Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án hệ thống khởi động

Được đăng lên bởi cuongzjp93hn
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 2233 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Mục Lục

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
Chương 1
TỔNG QUAN HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG
Hình 1.1 Vị trí làm việc máy khởi động........................................7
Hình 1.2. Sơ đồ tổng quan hệ thống khởi động..............................8
Hình 1.3 Sơ đồ mạch khởi động.....................................................9
Hình 1.4 phân loại máy khởi động...............................................10
Hình 1.4.1 Loại giảm tốc..............................................................10
Hình 1.4.2 Loại bánh răng đồng trục..........................................12
Hình 1.4.3 Loại bánh răng hành tinh...........................................12

Chương 2
CẤU TẠO NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG
KHỞI ĐỘNG
Hình 1.1.1 Chiều đường sức từ......................................................16
Hình 1.1.2 Các đường sức từ........................................................17
Hình 1.1.3 Khung dây trong từ trường..........................................17
Hình 1.1.4 Đường sức từ trong khung dây....................................18
Hình 1.2.1Nguyên lý......................................................................19
Hình 1.2.2 Cổ góp, chổi than....................................................... 19
1

Hình 1.3.1 Tăng mômen ............................................................. 20
Hình 1.3.2 Tăng từ thông.............................................................20
Hình 1.3.3 Dùng nam châm điện.................................................21
Hình 1.4: Sơ đồ nguyên lý của hệ thống máy khởi động.............21

2

Chương 3
PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM KẾT CẤU CỦA HỆ THỐNG
MÁY KHỞI ĐỘNG
Hình 1.1 Công tắc từ..................................................................27
Hình 1.2 Giai đoạn 1.............................................................................28
Hình1.3 Giai đoạn 2..............................................................................29
Hình 1.4 Giai đoạn 3.............................................................................29
Hình 2.1. Phần ứng và ổ bi.........................................................30
Hình 3.1 Phần Cảm.....................................................................31
Hình 4.1 Chổi than và giá đỡ chổi than......................................31
Hình5.1. Hộp số giảm tốc...........................................................32
Hình 6.1 Ly hợp một chiều..........................................................32
Hình 7.1 Bánh răng bendix và trục xoắn ốc...............................33
Hìn...
Mục Lục
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
Chương 1
TỔNG QUAN HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG
Hình 1.1 Vị trí làm việc máy khởi động........................................7
Hình 1.2. Sơ đồ tổng quan hệ thống khởi động..............................8
Hình 1.3 Sơ đồ mạch khởi động.....................................................9
Hình 1.4 phân loại máy khởi động...............................................10
Hình 1.4.1 Loại giảm tốc..............................................................10
Hình 1.4.2 Loại bánh răng đồng trục..........................................12
Hình 1.4.3 Loại bánh răng hành tinh...........................................12
Chương 2
CẤU TẠO NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG
KHỞI ĐỘNG
Hình 1.1.1 Chiều đường sức từ......................................................16
Hình 1.1.2 Các đường sức từ........................................................17
Hình 1.1.3 Khung dây trong từ trường..........................................17
Hình 1.1.4 Đường sức từ trong khung dây....................................18
Hình 1.2.1Nguyên lý......................................................................19
Hình 1.2.2 Cổ góp, chổi than....................................................... 19
1
Đồ án hệ thống khởi động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án hệ thống khởi động - Người đăng: cuongzjp93hn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Đồ án hệ thống khởi động 9 10 781