Ktl-icon-tai-lieu

đồ án động cơ đốt trong

Được đăng lên bởi Lê Văn Hà
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 6585 lần   |   Lượt tải: 20 lần
SVTT: LÊ VĂN HÀ

LỚP ĐHCN Ô TÔ K5A

ĐỒ ÁN:
‘‘TÍNH TOÁN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG’’

Giáo viên hướng dẫn : NGUYỄN NGỌC TÚ
Giáo viên giảng dạy : NGUYỄN ĐÌNH ĐIỆP
Sinh viên thực hiện : LÊ VĂN HÀ
Lớp

: Ôtôk5A

Trường

: ĐHSPKT Vinh

ĐỒ ÁN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

GVHD: NGUYỄN NGỌC TÚ

SVTT: LÊ VĂN HÀ

LỚP ĐHCN Ô TÔ K5A

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

ĐỒ ÁN
MÔN HỌC ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Ngọc Tú
Họ và tên sinh viên: Lê Văn Hà
Lớp ĐH CNOTO K5A
I NỘI DUNG THỰC HIỆN
Thực hiện trên động cơ zill 130 các nội dung sau:
A –phần thuyết minh:
1-tính toán chu trình công tác của động cơ đốt trong.
2-tính toán động học động lực học có kèm theo sơ đồ.
3-tính nghiệm bền chi tiết: xéc măng.
B – phần bản vẽ:
1-bản vẽ động học bản vẽ động lực học trên giây kẻ ly A0
2-bản vẽ chi tiết trên giấy A1, A2, hoặc trên giấy A3 theo tỷ lệ 1:1 hoặc

Ngày giao đề :12/4/2013
Ngày hoàn thành

DUYỆT BỘ MÔN

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG ĐỒ ÁN
Thực hiện trên động cơ ZIL 130 với các nội dung sau:
A – Phần thuyết minh:
ĐỒ ÁN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

GVHD: NGUYỄN NGỌC TÚ

SVTT: LÊ VĂN HÀ

LỚP ĐHCN Ô TÔ K5A

1 – Tính toán chu trình công tác của động cơ.
2 – Tính toán động học, động lực học cơ cấu TKTT ( có kèm theo sơ đồ).
3 – Tính nghiệm bền chi tiết: trục khuỷu (có đầy đủ sơ đồ kết cấu và sơ đồ lực tác dụng).
B – phần bản vẽ :
1 – Bản vẽ động học, động lực học trên giấy kẻ ly Ao
2 – Bản vẽ chi tiết: trục khuỷu trên giấy A1 theo tỷ lệ 1:1 ( hoặc 1:2)
2. SỐ LIỆU TÍNH TOÁN NHƯ SAU:
3. SỐ LIỆU TÍNH NGHIỆM BỀN ĐỘNG CƠ 3D6
PISTON VÀ CHỐT PISTON
TT Thông số
1
Vật liệuchế tạo piston
2
Chiều dày đỉnh piston
3
Đường kính đỉnh piston
4
Diện tích tiết diện suy yếu
(nếu dùng rãnh phay để thoát
dầu)
5
Số lỗ thoát dầu
Đường kính lỗ thoát dầu
(nếu dùng lỗ trụ để thoát dầu)
6
Kích thước của buồng cháy
7
8
9

Chiều dài thân piston
Đường kính ngoài chốt piston
Chiều dài phần bệ tiếp xúc với
chốt
10 Đường kính trong của chốt
11 Chiều dài chốt piston
XÉC MĂNG
1
Chiều dày xéc măng
2
Chiều cao xéc măng
3
Khe hở miệng ở trạng thái tự
do
4
Khe hở miệng ở trạng thái lắp
ghép
5
Số xéc măng khí
6
Số xéc măng dầu
THANH TRUYỀN
1
Đường kính ngoài đầu nhỏ
2
Đường kính trong đầu nhỏ
3
Chiều dài đầu nhỏ thanh

ĐỒ ÁN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Ký hiệu

Giá trị

Đơn vị

δ
D
FI-I

8
98,75
3800

mm
mm
mm2

Ghi chú
Gang

Đo đạc trên
b/vẽ
hp
dcp
l1

60
28
20

mm
mm
mm

d0
lcp

19
82

mm
mm

t
h
A

5
2
1,25

mm
mm
mm

f

0,5

mm

3
1
d1
d2
lđ

37.5
31.5

mm
mm
mm

GVHD: NGUYỄN NGỌC TÚ

SVTT: LÊ VĂN HÀ

truyền...
SVTT: LÊ VĂN HÀ LỚP ĐHCN Ô TÔ K5A
ĐỒ ÁN:
‘‘TÍNH TOÁN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG’’
Giáo viên hướng dẫn : NGUYỄN NGỌC TÚ
Giáo viên giảng dạy : NGUYỄN ĐÌNH ĐIỆP
Sinh viên thực hiện : LÊ VĂN HÀ
Lớp : Ôtôk5A
Trường : ĐHSPKT Vinh
ĐỒ ÁN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG GVHD: NGUYỄN NGỌC TÚ
đồ án động cơ đốt trong - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án động cơ đốt trong - Người đăng: Lê Văn Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
đồ án động cơ đốt trong 9 10 193