Ktl-icon-tai-lieu

đồ án chuyên ngành ô tô 1

Được đăng lên bởi Phan Thúc Cầu
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 4052 lần   |   Lượt tải: 17 lần
HỆ THỐNG PHANH TRÊN Ô TÔ

CHƯƠNG II: NHỮNG HƯ HỎNG THƯỜNG GIẶP VỚI HỆ THỐNG
PHANH
NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
II.1 Những hư hỏng của phanh guốc dẫn động thủy lực
II.1.1 Bàn đạp phanh bị hẵng(4)
Các hư hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục bàn đạp phanh bị
hẵng như sau:
a.

Không khí lọt vào hệ thống dẫn động thủy lực:


không khí có thể lọt vào hệ thống dẫn động thủy lực khi mức
dầu phanh ở xi lanh chính bị hạ xuống hoặc hệ thống đã động bị
hở.



Hiện tương: phanh
không nhạy vì bàn đạp
phanh bị hẵng.

Biện pháp khắc phục: Phải rà lại
hệ thống dẫn động thủy lực theo
trình tự: bắt đầu từ xilanh số 1
ở bánh xe bên phải phía sau, đến
xilanh bánh xe số 2 bên phải
phía trước, rồi đến xilanh bánh
xe số 3 bên trái phía trước , sau
Hình 10. Trình tự rà hệ thống phanh
đó là xilanh bánh xe 4 bên trái
phía sau, cuối cùng rà lại hệ
thống dẫn động thủy lựcvà xilanh chính. Khi rà xong thì tiến hành xả
thoát không khí trong xilanh ra ngoài và tiếp thêm dầu phanh cho hệ
thống đủ mức quy định.
SV:PHAN THÚC CẦU

KHOA CÔNG NGHỆ ÔTÔ-HaUI

MSV:0541030249
1

HỆ THỐNG PHANH TRÊN Ô TÔ
b.

Khe hở giữa má phanh và trống phanh quá lớn:


Khe hở giữa má phanh và trống phanh tăng lên là do mòn tự
nhiên.



Biện pháp khắc phục:
Phục hồi khe hở quy định giữa má phanh và trống phanh. Điều
chỉnh khe hở giữa má phanh và trống phanh bằng cam lệch tâm.
Sau khi điều chỉnh bánh xe phải quay dễ dàng, bàn đạp phanh
phải có hành trình tự do theo quy định.

c.

Dầu phanh bị chảy:


Khi hệ thống dẫn động thủy lực bị hỏng dầu phanh có thể bị
chảy ra ngoài, hư hỏng thường xảy ra ở đầu nối, mối nối chữ T
hoặc các xilanh phanh bánh xe.



Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra hệ thống tìm ra nguyên nhân chảy dầu và khắc phục,
sau đó đổ thêm dầu vào hệ thống đúng quy định. Chú ý khi đổ
dầu vào hệ thống phải rửa sạch nắp bình tránh cặn bẩn.

d.

Pittông của xilanh phanh chính bị kẹt


Pittông của xilanh phanh chính bị kẹt thường do bẩn mà bẩn là
do việc bảo dưỡng không được chu đáo.



Biện pháp khắc phục:
Tháo xi lanh chính và xilanh bánh xe để súc rửa bằng cồn hoặc
dầu phanh mới rồi thay lại dầu phanh mới theo quy định.

II.1.2. Bàn đạp phanh không có hành trình tự do(10)
SV:PHAN THÚC CẦU

KHOA CÔNG NGHỆ ÔTÔ-HaUI

MSV:0541030249
2

HỆ THỐNG PHANH TRÊN Ô TÔ

Các lỗi làm mất hành trình tự do của bàn đạp phanh làm hệ thống phanh
không hoạt động:
a.

Phớt cao su che lấy lỗ bổ sung của xilanh phanh chính
Khi đó không thể phanh hoàn toàn được do dầu phanh bị giữ
lại ở các xilanh phanh bánh xe. Hi...
HỆ THỐNG PHANH TRÊN Ô
CHƯƠNG II: NHỮNG HƯ HỎNG THƯỜNG GIẶP VỚI HỆ THỐNG
PHANH
NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
II.1 Những hư hỏng của phanh guốc dẫn động thủy lực
II.1.1 Bàn đạp phanh bị hẵng(4)
Các hư hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục bàn đạp phanh bị
hẵng như sau:
a. Không khí lọt vào hệ thống dẫn động thủy lực:
không khí có thể lọt vào hệ thống dẫn động thủy lực khi mức
dầu phanh ở xi lanh chính bị hạ xuống hoặc hệ thống đã động bị
hở.
Hiện tương: phanh
không nhạy vì bàn đạp
phanh bị hẵng.
Biện pháp khắc phục: Phải rà lại
hệ thống dẫn động thủy lực theo
trình tự: bắt đầu từ xilanh số 1
ở bánh xe bên phải phía sau, đến
xilanh bánh xe số 2 bên phải
phía trước, rồi đến xilanh bánh
xe số 3 bên trái phía trước , sau
đó là xilanh bánh xe 4 bên trái
phía sau, cuối cùng rà lại hệ
thống dẫn động thủy lựcvà xilanh chính. Khi rà xong thì tiến hành xả
thoát không khí trong xilanh ra ngoài và tiếp thêm dầu phanh cho hệ
thống đủ mức quy định.
SV:PHAN THÚC CẦU KHOA CÔNG NGHỆ ÔTÔ-HaUI
MSV:0541030249
1
Hình 10. Trình tự rà hệ thống phanh
đồ án chuyên ngành ô tô 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án chuyên ngành ô tô 1 - Người đăng: Phan Thúc Cầu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
đồ án chuyên ngành ô tô 1 9 10 495