Ktl-icon-tai-lieu

đồ án công nghệ kỹ thuật môi trường

Được đăng lên bởi dragonvika
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 2025 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐỒ ÁN MT1

GVHD: Phạm Phú Song Toàn

LỜI MỞ ĐẦU
˜˜˜

Ngày nay khi nền kinh tế phát triển thì đời sống của người dân
càng được cải thiện và nâng cao. Cùng với sự phát triển đó là nhu
cầu đòi hỏi đảm bảo vệ sinh trong ăn, ở, uống, sinh hoạt. Tất cả các
lĩnh vực đó đều liên quan đến nước sạch. Bởi vậy có thể nói một
trong những vấn đề cấp bách hiện nay là nhu cầu cung cấp nước
sạch cho người dân Việt Nam.
Tuy nhiên nguồn nước cấp thì ngày càng hạn chế: 94% nước
trên Trái đất là nước mặn mà vấn đề xử lý nước mặn rất tốn kém,
hơn 4% là nước ngầm nhưng hiện nay vấn đề khai thác nước ngầm
cũng gặp nhiều khó khăn vì nó gây hiện tượng sụt lún bề mặt Trái
đất. Chính vì vậy vấn đề xử lý nước mặt để cung cấp cho ăn uống
và sinh hoạt là một vấn đề cấp bách và cần thiết của toàn cầu.
Với môn Đồ án công nghệ 1, em được thiết kế trạm xử lý nước
có công suất 4500m3/ng.đ và hàm lương cặn là 230mg/l. Trên cơ
sở xử lý hàm lượng cặn và khử trùng nguồn nước em đã lựa chọn
dây chuyền công nghệ xử lý nước để sau khi xử lý đảm bảo tiêu
chuẩn vệ sinh đối với nước dùng cho ăn uống sinh hoạt theo quy
1

SVTH: Nguyễn Lương Vũ Cường

ĐỒ ÁN MT1

GVHD: Phạm Phú Song Toàn

định của Bộ y tế. Trên cơ sở kiến thức đã học cùng với sự tham
khảo tài liệu và đặc biệt có sự hướng dẫn tận tình của thầy : Phạm
Phú Song Toàn. Song trong quá trình thực hiện tính toán trình bày
và thiết kế bản vẽ còn nhiều thiếu sót mong thầy cô trong bộ môn
Môi trường góp ý và sửa chữa.
Em xin chân thành cảm ơn.

2

SVTH: Nguyễn Lương Vũ Cường

ĐỒ ÁN MT1

GVHD: Phạm Phú Song Toàn

MỤC LỤC
Chương 1:CƠ SỞ DỮ LIỆU CHO THIẾT KẾ
Trang
1.1. Các số liệu cơ sở cho thiết kế sơ đồ công nghệ………...……5
1.2. Kiểm tra độ ổn định của nước nguồn………………………...6
1.3. Lựa chọn sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước.................9
1.4. Thuyết minh dây chuyền công nghệ………………….…..….9
Chương 2: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH
CHÍNH TRONG TRẠM XỬ LÝ NƯỚC CẤP
2.1. Xác định công suất của nhà máy……………………………11
2.2. Công trình hòa phèn và chuẩn bị dung dịch phèn công tác...11
2.3. Thiết bị định liều lượng phèn…………….………................15
2.4. Công trình chuẩn bị dung dịch vôi………………………….15
2.5. Bể trộn đứng..........................................................................17
2.6. Bể lắng đứng ……………………………..………...............22
2.7. Bể phản ứng có tầng cặn lơ lửng………………...……….25
2.8. Bể lọc nhanh trọng lực………………...……….................27
2.9. Bể chứa nước sạch...………………………………………..37

3

SVTH: Nguyễn Lương Vũ Cường

ĐỒ ÁN MT1

GVHD: Phạm Phú...
ĐỒ ÁN MT1 GVHD: Phạm Phú Song Toàn
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay khi nền kinh tế phát triển thì đời sống của người dân
càng được cải thiện nâng cao. Cùng với sự phát triển đó nhu
cầu đòi hỏi đảm bảo vệ sinh trong ăn, ở, uống, sinh hoạt. Tất cả các
lĩnh vực đó đều liên quan đến nước sạch. Bởi vậy thể nói một
trong những vấn đề cấp ch hiện nay nhu cầu cung cấp nước
sạch cho người dân Việt Nam.
Tuy nhiên nguồn nước cấp thì ngày càng hạn chế: 94% nước
trên Trái đất nước mặn vấn đề xử ớc mặn rất tốn kém,
hơn 4% nước ngầm nhưng hiện nay vấn đề khai thác nước ngầm
cũng gặp nhiều khó khăn gây hiện ợng sụt lún bề mặt Trái
đất. Chính vậy vấn đề xử nước mặt để cung cấp cho ăn uống
và sinh hoạt là một vấn đề cấp bách và cần thiết của toàn cầu.
Với môn Đồ án công nghệ 1, em được thiết kế trạm xử lý nước
công suất 4500m
3
/ng.đ và hàm lương cặn là 230mg/l. Trên
sở xử hàm lượng cặn khử trùng nguồn nước em đã lựa chọn
dây chuyền công nghệ xử nước đ sau khi x lý đảm bảo tiêu
chuẩn vệ sinh đối với nước dùng cho ăn uống sinh hoạt theo quy
1
SVTH: Nguyễn Lương Vũ Cường
đồ án công nghệ kỹ thuật môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án công nghệ kỹ thuật môi trường - Người đăng: dragonvika
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
đồ án công nghệ kỹ thuật môi trường 9 10 683