Ktl-icon-tai-lieu

đồ án hệ thống dẫn động cơ khí

Được đăng lên bởi Quang Thach
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2550 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SVTH: BÙI NGỌC NAM

GVHD: BÙI TRỌNG HIẾU

Trường Đại học Bách Khoa tp.hcm
Khoa cơ khí
Bộ môn chế tạo máy

Bài tập lớn:

Chi tiết máy
Đề số 2, Phương án 13
Thiết kế hệ thống dẫn động băng tải

 Hệ thống dẫn băng tải gồm:
1-Động cơ điện:2-Nối trục đàn hồi:3-Hộp giảm tốc bánh răng trụ; 4-Bộ truyền
xích ống con lăn; 5-Bộ phận công tác –Băng tải.
 Số liệu thiết kế:
Lực vòng trên băng tải,F(N): 8000
Vận tốc băng tải,v(m/s): 2.55
Đường kính tang dẫn của băng tải, D(mm):315
Thời gian phục vụ, L(năm): 5
Quay một chiều,làm việc hai ca,tải va đạp nhẹ,(1 năm làm việc 300
ngày,1 ca làm việc 8 giờ)
Chế độ tải:
T1=T ;
T2= 0.7T
t1=12 (giây): t2 =36(giây)
MSSV: 21002003

Page 1

SVTH: BÙI NGỌC NAM

GVHD: BÙI TRỌNG HIẾU

BÀI TẬP 1: Chọn động cơ điện,phân phối tỉ số truyền.
A : Chọn động cơ điện:
a.Chọn hiệu suất của hệ thống
Hiệu suất chung của hệ thống:

  k .br . 3ol . x
Trong đó:

k  0.99 :Hiệu suất khớp nối đàn hồi

br  0.97 :Hiệu suất bộ truyền bánh răng trụ

ol  0.99

:Hiệu suất 1 cặp bộ lăn

 x  0.93

:Hiệu suất bộ truyền xích.

Ta được:

  0,99  0,97  0,993  0,93  0,867

b.Tính công suất tính toán:
- Công suất tính toán:
2

2

 T1 
 T2 
  t1    t2
T 
T 
t1  t2

t  td  Pmax
2

2

 T1 
 T2 
t

t
F .v  T  1  T  2

1000
t1  t2
2

2

T 
 0, 7T 
.12  


 .36
8000.2,55  T 
T 


 16, 031(kW )
1000
12  36

MSSV: 21002003

Page 2

SVTH: BÙI NGỌC NAM

GVHD: BÙI TRỌNG HIẾU

-Công suất cần thiết trên trục động cơ:

t

ct 





16, 031
 18,5(kW )
0.867

c.Xác định số vòng quay sơ bộ:
-Số vòng quay của trục công tác là:

vbt .60000 2,55.60000

 154, 608(vòng / phút)
D
 .315

nlv  nbt 
-Tỉ số truyền:


Chọn tỉ số truyền của hộp giảm tốc bánh răng côn 1 cấp: uh  3



Chọn ti số truyền cuả bộ truyền động xích:

ux  3

ut  uh .ux  3  3  9
Số vòng quay sơ bộ bằng động cơ:

nsb  nlv  nt  154,608  9  1391, 472(vòng / phút)
Chọn số vòng quay đồng bộ của động cơ:

ndb  1500(vòng / phút)
d.Chọn động cơ điện:
Theo bảng P1.3,Phụ lục sách “Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí tập một” với

ct  18,5 và ndb  1500(vòng / phút)
Vậy ta dung động cơ: 4A180M4Y3

 dc  30(kW ), ndc  1470(vòng / phút), cos  0.9,  0.91,

TK
 1, 4
Tdn

B.Phân phối tỉ số truyền.
Tỉ số truyền của hệ thống dẫn động:

uch 

ndc
nlv



1470
 9,51
154, 608

MSSV: 21002003

Page 3

SVTH: BÙI NGỌC NAM

GVHD: BÙI TRỌNG HIẾU

Tỉ số truyền của hộp giảm tốc là: uh  3 (chọn)
Chọn tỉ số truyền cho bộ truyền xích; ux 

9,...
SVTH: BÙI NGC NAM GVHD: BÙI TRNG HIU
MSSV: 21002003 Page 1
Trường Đi hc Bách Khoa tp.hcm
Khoa cơ khí
B môn chế to máy
Bài tp ln:
Chi tiết máy
Đề s 2, Phương án 13
Thiết kế h thng dẫn động băng ti
H thng dẫn băng tải gm:
1-Động cơ điện:2-Ni trục đàn hồi:3-Hp gim tốc bánh răng tr; 4-B truyn
xích ống con lăn; 5-B phn công tác –Băng tải.
S liu thiết kế:
Lc vòng trên băng tải,F(N): 8000
Vn tốc băng tải,v(m/s): 2.55
Đường kính tang dn của băng tải, D(mm):315
Thi gian phc vụ, L(năm): 5
Quay mt chiu,làm vic hai ca,ti va đạp nhẹ,(1 năm làm vic 300
ngày,1 ca làm vic 8 gi)
Chế độ ti: T
1
=T ; T
2
= 0.7T
t
1
=12 (giây): t
2
=36(gy)
đồ án hệ thống dẫn động cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án hệ thống dẫn động cơ khí - Người đăng: Quang Thach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
đồ án hệ thống dẫn động cơ khí 9 10 283