Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án công nghệ chế tạo máy

Được đăng lên bởi Lê Văn Ánh
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 2072 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Thiết kế qui trình công nghệ gia công cơ chi tiết càng gạt

GVHD: Nguyễn Thanh Toàn

LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay khoa học kĩ thuật đang rất phát triển ở Việt Nam cũng như trên toàn
thế giới. Kinh tế ngày càng phát triển gắn liền với sự đòi hỏi cũng như yêu cầu
ngày càng cao hơn đối với khoa học kĩ thuật, đặc biệt là ngành khoa học kĩ thuật
cơ khí. Trong đó, không thể không nhắc đến tầm quan trọng của ngành thiết kế
máy và chế tạo máy. Để chế tạo ra được những chiếc máy móc hiện đại nhằm phục
vụ, đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao của cuộc sống, thiết kế quá trình
công nghệ gia công chi tiết là một trong những bước mang tính quan trọng quyết
định của cả 1 quá trình. Vậy nên, thiết kế quá trình công nghệ gia công chi tiết là
yếu tố quan trọng và thật sự cần thiết trong ngành chế tạo máy. Nhận biết được tầm
quan trọng của vấn đề này, và được giao đề tài “ Thiết kế quá trình gia công cơ chi
tiết càng gạt”. Qui trình công nghệ này trình bày những vấn đề về công nghệ chế
tạo máy và thiết kế đồ gá để gia công mà chúng tôi đã học tập và tiếp thu được ở
trường, thông qua các tài liệu và trên internet.
Để hoàn thành đồ án này, chúng tôi đã nhận được rất nhiều hướng dẫn tận
tình của các thầy. Trong quá trình thực hiện đồ án, sẽ không thể không tồn tại
những thiếu sót và sai sót, vậy nên kính mong sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các
thầy để đồ án của chúng tôi ngày càng được hoàn thiện tốt hơn.

Học viên thực hiện: Nhóm 6 – Lớp CCĐH.01801

Trang 1

Thiết kế qui trình công nghệ gia công cơ chi tiết càng gạt

GVHD: Nguyễn Thanh Toàn

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………...
LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay khoa học kĩ thuật đang rất phát triển ở Việt Nam cũng như trên toàn
thế giới. Kinh tế ngày càng phát triển gắn liền với sự đòi hỏi cũng như yêu cầu
ngày càng cao hơn đối với khoa học thuật, đặc biệt ngành khoa học thuật
khí. Trong đó, không thể không nhắc đến tầm quan trọng của ngành thiết kế
máy và chế tạo máy. Để chế tạo ra được những chiếc máy móc hiện đại nhằm phục
vụ, đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao của cuộc sống, thiết kế quá trình
công nghệ gia công chi tiết một trong những bước mang tính quan trọng quyết
định của cả 1 quá trình. Vậy nên, thiết kế quá trình công nghệ gia công chi tiết là
yếu tố quan trọng và thật sự cần thiết trong ngành chế tạo máy. Nhận biết được tầm
quan trọng của vấn đề này, và được giao đề tài “ Thiết kế quá trình gia công chi
tiết càng gạt”. Qui trình công nghệ này trình bày những vấn đề về công nghệ chế
tạo máy thiết kế đồ đ gia công chúng tôi đã học tập tiếp thu được
trường, thông qua các tài liệu và trên internet.
Để hoàn thành đồ án này, chúng tôi đã nhận được rất nhiều hướng dẫn tận
tình của các thầy. Trong quá trình thực hiện đồ án, sẽ không thể không tồn tại
những thiếu sót sai sót, vậy nên kính mong sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các
thầy để đồ án của chúng tôi ngày càng được hoàn thiện tốt hơn.
Học viên thực hiện: Nhóm 6 – Lớp CCĐH.01801 Trang 1
Thiết kế qui trình công nghệ gia công cơ chi tiết càng gạt GVHD: Nguyễn Thanh Toàn
Đồ án công nghệ chế tạo máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án công nghệ chế tạo máy - Người đăng: Lê Văn Ánh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Đồ án công nghệ chế tạo máy 9 10 741