Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án hệ thống cơ điện tử

Được đăng lên bởi nhancachthuhai2000
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1871 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỒ ÁN HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ

GVHD: THS LÊ THANH VŨ

LỜI NÓI ĐẦU
˜¯˜¯˜
Như chúng ta đã biết, ngành chế tạo máy là một trong những ngành công nghiệp
chủ yếu sản xuất ra máy móc và các công cụ, thiết bị quan trọng khác, là một trong số
chỉ tiêu đánh giá sự tiến bộ khoa học kỹ thuật của một quốc gia. Mức độ phát triển,
khối lượng nhịp độ, cơ cấu ngành chế tạo máy ảnh hưởng đến chỉ tiêu sản xuất của xã
hội. Đảng và Nhà nước ta cũng đã khẳng định ngành cơ khí chế tạo máy là một trong
những ngành công nghiệp mũi nhọn trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
nước.
Nâng cao hiệu quả sản xuất, hàm lượng công nghệ, khoa học trong mỗi sản phẩm
là con đường chính để phát triển kinh tế đất nước trong những năm tới đây cũng như
trong tương lai. Vì vậy, việc áp dụng thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất, sử
dụng máy móc, thiết bị có năng suất cao, khả năng công nghệ đa dạng, áp dụng linh
hoạt trong các hệ thống sản xuất khác nhau cũng như áp dụng những phương pháp
điều khiển hiện đại trong các dây chuyền tự động hóa…là vấn đề quan trọng, cấp bách
hiện nay để nước ta hướng đến một nền công nghiệp sản xuất tiên tiến, mức độ tự
động hóa, cơ khí hóa cao, để trở thành nước công nghiệp phát triển theo hướng bền
vững.
Máy CNC (Computerized Numeric Control) ra đời là một trong những thành tựu
khoa học, kỹ thuật của nhân loại và nó ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong sản
xuất. Máy CNC đã góp phần không nhỏ vào việc giải quyết nhiệm vụ cấp bách hiện
nay là tự động hoá quá trình sản xuất, nó được ứng dụng rộng rãi từ hệ thống sản xuất
hàng khối cho đến sản xuất đơn chiếc và các hệ thống sản xuất linh hoạt.
Tuy nhiên, hiện nay ở Việt Nam, việc nghiên cứu, chế tạo và áp dụng vào sản
xuất các máy này gặp rất nhiều hạn chế. Đa phần chỉ ở các doanh nghiệp chế tạo
khuôn mẫu với quy mô sản xuất lớn và các trường Đại học kỹ thuật mới sử dụng đến
máy CNC.

-1-

ĐỒ ÁN HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ

GVHD: THS LÊ THANH VŨ

Máy phay CNC là một dạng của máy CNC, do đó chúng em cho ra đời máy phay
CNC mini tạo chữ trong thời điểm này là hoàn toàn hợp lý. Nó không những giúp em
tìm tòi nghiên cứu, am hiểu và dần dần làm chủ kiến thức lĩnh vực này trong tương lai
mà còn giúp sinh viên chuyên ngành cơ khí chế tạo máy và các ngành có liên quan
trong các trường Đại học, Cao đẳng có điều kiện học tập, nghiên cứu và phát triển nó
ngày càng hoàn thiện hơn. Đây chính là lý do em chọn đề tài này.
TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2014

-2-

ĐỒ ÁN HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ

GVHD: THS LÊ THANH VŨ

LỜI NÓI ...
Đ ÁN H TH NG C ĐI N T GVHD: THS LÊ THANH VŨ Ơ
LỜI NÓI ĐẦU
¯¯
¯¯
Như chúng ta đã biết, ngành  một trong những ngành công nghiệp
chủ yếu sản xuất ra máy móc các công cụ, thiết bị quan trọng khác, một trong số
chỉ tiêu đánh giá sự tiến b khoa học kỹ thuật của một quốc gia. Mức độ phát triển,
khối lượng nhịp độ, cấu ngành  nh hưởng đến chỉ tiêu sản xuất của
hội. Đảng Nhà ớc ta cũng đã khẳng định ngành  là một trong
những ngành công nghiệp mũi nhọn trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
nước.
Nâng cao hiệu quả sản xuất, hàm lượng công nghệ, khoa học trong mỗi sản phẩm
con đường chính để phát triển kinh tế đất nước trong những năm tới đây cũng như
trong tương lai. vậy, việc áp dụng thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất, sử
dụng máy móc, thiết bị năng suất cao, khả ng công nghệ đa dạng, áp dụng linh
hoạt trong các hệ thống sản xuất khác nhau cũng như áp dụng những phương pháp
điều khiển hiện đại trong các dây chuyền tự động hóa…là vấn đề quan trọng, cấp bách
hiện nay để nước ta hướng đến một nền công nghiệp sản xuất tiên tiến, mức độ tự
động hóa, khí hóa cao, để trở thành ớc công nghiệp phát triển theo hướng bền
vững.
Máy CNC (Computerized Numeric Control) ra đời một trong những thành tựu
khoa học, kỹ thuật của nhân loại ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong sản
xuất. Máy CNC đã góp phần không nh vào việc giải quyết nhiệm vụ cấp bách hiện
nay tự động hoá quá trình sản xuất, nó được ứng dụng rộng rãi từ hệ thống sản xuất
hàng khối cho đến sản xuất đơn chiếc và các hệ thống sản xuất linh hoạt.
Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam, việc nghiên cứu, chế tạo áp dụng vào sản
xuất c y này gặp rất nhiều hạn chế. Đa phần chỉ các doanh nghiệp chế tạo
khuôn mẫu với quy sản xuất lớn các trường Đại học kỹ thuật mới sử dụng đến
máy CNC.
- 1 -
Đồ án hệ thống cơ điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án hệ thống cơ điện tử - Người đăng: nhancachthuhai2000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Đồ án hệ thống cơ điện tử 9 10 727