Ktl-icon-tai-lieu

Đồ Án Cung Cấp Điện

Được đăng lên bởi Ngô Triều Dâng
Số trang: 116 trang   |   Lượt xem: 1733 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1
XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CHO PHÂN XƯỞNG
------——–----I - Khảo sát phụ tải, bố trí mặt bằng
Phân xưởng với tổng diện tích mặt bằng là: 972m 2 , phân xưởng cao 7 m tính từ mặt
đất.Phân xưởng có 1 cửa ra vào chính và 4 cửa ra vào phụ.Bên trong phân xưởng gồm có
:phòng KCS, kho, phần mặt bằng còn lại đặt thiết bị.
Nguồn điện cung cấp từ cổng chính cho phân xưởng được lấy từ trạm trung thế của địa
phương.
Phân xưởng 56 máy, toàn bộ động cơ 3 pha với công suất 5-18kw. Trong đó có hai
máy có công suất nhỏ pmin = 5 kw và hai máy có công suất lớn pmax = 18 kw.
Chiều dài : 54 m
Chiều rộng : 18 m
Quy mô sản xuất vừa.
Hộ tiêu thụ điện loại 2.
Nhiệt độ môi trường 25- 400C.
Thông số các phụ tải trong phân xưởng.
STT
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Phụ tải
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Tổng

Số lượng
6
2
7
8
7
3
3
4
5
3
3
5
56

Pđm(kW)
5
12
16
18
12
18
5
11
11
7
14
11
650

Cos φ
0.9
1.0
0.9
0.9
0.9
0.9
0.8
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9

Ksd
0.8
0.7
0.8
0.9
0.7
0.8
0.9
0.7
0.8
0.9
0.7
0.8

Uđm
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380

II - Phân nhóm phụ tải
Để phân nhóm phụ tải ta có thể chon các phương án chia nhóm sau đây :
- Phân làm 3 nhóm phụ tải (phương án 1)
- Phân làm 4 nhóm phụ tải (phương án 2)
- Phân làm 5 nhóm phụ tải (phương án 3)
Ở phương án 1 chia làm 3 nhóm phụ tải thì lúc này công suất của từng nhóm lớn, số

1

thiết bị trong một nhóm nhiều, nhưng đầu ra tủ động lực bị hạn chế, chênh lệch công suất
của từng nhóm nhiều, làm ảnh hưởng đến quá trình lắp đặt thiết bị đống cắt và sản xuất.
Ở phương án 2 chia làm 4 nhóm ở phương án này, công suất của từng nhóm cũng
không điều, số thiết bị trong nhóm nhiều, đầu ra tủ động lực bị hạn chế.
Ở phương án 3 chia làm 5 nhóm ,công suất của từng nhóm chênh lệch không nhiều,số
thiết bi trong nhóm đáp ứng được đầu ra của tủ động lực, 5 nhóm đáp ứng được yêu cầu quy
mô sản suất của phân xưởng này.
Từ những nhận định trên ta thấy rằng với quy mô của phân xưởng và số lượng thiết bị
trong phân xưởng thì ta chia làm 5 nhóm phụ tải là phương án tối ưu, đáp ứng yêu cầu sản
xuất và chỉ tiêu kỷ thuật, kinh tế cho phân xưởng.
Các nguyên tắc sau sẽ giúp ích cho việc phân chia nhóm :
- Các thiết bị trong cùng nhóm phải gần nhau để tránh đi dây chồng chéo, tổn thất.
- Phân nhóm có chú ý phân bố đều công suất cho các nhóm, công suất gần bằng nhau.
- Các máy có cùng công suất và chủng loại nên cho vào cùng một nhóm.
Ngoài ra, số thiết bị trong nhóm không nên quá nhiều vì số đầu ra tủ động lực hạn chế,
nếu nhiều thiết bị trong ...
Chương 1
XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CHO PHÂN XƯỞNG
-----------
I - Khảo sát phụ tải, bố trí mặt bằng
Phân xưởng với tổng diện tích mặt bằng : 972m
2
, phân xưởng cao 7 m tính từ mặt
đất.Phân ởng 1 cửa ra vào chính 4 cửa ra vào phụ.Bên trong phân xưởng gồm
:phòng KCS, kho, phần mặt bằng còn lại đặt thiết bị.
Nguồn điện cung cấp từ cổng chính cho phân xưởng được lấy từ trạm trung thế của địa
phương.
Phân xưởng 56 máy, toàn bộ động 3 pha với công suất 5-18kw. Trong đó hai
máy có công suất nhỏ p
min
= 5 kw và hai máy có công suất lớn p
max
= 18 kw.
Chiều dài : 54 m
Chiều rộng : 18 m
Quy mô sản xuất vừa.
Hộ tiêu thụ điện loại 2.
Nhiệt độ môi trường 25- 40
0
C.
Thông số các phụ tải trong phân xưởng.
STT Phụ tải Số lượng P
đm
(kW) Cos φ Ksd U
đm
01 1 6 5 0.9 0.8 380
02 2 2 12 1.0 0.7 380
03 3 7 16 0.9 0.8 380
04 4 8 18 0.9 0.9 380
05 5 7 12 0.9 0.7 380
06 6 3 18 0.9 0.8 380
07 7 3 5 0.8 0.9 380
08 8 4 11 0.9 0.7 380
09 9 5 11 0.9 0.8 380
10 10 3 7 0.9 0.9 380
11 11 3 14 0.9 0.7 380
12 12 5 11 0.9 0.8 380
Tổng 56 650
II - Phân nhóm phụ tải
Để phân nhóm phụ tải ta có thể chon các phương án chia nhóm sau đây :
- Phân làm 3 nhóm phụ tải (phương án 1)
- Phân làm 4 nhóm phụ tải (phương án 2)
- Phân làm 5 nhóm phụ tải (phương án 3)
phương án 1 chia làm 3 nhóm phụ tải thì lúc này công suất của từng nhóm lớn, số
1
Đồ Án Cung Cấp Điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ Án Cung Cấp Điện - Người đăng: Ngô Triều Dâng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
116 Vietnamese
Đồ Án Cung Cấp Điện 9 10 994