Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án công nghệ chế tạo máy

Được đăng lên bởi nguyentu01051
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 875 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đồ án công nghệ chế tạo máy 2
Phần1:phân tích năng làm việc của càng.
Càng là một loại chi tiết có một hoặc một số lỗ cơ bản mà tâm của chúng song
song với nhau hoặc tạo với nhau một góc nao đó.
Chi tiết dạng càng thường có chức năng biến chuyển động thẳng của chi tiết này
thành chuyển động quay của chi tiết khác ( piston cuả động cơ đốt trong).ngoài ra
chi tiết dạng càng còn dùng để đẩy bánh răng(khi cần thay đổi tỉ số truyền trong
các hộp tốc độ).
Phần 2: phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết dạng càng.
_ Bề mặt làm việc chủ yếu của càng là hai bề mặt trong của hai lỗ cụ thể ta cần
đảm bảo những điều kiện kỹ thuật sau đây:
Cũng như các chi tiết khác,đối với chi tiết dạng càng tính công nghệ có ý nghĩa
quan trọng .vì nó ảnh trực tiếp đến năng suất và độ chính xác gia công.vì vây, khi
thiết kế càng nên chú ý tới kết cấu của nó như:
-Độ cứng vững của càng.
-

-

Chiều dài của các lỗ cơ bản nên bằng nhau và các mặt đầu của chúng cùng
năm trên hai mặt phăng song song với nhau.
Kết cấu của càng nên đối xứng qua một mặt phăng nào đó, đối với những
càng có lỗ vuông góc với nhau thì kết cấu của càng phải thuận lơị cho việc
gia công các lỗ đó.
Kết cấu của càng phải thuận lợi cho việc gia công nhiều chi tiết cùng một
lúc.
Hình dáng của càng phải thuận lợi cho việc chọn chuẩn thô và chuẩn tinh
thống nhất.

Phần 3: xác định dạng sản xuất.
-Mỗi dạng sản xuất có những đặc diểm riêng,phụ thuộc vào nhiều yếu tố khá nhau,
tuy nhiên ở đây chúng ta không đi sâu nghiên cứu những đặc điểm của dạng sản
xuất mà chỉ nghiên cứu phương pháp xác định chúng theo tính toán.

1

-Muốn xác định dạng sản xuất trước hết phải biết sản lượng hàng năm của các chi
tiết gia công.sản lượng hàng năm được xác định theo công thức sau đây.
N= N1.m(1+β/100)
Trong đó:N-là số chi tiết sản xuất trong 1 năm.
N1-số sản phẩm sản xuất trong 1 năm.
m-số chi tiết trong 1 san phẩm
β-la số chi tiết chế tạo thêm để dự trữ(5%-7%)
theo công thúc trên va theo đề bài thi ta có:
N=5000.1(1+7/100)=5035
-Nếu tính đến α%phế phẩm chủ yếu trong các phân xương đúc và rèn thì ta có
công thức sau.
N=N1.m(1+(α+β)/100)
Trong đó: α=3%-6%
Vay ta có: N=5000(1+(7+6)/100)=5650
- Dựa vào sản lượng (là 5000 chi tiết/năm ) và khối lượng của chi tiết (là 1kg) theo
bảng 2 (thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy) thì ta chọn dạng sản xuất hàng loạt
lớn.
Phần 4: phương pháp chế tạo phôi.
- Vì càng được chế tạo bang thép cacbon C45 , khối lượng của càng là 1kg nên
đây là càng cỡ nhỏ và sản lương chế tạo chi tiết là 5000 chi ...
Đồ án công nghệ chế tạo máy 2
Phần1:phân tích năng làm việc của càng.
Càng là một loại chi tiết có một hoặc một số lỗ cơ bản mà tâm của chúng song
song với nhau hoặc tạo với nhau một góc nao đó.
Chi tiết dạng càng thường có chức năng biến chuyển động thẳng của chi tiết này
thành chuyển động quay của chi tiết khác ( piston cuả động cơ đốt trong).ngoài ra
chi tiết dạng càng còn dùng để đẩy bánh răng(khi cần thay đổi tỉ số truyền trong
các hộp tốc độ).
Phần 2: phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết dạng càng.
_ Bề mặt làm việc chủ yếu của càng là hai bề mặt trong của hai lỗ cụ thể ta cần
đảm bảo những điều kiện kỹ thuật sau đây:
Cũng như các chi tiết khác,đối với chi tiết dạng càng tính công nghệ có ý nghĩa
quan trọng .vì nó ảnh trực tiếp đến năng suất và độ chính xác gia công.vì vây, khi
thiết kế càng nên chú ý tới kết cấu của nó như:
-Độ cứng vững của càng.
- Chiều dài của các lỗ cơ bản nên bằng nhau và các mặt đầu của chúng cùng
năm trên hai mặt phăng song song với nhau.
- Kết cấu của càng nên đối xứng qua một mặt phăng nào đó, đối với những
càng có lỗ vuông góc với nhau thì kết cấu của càng phải thuận lơị cho việc
gia công các lỗ đó.
- Kết cấu của càng phải thuận lợi cho việc gia công nhiều chi tiết cùng một
lúc.
- Hình dáng của càng phải thuận lợi cho việc chọn chuẩn thô và chuẩn tinh
thống nhất.
Phần 3: xác định dạng sản xuất.
-Mỗi dạng sản xuất có những đặc diểm riêng,phụ thuộc vào nhiều yếu tố khá nhau,
tuy nhiên ở đây chúng ta không đi sâu nghiên cứu những đặc điểm của dạng sản
xuất mà chỉ nghiên cứu phương pháp xác định chúng theo tính toán.
1
Đồ án công nghệ chế tạo máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án công nghệ chế tạo máy - Người đăng: nguyentu01051
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Đồ án công nghệ chế tạo máy 9 10 564