Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY.

Được đăng lên bởi mr-binh0991
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1796 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG CĐCK-LK
NAM
KHOA CƠ KHÍ
Bộ Môn Dao – CNCTM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc Lập _ Tự Do _ Hạnh Phúc

PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ
Thiết kế đồ án môn học “CNCTM”
Họ và tên SV :
Vũ Thanh Bình
Lớp : CĐCK47A
Khóa : 47 Chuyên nghành : Cơ Khí
I . Đầu đề tài thiết kế :
Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết : ĐAI ỐC KẸP
II . Các số liệu ban đầu :
- Sản lượng hàng năm :
10.000 ct/năm
- Điều kiện sản xuất :
Sản xuất loạt lớn hàng khối
III . Nội dung các phần thuyết minh và tính toán :
1. Phân tích chi tiết gia công
a). Phân tích chức năng , điều kiện làm việc.
b). Phân tich tính công nghệ trong gia công.
c). Phân tích yêu cầu kỹ thuật của chi tiết : Chọn biện pháp gia
công lần cuối
2. Xác định dạng sản xuất :
3. Chọn phôi và phương pháp chế tạo phôi:
4. Quy trình công nghệ :
a). Vấn đề về chuẩn định vị (Chuẩn tinh và chuân thô)
b). Trình tự gia công : ( Vẽ sơ đồ gá đặt,kí hiệu định vị,kẹp
chặt,chọn máy,chạn dao,chọn dụng cụ đo,kí hiệu chiều chuyển
đọng của dao và chi tiết)
5. Tính năng và tra lượng dư (Tính cho 1 bề mặt): G
6. Tính và tra chế độ cắt (Tính cho 1 bước công nghệ) : Bề măt G
7. Thiết kế đồ gá cho nguyên công : V (Phay bề mặt G)
IV . Phần bản vẽ :
1. Chi tiết lồng phôi : A1 (2 bản vẽ này thể hiện trên 1 tơ A0)
2. Sơ đồ nguyên công : A0 (1 tờ A0 thể hiện 4 nguyên công )
3. Đồ gá : (A0)
Thái nguyên ,ngày 21 tháng 03 .năm 2012
Người nhận
(Họ tên và chữ kí)

Giáo Viên Hướng Dẫn
(Họ tên và chữ kí)
SV : Vũ Thanh Bình

LỜI NÓI ĐẦU

………..…….   ……………….
Trong thời đại nghiệp hóa hiện đại hóa hiện nay,sản phẩm công nghiệp ngày
càng hiện đại với tính đa dạng rất cao. Do vậy các trang thiết bị dùng để chế tạo
các sản phẩm đó cũng có nhũng đòi hỏi rất cao. Quy trình công nghệ chế tạo các
chi tiết cũng ngày càng phức tạp. Đòi hỏi người làm kỹ thuật phải có một tư duy
nhạy bén với năng lực vững vàng .
Là một sinh viên khoa cơ khí việc làm một đồ án môn học ko chỉ giúp cũng cố
kiến thức, tổng hợp lượng kiến thức đã tích lũy được mà còn giúp cho người học
bước đầu vơi thực tế của môn học, thông qua đó hình thành nên những tư duy
logic hơn. Đồ án môn học công nghệ chế tạo máy là một đồ án chuyên nghành .
Nhiệm vụ đồ án đặt ra là từ phôi liệu với hình dáng ban đầu cơ bản với trang thiết
bị công nghệ có sẵn biến phôi thành những chi tiết được sử dụng trong nghành chế
tạo. Kết thúc môn học công nghệ chế tạo máy.
Em được nhận đề tài “Thiết kế quy trình công nghệ gia công “ĐAI ỐC KẸP”
Đề tài của em được thầy “BÙI ĐỨC HÙNG” giao cho. Với những kiến thức đã
học trên ...
TRƯỜNG CĐCK-LK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
KHOA CƠ KHÍ Độc Lập _ Tự Do _ Hạnh Phúc
Bộ Môn Dao – CNCTM
PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ
Thiết kế đồ án môn học “CNCTM”
Họ và tên SV : Vũ Thanh Bình
Lớp : CĐCK47A Khóa : 47 Chuyên nghành : Cơ Khí
I . Đầu đề tài thiết kế :
Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết : ĐAI ỐC KẸP
II . Các số liệu ban đầu :
- Sản lượng hàng năm : 10.000 ct/năm
- Điều kiện sản xuất : Sản xuất loạt lớn hàng khối
III . Nội dung các phần thuyết minh và tính toán :
1. Phân tích chi tiết gia công
a). Phân tích chức năng , điều kiện làm việc.
b). Phân tich tính công nghệ trong gia công.
c). Phân tích yêu cầu kỹ thuật của chi tiết : Chọn biện pháp gia
công lần cuối
2. Xác định dạng sản xuất :
3. Chọn phôi và phương pháp chế tạo phôi:
4. Quy trình công nghệ :
a). Vấn đề về chuẩn định vị (Chuẩn tinh và chuân thô)
b). Trình tự gia công : ( Vẽ sơ đồ gá đặt,kí hiệu định vị,kẹp
chặt,chọn máy,chạn dao,chọn dụng cụ đo,kí hiệu chiều chuyển
đọng của dao và chi tiết)
5. Tính năng và tra lượng dư (Tính cho 1 bề mặt): G
6. Tính và tra chế độ cắt (Tính cho 1 bước công nghệ) : Bề măt G
7. Thiết kế đồ gá cho nguyên công : V (Phay bề mặt G)
IV . Phần bản vẽ :
1. Chi tiết lồng phôi : A
1
(2 bản vẽ này thể hiện trên 1 tơ A
0
)
2. Sơ đồ nguyên công : A
0
(1 tờ A
0
thể hiện 4 nguyên công )
3. Đồ gá : (A
0
)
Thái nguyên ,ngày 21 tháng 03 .năm 2012
Người nhận Giáo Viên Hướng Dẫn
(Họ tên và chữ kí) (Họ tên và chữ kí)
SV : Vũ Thanh Bình
LỜI NÓI ĐẦU
ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY. - Người đăng: mr-binh0991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY. 9 10 876