngọc
Ngày 07 tháng 01 năm 2014
Sinh viên thực hiện
Hứa Văn Vũ
Trường: ĐH Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên
Lớp : K45KCK01 Trang 1
Đồ án chi tiết máy xích tải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án chi tiết máy xích tải - Người đăng: Nguyễn Văn Vĩnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
Đồ án chi tiết máy xích tải 9 10 519