Ktl-icon-tai-lieu

đồ án cơ điện tử : Thiết kế hệ thống thay dao tự động cho máy cnc

Được đăng lên bởi simebk2010
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 12134 lần   |   Lượt tải: 145 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CƠ KHÍ
ĐỒ ÁN MÔN HỌC:THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ

Mã HP:

Giáo viên hướng dẫn : Hoàng Vĩnh Sinh
Sinh viên thực hiện: Lê Huy Long
Lớp : cơ điện tử 1
MSSV: C1010043
I.
II.

Nhiệm vụ thiết kế: Thiết kế hệ thống thay dao tự động cho máy phay CNC
Số liệu cho trước :
1.Hệ thống thay dao cho máy phay đứng
2.Hệ thống tháo và kẹp dao: dùng xi lanh chuyển đổi khí nén – thủy lực
3.Loại thay dao (TP): KTM (Không tay máy)
4.Nguồn lực di chuyển cụm chứa dao chạy đến trục chính (PO1): KN(Khí nén)
5.Nguồn lực quay cụm chứa dao(PO2):ĐC(Động cơ điện)
6.Số lượng ổ chứa dao : N = 32
7.Loại côn gắn chuôi dao :BT30
8.Khối lượng một con dao:M=5 Kg
9.Đường kính lớn nhất của một con dao : Dmax = 80 mm
10.Thời gian thay dao gần nhất : T1 = 5 s
11.Thời gian thay dao xa nhất : T 2 = 9s

III.

Nội dung:
1. Thiết kế động học và nguyên lý hoạt động của hệ thống
2. Tính toán động học và nguyên lý hoạt động của hệ thống
3. Tính toán động lực học: cơ cấu Man, chọn xy lanh khí nén, tính chọn động cơ điện, thiết kế

hộp giảm tốc, tính chọn vòng bi cho tấm đỡ.
4. Các bản vẽ: Bản vẽ lắp toàn hệ thống, bản vẽ nguyên lý hoạt động của hệ thống dẫn động bằng
khí nén
Hà Nội ,ngày …..tháng ….. năm 2013
Giáo viên hướng dẫn
Hoàng Vĩnh Sinh

Đồ án cơ điện tử

trang 1

[Type text]

MỤC LỤC
Chương I : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG THAY DAO TỰ ĐỘNG......................1
1. 1. Những đặc điểm chung của hệ thống thay dao tự động..........................................................1
1.1.1. Phân loại các cơ cấu cấp phát và kẹp chặt dụng cụ tự động..................................................1
1.1.2. Ổ chứa dao và vận chuyển dụng cụ khi cấp phát tự động………………………………….2
1.1.3. Thay thế dụng cụ và kẹp chặt dụng cụ tự động trong cơ cấu công tác…………………….6
1.1.4. Một số trang bị ổ tích dụng cụ của một số nước…………………………………………..11
1.1.5. Hệ thống dụng cụ dùng cho máy CNC……………………………………………………12
1.1.6. Nhận dạng dụng cụ………………………………………………………………………..15
1.1.7. Quản trị dụng cụ trong hệ CNC…………………………………………………………..18
1.2. Tìm hiểu cơ cấu thay dao tự động của máy CNC_V30 của hãng LEADWELL…………….22
1.2.1. Giới thiệu…………………………………………………………………………………..22
1.2.2. Nguyên lý hoạt động của bộ thay dao tự động……………………………………………23
II: THIẾT KẾ ĐỘNG HỌC VÀ NGUYÊN LÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG
2.1: Thiết kế động học…………………………………………………………………………….24
a.Kết cấu của thân máy và trục chính của máy CNC…………………………………………….24
b. Kích thước đài dao với chuôi BT30…………………………………………………………...25
2.2:Nguyên lí hoạt độ...
TRƯNG
ĐẠI
HỌC
CH
KHOA
NỘI
VIỆN
K
ĐỒ
ÁN
MÔN
HỌC:THIẾT
KẾ
HỆ
THNG
ĐIỆN
TỬ
HP:
Giáo viên hướng dẫn
: Hoàng Vĩnh Sinh
Sinh viên thực hiện: Lê Huy Long
Lớp : cơ điện t 1
MSSV: C1010043
I. Nhiệm
vụ
thiết
kế:
Thiết
kế h thng thay dao t đng cho máy phay CNC
II. Số
liệu
cho
trưc
:
1.Hệ thống thay dao cho máy phay đứng
2.Hệ thống tháo và kẹp dao: dùng xi lanh chuyển đổi khín – thy lực
3.Loại thay dao (TP):
KTM (Không tay máy)
4.Nguồn lực di chuyn cụm chứa dao chạy đến trục chính
(PO1): KN(Khí nén)
5.Nguồn lực quay cụm chứa dao(PO2):ĐCng cơ điện)
6.S lưng ổ chứa dao : N = 32
7.Loại côn gắn chuôi dao :BT30
8.Khối lưng một con dao:M=5 Kg
9.Đường kính ln nht của một con dao : Dmax
= 80 mm
10.Thi gian thay dao gần nhất : T1 = 5 s
11.Thi gian thay dao xa nhất : T
2 = 9s
III. Nội
dung:
1.
Thiết kế đng hc nguyên hot động của hthống
2.
Tính tn động học và ngun lý hot động của h thống
3.
Tính toán động lực học: cơ cấu Man, chọn xy lanh khí nén, tính chọn động cơ điện, thiết kế
hộp giảm tốc, tính chọn vòng bi cho tấm đỡ.
4.
Các bn vẽ: Bn vẽ lp toàn hệ thng, bản vngun lý hoạt động của hệ thống dẫn đng bng
k nén
Nội
,ngày
…..tháng
…..
năm
2013
Giáo
viên
hưng
dẫn
Hoàng Vĩnh Sinh
Đồ án cơ điện tử trang 1
đồ án cơ điện tử : Thiết kế hệ thống thay dao tự động cho máy cnc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án cơ điện tử : Thiết kế hệ thống thay dao tự động cho máy cnc - Người đăng: simebk2010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
đồ án cơ điện tử : Thiết kế hệ thống thay dao tự động cho máy cnc 9 10 972