Ktl-icon-tai-lieu

đồ án hộp giảm tốc bánh răng côn trụ

Được đăng lên bởi nndinhnc_bg
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 7484 lần   |   Lượt tải: 21 lần
ĐA: Công Nghệ Chế Tạo Máy
SV: Nguyễn Ngọc Định
MSV: 0441010351

GVHD: Nguyễn Văn Thiện
& Đào Ngọc Hoành
LỜI NÓI ĐẦU

Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy là một môn học mang tính
tổng hợp các kiến thức đã học có liên quan tới Công Nghệ Chế Tạo Máy
như :Công Nghệ Chế Tạo Máy 1;2, Vật Liệu Học, Chế Độ Cắt Gia Công
Cơ Khí, Dung Sai,… Để chế tạo được một chi tiết máy nhằm đảm bảo được
yêu cầu thiết kế, phù hợp với điều kiện công nghệ hiện tại của nước ta, với
thời gian và phương pháp gia công tối ưu… Muốn đạt được tất cả các điều
trên thì ta phải thiết kế được một quy trình công nghệ gia công hợp lí.
Để thực hiện được đồ án ngoài việc phải nắm vững các kiến thức về các
phương pháp tạo phôi, các phương pháp gia công,định vị, gá đạt, đo lường ,
… mà còn phải biết cách lựa chọn phương pháp nào là tối ưu, hợp lý nhất.
Một quy trình công nghệ hợp lí là áp dụng được những công nghệ, máy
móc phù hợp với điều kiện trong nước, thời gian gia công ngắn, chi phí cho
gia công thấp nhưng chi tiết vẫn đạt được kích thước với dung sai đúng theo
yêu cầu kĩ thuật đặt ra, có giá thành rẻ đáp ứng được nhu cầu của xã hội.
Các số liệu, thông số do tra bảng hoặc tính toán đều dựa vào các tài liệu
và kinh nghiệm của thầy hướng dẫn.
Một sản phẩm có thể có nhiều phương án công nghệ khác nhau, việc
thiết kế quy trình công nghệ còn so sánh và chọn lọc ra được một phương
án công nghệ hợp lí nhất đảm bảo yêu cầu về chất lượng, giá thành rẻ, thời
gian, đáp ứng nhu cầu xã hội.
Tuy nhiên, lần đầu thực hiện đồ án Thiết Kế Quy Trình Công Nghệ nên
em không thể tránh khỏi những sai sót trong quá trình tính toán cũng như
chọn các số liệu. Em rất mong thầy góp ý, để em bổ sung kiến thức của
mình được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Định

1

Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
Khoa Cơ Khí

ĐA: Công Nghệ Chế Tạo Máy
SV: Nguyễn Ngọc Định
MSV: 0441010351

GVHD: Nguyễn Văn Thiện
& Đào Ngọc Hoành

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………...
ĐA: Công Nghệ Chế Tạo Máy GVHD: Nguyễn Văn Thiện
SV: Nguyễn Ngọc Định & Đào Ngọc Hoành
MSV: 0441010351
LỜI NÓI ĐẦU
Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy là một môn học mang tính
tổng hợp các kiến thức đã học có liên quan tới Công Nghệ Chế Tạo Máy
như :Công Nghệ Chế Tạo Máy 1;2, Vật Liệu Học, Chế Độ Cắt Gia Công
Cơ Khí, Dung Sai,… Để chế tạo được một chi tiết máy nhằm đảm bảo được
yêu cầu thiết kế, phù hợp với điều kiện công nghệ hiện tại của nước ta, với
thời gian và phương pháp gia công tối ưu… Muốn đạt được tất cả các điều
trên thì ta phải thiết kế được một quy trình công nghệ gia công hợp lí.
Để thực hiện được đồ án ngoài việc phải nắm vững các kiến thức về các
phương pháp tạo phôi, các phương pháp gia công,định vị, gá đạt, đo lường ,
… mà còn phải biết cách lựa chọn phương pháp nào là tối ưu, hợp lý nhất.
Một quy trình công nghệ hợp lí là áp dụng được những công nghệ, máy
móc phù hợp với điều kiện trong nước, thời gian gia công ngắn, chi phí cho
gia công thấp nhưng chi tiết vẫn đạt được kích thước với dung sai đúng theo
yêu cầu kĩ thuật đặt ra, có giá thành rẻ đáp ứng được nhu cầu của xã hội.
Các số liệu, thông số do tra bảng hoặc tính toán đều dựa vào các tài liệu
và kinh nghiệm của thầy hướng dẫn.
Một sản phẩm có thể có nhiều phương án công nghệ khác nhau, việc
thiết kế quy trình công nghệ còn so sánh và chọn lọc ra được một phương
án công nghệ hợp lí nhất đảm bảo yêu cầu về chất lượng, giá thành rẻ, thời
gian, đáp ứng nhu cầu xã hội.
Tuy nhiên, lần đầu thực hiện đồ án Thiết Kế Quy Trình Công Nghệ nên
em không thể tránh khỏi những sai sót trong quá trình tính toán cũng như
chọn các số liệu. Em rất mong thầy góp ý, để em bổ sung kiến thức của
mình được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Định
1
Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
Khoa Cơ Khí
đồ án hộp giảm tốc bánh răng côn trụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án hộp giảm tốc bánh răng côn trụ - Người đăng: nndinhnc_bg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
đồ án hộp giảm tốc bánh răng côn trụ 9 10 610