Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án đo nhiệt độ

Được đăng lên bởi Nguyễn Anh Đào
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1361 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Đồ án tốt nghiệp

GVHD: Trần Quốc Ân
LỜI CẢM ƠN

Tôi xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô trong khoa Điện, Trường Cao
đẳng Công nghệ đã truyền đạt những kiến thức quý báu cho tôi trong suốt quá
trình học tập. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến thầy giáo
Ths. Trần Quốc Ân , người thầy đã tận tình, hướng dẫn, giúp đỡ, động viên tôi
trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành đồ án tốt nghiệp.
Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè, đã động
viên, khích lệ để tôi có thể hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Đà Nẵng, ngày 17 tháng 01 năm 2015
Sinh viên thực hiện
Nguyễn Ngọc Sơn

SVTH : Nguyễn Ngọc Sơn

1

Đồ án tốt nghiệp

GVHD: Trần Quốc Ân

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
Họ tên sinh viên:............................................................................................
Lớp: .................Mã SV: .........................Khoa: Khoa Điện..........................
Ngành: .........................................................................................................
Tên đề tài:........................................................................................................
I. Nhận xét GVHD:
1. Ưu điểm: .......................................................................................................

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
2. Nhược điểm: .................................................................................................

.......................................................................................................................
............................................................................................................
Đồ án tốt nghiệp GVHD: Trần Quốc Ân
LỜI CẢM ƠN
Tôi xin chân thành cảm ơn quý Thầy trong khoa Điện, Trường Cao
đẳng Công nghệ đã truyền đạt những kiến thức quý báu cho tôi trong suốt quá
trình học tập. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến thầy giáo
Ths. Trần Quốc Ân , người thầy đã tận tình, hướng dẫn, giúp đỡ, động viên tôi
trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành đồ án tốt nghiệp.
Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè, đã động
viên, khích lệ để tôi có thể hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Đà Nẵng, ngày 17 tháng 01 năm 2015
Sinh viên thực hiện
Nguyễn Ngọc Sơn
SVTH : Nguyễn Ngọc Sơn 1
Đồ án đo nhiệt độ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án đo nhiệt độ - Người đăng: Nguyễn Anh Đào
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Đồ án đo nhiệt độ 9 10 366