Ktl-icon-tai-lieu

đồ án điều hòa khong khí

Được đăng lên bởi Trần Văn Thắng
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 235 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đồ án môn học: ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

GVHD: PGS.TS VÕ CHÍ CHÍNH

LỜI NÓI ĐẦU
Bộ môn Điều Hoà Không Khí (ĐHKK) là một trong những ứng dụng quan trọng của
việc nghiên cứu hệ thống lạnh và các thiết bị lạnh.Trong học kỳ vừa qua em đã được tiếp xúc
khá kĩ với kỹ thuật ĐHKK .Từ đó em thấy việc nghiên cứu sâu hơn kỹ thuật điều hoà sẽ thật
sự có ích cho những sinh viên khoa CN Nhiệt –Điện Lạnh.
Hiện nay,đời sống con người nhìn chung đã có những tiến bộ.Ngoài những nhu cầu về
ăn mặc người ta còn xem trọng đến điều kiện sống.Trong số các phương tiện giúp cải thiện
môi trường sống thì hệ thống ĐHKK là không thể thiếu.Nước ta là một nước nhiệt đới-gió
mùa ẩm do đó ĐHKK càng trở nên cần thiết trong cuộc sống hiện đại.
Từ trước đến nay sinh viên khoa CN Nhiệt –Điện –Lạnh chưa từng đựơc làm đồ án
môn học ĐHKK cho nên đối với em cũng gặp khá nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm tài
liệu.Bên cạnh đó vì kiến thức còn khá hạn chế nên mặc dù đã cố gắng song cũng không tránh
khỏi những thiếu sót.Em mong sẽ nhận được sự chỉ bảo tận tình của quý thầy cô giáo để có
thể bổ khuyết những hạn chế của bản thân.
Qua đây cho phép em được gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo PGS.TS Võ Chí
Chính đã có những đề xuất đúng đắn để hôm nay chúng em có điều kiện được tiếp xúc với
quá trình thiết kế hệ thống điều hoà không khí.

Đà Nẵng ngày 09/09/2015
Sinh viên thực hiện
Bùi Thanh Nhất

CHƯƠNG 1 :

TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

SVTH : BÙI THANH NHẤT – LỚP 11N

Trang 1

Đồ án môn học: ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

GVHD: PGS.TS VÕ CHÍ CHÍNH

1.1 Vai trò của điều hòa không khí
1.1.1 Vai trò đối với đời sống con người:
1.1.1.1 Nhiệt độ:
- Nhiệt độ là yếu tố gây cảm giác nóng lạnh đối với con người. Cơ thể con người có
nhiệt độ là tct =370C. Trong quá trình vận động cơ thể con người luôn toả ra ra nhiệt lượng
qtoả. Lượng nhiệt do con ngưòi toả ra phụ thuộc vào cường độ vận động .Để duy trì thân
nhiệt, cơ thể thường xuyên trao đổi nhiệt với môi trường . Sự trao đổi nhiệt đó sẽ biến đổi
tương ứng với cường độ vận động. Có hai hình thức trao đổi nhiệt với môi trường xung
quanh:
+ Truyền nhiệt:Truyền nhiệt từ cơ thể con người vào môi trường theo 3 cách :dẩn
nhiệt,đối lưu và bức xạ. Nói chung nhiệt lượng trao đổi theo hình thức truyền nhiệt phụ
thuộc chủ yếu vào độ chênh nhiệt độ giữa cơ thể và môi trường xung quanh. Lượng nhiệt
này gọi là nhiệt hiện, ký hiệu qh.
Khi nhiệt độ môi trường tmt nhỏ hơn thân nhiệt, cơ thể truyền nhiệt cho môi trường ;
khi nhiệt độ môi trường lớn hơn thân nhiệt thì cơ thể nhận nhiệt ...
Đồ án môn học: ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ GVHD: PGS.TS VÕ CHÍ CHÍNH
LỜI NÓI ĐẦU
Bộ môn Điều Hoà Không Khí (ĐHKK) là một trong những ứng dụng quan trọng của
việc nghiên cứu hệ thống lạnh và các thiết bị lạnh.Trong học kỳ vừa qua em đã được tiếp xúc
khá kĩ với kỹ thuật ĐHKK .Từ đó em thấy việc nghiên cứu sâu hơn kỹ thuật điều hoà sẽ thật
sự có ích cho những sinh viên khoa CN Nhiệt –Điện Lạnh.
Hiện nay,đời sống con người nhìn chung đã có những tiến bộ.Ngoài những nhu cầu về
ăn mặc người ta còn xem trọng đến điều kiện sống.Trong số các phương tiện giúp cải thiện
môi trường sống thì hệ thống ĐHKK là không thể thiếu.Nước ta là một nước nhiệt đới-gió
mùa ẩm do đó ĐHKK càng trở nên cần thiết trong cuộc sống hiện đại.
Từ trước đến nay sinh viên khoa CN Nhiệt –Điện –Lạnh chưa từng đựơc làm đồ án
môn học ĐHKK cho nên đối với em cũng gặp khá nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm tài
liệu.Bên cạnh đó vì kiến thức còn khá hạn chế nên mặc dù đã cố gắng song cũng không tránh
khỏi những thiếu sót.Em mong sẽ nhận được sự chỉ bảo tận tình của quý thầy cô giáo để có
thể bổ khuyết những hạn chế của bản thân.
Qua đây cho phép em được gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo PGS.TS Võ Chí
Chính đã có những đề xuất đúng đắn để hôm nay chúng em có điều kiện được tiếp xúc với
quá trình thiết kế hệ thống điều hoà không khí.
Đà Nẵng ngày 09/09/2015
Sinh viên thực hiện
Bùi Thanh Nhất
CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ
SVTH : BÙI THANH NHẤT – LỚP 11N Trang 1
đồ án điều hòa khong khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án điều hòa khong khí - Người đăng: Trần Văn Thắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
đồ án điều hòa khong khí 9 10 729