Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án kết cấu thép II

Được đăng lên bởi haivai800
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 3381 lần   |   Lượt tải: 6 lần
ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP II

GVHD: PHẠM XUÂN TÙNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA XÂY DỰNG
------------------

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

KẾT CẤU THÉP II

GVHD: PHẠM XUÂN TÙNG
SVTH: NGUYỄN HỮU DIỆU
MSSV: 52132016
LỚP : 52XD-1

Đại Học Nha Trang, Năm 2013

SVTH: NGUYỄN HỮU DIỆU

MSSV: 52132026

TRANG 1

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP II

GVHD: PHẠM XUÂN TÙNG

PHẦN I
XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC KHUNG NGANG
---------I./ CÁC SỐ LIỆU TRA BẢNG
Từ các số liệu ban đầu:
Nhịp nhà L= 80 (ft) = 24,384 ( m) ,B= 13x6 = 78m ,sức cẩu của cầu trục Q=75T
Tra bảng catalogue của cầu trục ta chọn được cầu trục như sau:
Loại ray thích hợp: KP-100
Chiều cao gabarit của cầu trục (tính từ đỉnh ray đến diểm cao nhất của cầu trục) :

H k  3700mm

Bk  8800mm

Bề rộng của cầu trục (kích thước theo phương dọc nhà của cầu trục):
Nhịp cầu trục ( khoảng cách giữa tim hai đường ray) :

Lk  22,5m
Khoảng cách giữa hai bánh xe của cầu trục:

T  4560 mm

840

4560

840

Kích thước từ tim đường ray đến mép ngoài của cầu trục

B1  400mm
II./ XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC THEO PHƯƠNG ĐỨNG
Cao trình đỉnh ray : H r  8700mm
Chiều cao ray và đệm : hr  200mm
Chiều cao dầm cầu chạy : hdcc  600mm
Không bố trí đoạn chôn cột : hm  0mm
Chiều cao gabarit của cầu trục : H k  3700mm
SVTH: NGUYỄN HỮU DIỆU

MSSV: 52132026

TRANG 2

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP II

Độ vỏng của dàn mái : f 

GVHD: PHẠM XUÂN TÙNG

1
1
B 
 24000  240 mm
100
100

Khoảng hở an toàn giữa cầu trục và mép dưới của dàn mái : 100 mm
Chiều cao của cột trên:

H t  hr  hdcc  H k  100  f  200  600  3700  240  4740mm
Chiều cao của cột dưới:

H d  H r  hr  hdcc  hm  8700  200  600  0  7900mm
Các kích thước này ta lấy là bội số của 200mm vậy chiều chọn là:

H t  4800mm, H d  8000m
III./ XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC THEO PHƯƠNG NGANG
Nhịp nhà xưởng : L  24m
Nhịp cầu trục : LK  22,5m
Kích thước của phần đầu dầm cầu trục : B1  400mm
Khe hở an toàn đầu mút cầu trục và mép trong của cột trên : D  60mm
=> Vậy các kích thước theo phương ngang như sau:



L  Lk 24000  22500

 750 mm
2
2

Chiều cao tiết diện cột trên có thể chọn

1 1
ht      H t  363  400 mm
 10 11 
Ta chọn ht là bộ số của 250mm vậy ta được: ht  500mm
Khoảng cách từ trục định vị đến mép ngoài của cột : a  250mm
Bề rộng cột dưới : hd    a  750  250  1000mm

1 1
   H d  ( 727  800) mm
 10 11 

=> Kiểm tra : hd  

Vậy ta chọn hd  1000mm

SVTH: NGUYỄN HỮU DIỆU

MSSV: 52132026

TRANG 3

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP II

GVHD: PHẠM XUÂN TÙNG

2200

Sơ đồ bố trí như sau:

100

60
250
4200...
ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP II GVHD: PHẠM XUÂN TÙNG
SVTH: NGUYN HU DIU MSSV: 52132026 TRANG 1
TRƯỜNG ĐẠI HC NHA TRANG
KHOA XÂY DNG
------------------
ĐỒ ÁN MÔN HC
KT CU THÉP II
GVHD: PHM XUÂN TÙNG
SVTH: NGUYN HU DIU
MSSV: 52132016
LP : 52XD-1
Đại Học Nha Trang, Năm 2013
Đồ án kết cấu thép II - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án kết cấu thép II - Người đăng: haivai800
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Đồ án kết cấu thép II 9 10 132