Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án hấp thụ NH3 bằng tháp đệm

Được đăng lên bởi Vy Nguyễn
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 2068 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ô nhiễm không khí từ các ngành sản xuất công nghiệp ở nước ta, trong những năm gần đây đang là vấn đề quan tâm không chỉ của nhà nước mà còn là của toàn xã hội bởi mức độ nguy hại của nó đã đến mức báo động. 
Bên cạnh đó, đây là một lĩnh vực mà chúng ta chưa thấy hết được mối nguy hại của nó đối con người và sinh vật. Hiện nay vẫn chưa có hệ thống quản lý môi trường thật sự hoàn chỉnh để có thể kiểm soát, và chưa được sự chú trọng đúng mức từ phía các nhà sản xuất. 
Vì vậy đồ án môn học kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí với nhiệm vụ thiết kế tháp hấp thu khí NH3 bằng nước là một trong số những công việc cần làm vào lúc này để giúp giảm thiểu ô nhiễm từ các dòng khí thải
Đồ án : Hấp thụ NH3 bằng tháp đệm GVHD: Võ Thị Thu Như
Đồ án:
Hấp thụ NH3 bằng
tháp đệm
SV : Cao Thiên Tự 08115041
Trương Minh Thái 08115024 Trang 1
Đồ án hấp thụ NH3 bằng tháp đệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án hấp thụ NH3 bằng tháp đệm - Người đăng: Vy Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Đồ án hấp thụ NH3 bằng tháp đệm 9 10 627