Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án cơ sở thiết kế máy - Phần Tính toán kiểm nghiệm trục

Được đăng lên bởi hayyeunguoidensau
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 997 lần   |   Lượt tải: 21 lần
Đồ án cơ sở thiết kế máy - Phần Tính toán kiểm nghiệm trục - Người đăng: hayyeunguoidensau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Đồ án cơ sở thiết kế máy - Phần Tính toán kiểm nghiệm trục 9 10 929