Ktl-icon-tai-lieu

đồ án động cơ đôt trong

Được đăng lên bởi ducthienld1991-gmail-com
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 3356 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GVHD : Thầy Hoàng Ngọc Dương

Lời Cảm ơn
Những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ, sự hội nhập nhanh chóng
của nền kinh tế Việt Nam thì khoa học kỹ thuật cũng từng bước tiến bộ. Trong đó phải
kể đến ngành cơ khí động lực, để góp phần nâng cao trình độ và kỹ thuật mỗi sinh viên
chúng ta cần phải tìm hiểu và nguyên cứu, đó là điều cấp thiết. Không những vậy mà
chúng ta còn phát huy tinh thần học hỏi nguyên cứu và chia sẻ làm việc theo nhóm.
Sau thời gian được giao làm “ Đồ án học phần động cơ đốt trong”. Chúng em
xin chân thành cảm ơn :
Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM đã tạo điều kiện tốt nhất cho chúng em
học tập và làm bài tập.
Sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của Thầy Hoàng Ngọc Dương, Thầy đã nhiệt
tình giảng giải và phân tích cho chúng em hiểu rõ về những vấn đề thắc mắc của chúng
em đặt ra trong quá trình làm.
Thư viện trường đã tạo điều kiện cho chúng em mượn tài liệu tham khảo và học
tập đạt kết quả cao trong suốt quá trình làm bài.
Trong quá trình thực hiện đồ án, nhóm chúng em đã có gắng tìm tòi và nghiên
cứu tài liệu một cách nghiêm túc. Mặc dù vậy nhưng do thời lượng môn học và trình
độ có hạn nên trong quá trình làm đồ án không thể tránh những thiếu sót . Nhóm em
rất mong nhận được góp ý !

TP Hồ Chí Minh, tháng 11, năm 2010
Nhóm 10 (DHOTO3)
Chúng em chân thành cảm ơn!

Đồ án Học phần động cơ đốt trong

1

GVHD : Thầy Hoàng Ngọc Dương

MỤC LỤC

1. Giới thiệu động cơ và phương án lựa chọn........................................................4
1.1. Đặc điểm động cơ thiết kế...................................................................................4
1.2. Tổ chức quá trình cháy.........................................................................................4
1.3. Hệ thống nạp xả...................................................................................................8
1.4. Hệ thống làm mát...............................................................................................10
1.5. Hệ thống bôi trơn...............................................................................................12
1.6. Hệ thống khởi động............................................................................................14
1.7. Động cơ mẫu......................................................................................................15
1.8. Kích thước cơ bản động cơ................................................................................16
1.9. Tổng hợp thông số cơ bản......................................
GVHD : Thầy Hoàng Ngọc Dương
Lời Cảm ơn
Những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ, sự hội nhập nhanh chóng
của nền kinh tế Việt Nam thì khoa học kỹ thuật cũng từng bước tiến bộ. Trong đó phải
kể đến ngành cơ khí động lực, để góp phần nâng cao trình độ và kỹ thuật mỗi sinh viên
chúng ta cần phải tìm hiểu nguyên cứu, đó điều cấp thiết. Không những vậy
chúng ta còn phát huy tinh thần học hỏi nguyên cứu và chia sẻ làm việc theo nhóm.
Sau thời gian được giao làm Đán học phần động đốt trong”. Chúng em
xin chân thành cảm ơn :
Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM đã tạo điều kiện tốt nhất cho chúng em
học tập và làm bài tập.
Sự hướng dẫngiúp đỡ tận tình của Thầy Hoàng Ngọc Dương, Thầy đã nhiệt
tình giảng giải và phân tích cho chúng em hiểu rõ về những vấn đề thắc mắc của chúng
em đặt ra trong quá trình làm.
Thư viện trường đã tạo điều kiện cho chúng em mượn tài liệu tham khảo và học
tập đạt kết quả cao trong suốt quá trình làm bài.
Trong quá trình thực hiện đồ án, nhóm chúng em đã gắng tìm tòi nghiên
cứu tài liệu một ch nghiêm túc. Mặc vậy nhưng do thời lượng môn học trình
độ hạn nên trong quá trình làm đồ án không thể tránh những thiếu sót . Nhóm em
rất mong nhận được góp ý !
TP Hồ Chí Minh, tháng 11, năm 2010
Nhóm 10 (DHOTO3)
Chúng em chân thành cảm ơn!
Đồ án Học phần động cơ đốt trong 1
đồ án động cơ đôt trong - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án động cơ đôt trong - Người đăng: ducthienld1991-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
đồ án động cơ đôt trong 9 10 151