Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án điện tử công suất đhspkt

Được đăng lên bởi thucasd.vn
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1908 lần   |   Lượt tải: 8 lần
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
SUẤT

ĐỒ ÁN ĐIỆN TỬ CÔNG

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn

......................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
........
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ ĐỒ ÁN ĐIỆN TỬ CÔNG
SUẤT
Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
......................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
......................................................................................
Ngày ... Tháng... Năm 20...
Giáo Viên Hướng Dẫn
Lời nói đầu
Ngày nay, điện tử công suất đã đang đóng 1 vai trò rất quan trọng trong
quá trình công nghiệp hoá đất nước. Sựng dụng của điện tử công suất trong các
hệ thống truyền động điện rất lớn bởi sự nhỏ gọn của các phần tử bán dẫn
việc dễ dàng tự động hoá cho các quá trình sản xuất. Các hệ thống truyền động
điều khiển bởi điện tử công suất đem lại hiệu suất cao. Kích thước, diện tích lắp
đặt giảm đi rất nhiều so với các hệ truyền động thông thường như: khuếch đại từ,
máy phát - động cơ ...
Xuất phát từ yêu cầu thực tế đó, trong nội dung môn học Điện tử công suất
chúng em đã được giao thực hiện đề tài Thiết kế chế tạo bộ chỉnh lưu cầu 1
pha điều khiển .Với sự hướng dẫn của Thầy , chúng em đã tiến hành nghiên
cứu và thiết kế đề tài.
1
Đồ án điện tử công suất đhspkt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án điện tử công suất đhspkt - Người đăng: thucasd.vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Đồ án điện tử công suất đhspkt 9 10 635