Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án hệ thống lái toyota corolla altis

Được đăng lên bởi Đặng Thái Tình
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 2286 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Khảo sát và kiểm nghiệm HT lái ô tô TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0
MỤC LỤC
MỤC LỤC.......................................................................................................................1
1. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA ĐỀ TÀI ..............................................................................3
2. LÝ THUYẾT CHUNG VỀ HỆ THỐNG LÁI .......................................................5
2.1. Công dụng, phân loại, yêu cầu.............................................................................5
2.1.1. Công dụng......................................................................................................5
2.1.2. Phân loại........................................................................................................5
2.1.3. Yêu cầu...........................................................................................................6
2.2. Các sơ đồ hệ thống lái...........................................................................................7
2.2.1. Sơ đồ hệ thống lái với hệ thống treo phụ thuộc............................................7
2.2.2. Sơ đồ hệ thống lái với hệ thống treo độc lập................................................8
2.3. Các chi tiết và bộ phận chính của hệ thống lái.....................................................9
2.3.1. Vô lăng...........................................................................................................9
2.3.2. Trục lái...........................................................................................................9
2.3.3. Cơ cấu lái......................................................................................................9
2.3.4. Các loại cơ cấu lái thông dụng...................................................................13
2.3.5. Dẫn động lái................................................................................................20
2.3.6. Hình thang lái..............................................................................................21
2.3.7. Hình học lái.................................................................................................22
2.4. Cường hoá lái......................................................................................................26
2.4.1. Công dụng, phân loại, yêu cầu...................................................................26
2.4.2. Các thông số đánh giá.................................................................................27
2.4.3. Các sơ đồ bố trí.........
Khảo sát và kiểm nghiệm HT lái ô tô TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0
MỤC LỤC
MỤC LỤC.......................................................................................................................1
1. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA ĐỀ TÀI ..............................................................................3
2. LÝ THUYẾT CHUNG VỀ HỆ THỐNG LÁI .......................................................5
2.1. Công dụng, phân loại, yêu cầu.............................................................................5
2.1.1. Công dụng......................................................................................................5
2.1.2. Phân loại........................................................................................................5
2.1.3. Yêu cầu...........................................................................................................6
2.2. Các sơ đồ hệ thống lái...........................................................................................7
2.2.1. Sơ đồ hệ thống lái với hệ thống treo phụ thuộc............................................7
2.2.2. Sơ đồ hệ thống lái với hệ thống treo độc lập................................................8
2.3. Các chi tiết và bộ phận chính của hệ thống lái.....................................................9
2.3.1. Vô lăng...........................................................................................................9
2.3.2. Trục lái...........................................................................................................9
2.3.3. Cơ cấu lái......................................................................................................9
2.3.4. Các loại cơ cấu lái thông dụng...................................................................13
2.3.5. Dẫn động lái................................................................................................20
2.3.6. Hình thang lái..............................................................................................21
2.3.7. Hình học lái.................................................................................................22
2.4. Cường hoá lái......................................................................................................26
2.4.1. Công dụng, phân loại, yêu cầu...................................................................26
2.4.2. Các thông số đánh giá.................................................................................27
2.4.3. Các sơ đồ bố trí...........................................................................................27
2.5. Liên hệ giữa hệ thống lái và hệ thống treo.........................................................30
3. GIỚI THIỆU ÔTÔ TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0.......................................33
3.1. Các thông số kỹ thuật chính của ôtô TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0..........34
4. HỆ THỐNG LÁI ÔTÔ TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0...............................37
4.1. Giới thiệu tổng quát về hệ thống lái ô tô TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0.. 37
4.1.1. Các thông số kỹ thuật chính của các chi tiết của hệ thống lái ô
TOYOTA COROLLA ALTIS..........................................................................................38
1
Đồ án hệ thống lái toyota corolla altis - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án hệ thống lái toyota corolla altis - Người đăng: Đặng Thái Tình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Đồ án hệ thống lái toyota corolla altis 9 10 721