Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án cơ sở thiết kế máyhộp giảm tốc 2 cấp phân đôi

Được đăng lên bởi dangds
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1022 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Thiết Kế Trạm Dẫn Động Băng Tải

LỜI NÓI ĐẦU
Đồ án môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy là một môn học rất quan trọng trong
ngành cơ khí nhằm mục đích rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng, khả năng vận
dụng lý thuyết đã học để giải quyết những yêu cầu thực tế của sản xuất như thiết kế
các chi tiết máy, bộ phận máy đảm bảo các yêu cầu về kinh tế, kỹ thuật.
Vì đây là lần đầu tiên bắt tay vào công việc thiết kế nên có nhiều mới mẽ và
bở ngở. Do kiến thức còn hạn chế nên trong quá trình thiết kế và tính toán chắc
chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong được các thầy chỉ dẫn tận tình
để đồ án của chúng em thành công hơn nữa.
Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Th.S Huỳnh Quốc Khanh và các cán
bộ, giảng viên, các bạn sinh viên đã giúp đỡ chúng em hoàn thành đồ án môn học
này.
Cần Thơ, tháng 4 năm 2015
Nhóm sinh viên thực hiện
Nguyễn Quốc Huy
Nguyễn Đức Thái

GVHD: Th.S Huỳnh Quốc Khanh

-1-

SVTH: Nguyễn Quốc Huy

Nguyễn Đức Thái

Thiết Kế Trạm Dẫn Động Băng Tải

MỤC LỤC
Lời nói đầu

Trang 1

CHƯƠNG I: CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN VÀ PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN 3
1.1 Chọn động cơ điện

3

1.2 Phân phối tỉ số truyền

4

CHƯƠNG II: THIẾT KẾ CÁC BỘ TRUYỀN

9

2.1 Thiết kế bộ truyền đai

9

2.2 Thiết kế bộ truyền xích

10

2.3 Thiết kế bộ truyền bánh răng

12

2.3.1 Thiết kế bộ truyền bánh răng cấp chậm

12

2.3.2 Thiết kế bộ truyền bánh răng cấp nhanh

22

CHƯƠNG III: THIẾT KẾ TRỤC, THIẾT KẾ THEN

30

3.1 Tính toán trục

30

3.2 Thiết kế then

55

3.3 Thiết kế gối đỡ trục

58

CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ HỢP VỎ VÀ CHỌN CÁC CHI TIẾT PHỤ

65

GVHD: Th.S Huỳnh Quốc Khanh

-2-

SVTH: Nguyễn Quốc Huy

Nguyễn Đức Thái

Thiết Kế Trạm Dẫn Động Băng Tải

CHƯƠNG I
CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN VÀ PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN

1.1 Chọn động cơ điện
1.1.1 Mômen cực đại trên băng tải
M max 

PD 5500 350
= 962500 (N.mm) = 962,5 (N.m)
=
2
2

1.1.2 Mômen đẳng trị trên băng tải
M dt =

=

M 12t1 + M 22t 2 + M 32t3
t1 + t 2 + t3
(0.8 962,5) 2 .1  (962,5) 2 .6  (0.9 962,5) 2 .1
= 928,82 (N.m)
1  6 1

1.1.3 Công suất đẳng trị trên băng tải
M dt .ntg

928,82 13,64
= 1,327 kw
9550
9550
60 1000 v 60 1000 0,25


13,64(vòng / phút )
D
 350
Với ntg
N dt =

=

1.1.4 Công suất cần thiết của động cơ điện
N ct =

N dt
,với
η

η = η12η3η4556

là hiệu suất chung của bộ truyền, được tra theo

bảng

2.1, Các trị số hiệu suất theo tài liệu Thiết kế chi tiết máy- Nguyễn Trọng Hiệp, Nguyễn
Văn Lẫm.
Với: η1 = 0,95 hiệu suất bộ truyền đai hở.
 2 0,92 hiệu suất bộ truyền xích hở.
η3 = 0,97 hiệu suất bộ truyền bánh trụ r...
Thiết Kế Trạm Dẫn Động Băng Tải
LỜI NÓI ĐẦU
Đồ án môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy là một môn học rất quan trọng trong
ngành cơ khí nhằm mục đích rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng, khả năng vận
dụng lý thuyết đã học để giải quyết những yêu cầu thực tế của sản xuất như thiết kế
các chi tiết máy, bộ phận máy đảm bảo các yêu cầu về kinh tế, kỹ thuật.
Vì đây là lần đầu tiên bắt tay vào công việc thiết kế nên có nhiều mới mẽ và
bở ngở. Do kiến thức còn hạn chế nên trong quá trình thiết kế và tính toán chắc
chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong được các thầy chỉ dẫn tận tình
để đồ án của chúng em thành công hơn nữa.
Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Th.S Huỳnh Quốc Khanh và các cán
bộ, giảng viên, các bạn sinh viên đã giúp đỡ chúng em hoàn thành đồ án môn học
này.
Cần Thơ, tháng 4 năm 2015
Nhóm sinh viên thực hiện
Nguyễn Quốc Huy
Nguyễn Đức Thái
GVHD: Th.S Huỳnh Quốc Khanh - 1 - SVTH: Nguyễn Quốc Huy
Nguyễn Đức Thái
Đồ án cơ sở thiết kế máyhộp giảm tốc 2 cấp phân đôi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án cơ sở thiết kế máyhộp giảm tốc 2 cấp phân đôi - Người đăng: dangds
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Đồ án cơ sở thiết kế máyhộp giảm tốc 2 cấp phân đôi 9 10 766