Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án kĩ thuật thi công

Được đăng lên bởi Dinh Phuc
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1256 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TÍNH TOÁN VÁN KHUÔN CỘT – DẦM – SÀN
I.

II.

Giới thiệu công trình:
- Công trình xây dựng có điều kiện địa chất thuận lợi với giải
pháp móng nông trên nền thiên nhiên.
- Mặt nền thi công tương đối bằng phẳng, điều kiện đi lại
tương đối thuận lợi.trong phạm vi công trình không chịu ảnh
hưởng của mạch nước ngầm.
- Mặt công trình đất thi công là đất sét,trên mặt bằng thi công
có độ dốc không đáng kể do khi tạo mặt bằng đã có san lắp
cơ bản.
- Lượng mưa: mưa theo mùa là chính, lượng mưa trung bình.
Khi thi công vào mùa mưa phải chú ý thoát nước cho công
trình, tránh sạt lở khi đang thi công móng.
- Công trình la nhà khung BTCT đổ toàn khối, được định hình
bằng coffage gỗ. các khối nhà được xây dựng độc lập không
ảnh hưởng lẫn nhau.
Số liệu tính toán:
- Chiều cao tầng h: 3,7m
- Nhịp L2 : 5m
- Nhịp L3: 8,4m
- Tiết diện cột : 40cm x 60cm
- Dầm chính: 30cm x 70cm
- Dầm phụ : 25cm x 50cm

I . TÍNH TOÁN VÁN KHUÔN CỘT

-

Cột BTCT có tiết diện 40 cm x 60cm
Chọn ván có bề rộng : 30cm và dày 3 cm
Gỗ nhóm VII có : γ g = 600 (kg/m3)
Modun đàn hồi: Eg= 1,1. 105 (kg/cm2)
ứng suất kéo nén của gỗ: [ σ g ] = 150(kg/cm2)

-

khối lượng riêng của vữa BT lỏng:

-

γ bt

= 2500(kg/m3)

-

áp lực xô ngang khả dĩ: 300(kg/m2)
tải trọng đầm: Pd= 200(kg/m2)
chống xiên được bố trí ngiêng so với phương ngang la 60o
hệ số vượt tải tĩnh: nt= 1,1
hệ số vượt tải động: nđ= 1,3
chống xiên giữ đầu cột được bố trí đều cả 4 hướng, sử dụng
gỗ 7x 7cm liên kết đinh.phần chân chống được tì lên trên
mặt đất có gia cố(có thể xem là liên kiết khớp).

1 . Tính toán và kiểm tra ván khuôn

-

phân tích tải trọng:
quá trình đổ bê tông vữa lỏng tạo áp lực ngang lên ván thành
của cột. trong quá trình đổ bê tông người ta phải tiến hành
đầm theo từng đoạn để đảm bảo độ chắc đặc. như vậy sau
mỗi đợt đầm vữa bê tông sẽ chuyển từ trạng thái lỏng sang
trạng thái rắn. khi đó áp lực lên ván thành giảm dần, khối
lượng vữa bê tông được đầm có khuynh hướng cứng hơn vữa
đổ mới, do đó phần ván thành của khối bê tông cũ sẽ không
có ảnh hưởng của áp lực xô ngang của khối bê tông mới.
như vậy thành ván được tính toán chịu lực với mỗi một đợt
đầm với cấp tải tam giác ứng với chiều cao đầm hd. chiều cao
đầm được dựa vào hiệu quả đầm dùi hợp lý. Trong thực tế thi
công chiều cao đầm dùi hiệu quả là 0,7m.
áp lực lớn nhất từ vữa bê tông ứng với mỗi đợt đầm lả: γ bt =

-

hd
nhằm đơn giản hóa tính toán, nâng cao tính ổn định người ta

a.
-

-

có thể tính toán tải trọng

γ bt

= h d phân bố đều theo suôt

chiều cao cột.
b. sơ đồ ...
TÍNH TOÁN VÁN KHUÔN CỘT – DẦM – SÀN
I. Giới thiệu công trình:
- Công trình xây dựng có điều kiện địa chất thuận lợi với giải
pháp móng nông trên nền thiên nhiên.
- Mặt nền thi công tương đối bằng phẳng, điều kiện đi lại
tương đối thuận lợi.trong phạm vi công trình không chịu ảnh
hưởng của mạch nước ngầm.
- Mặt công trình đất thi công là đất sét,trên mặt bằng thi công
có độ dốc không đáng kể do khi tạo mặt bằng đã có san lắp
cơ bản.
- Lượng mưa: mưa theo mùa là chính, lượng mưa trung bình.
Khi thi công vào mùa mưa phải chú ý thoát nước cho công
trình, tránh sạt lở khi đang thi công móng.
- Công trình la nhà khung BTCT đổ toàn khối, được định hình
bằng coffage gỗ. các khối nhà được xây dựng độc lập không
ảnh hưởng lẫn nhau.
II. Số liệu tính toán:
- Chiều cao tầng h: 3,7m
- Nhịp L2 : 5m
- Nhịp L3: 8,4m
- Tiết diện cột : 40cm x 60cm
- Dầm chính: 30cm x 70cm
- Dầm phụ : 25cm x 50cm
I . TÍNH TOÁN VÁN KHUÔN CỘT
- Cột BTCT có tiết diện 40 cm x 60cm
- Chọn ván có bề rộng : 30cm và dày 3 cm
- Gỗ nhóm VII có :
γ
g
= 600 (kg/m
3
)
- Modun đàn hồi: E
g
= 1,1. 10
5
(kg/cm
2
)
- ứng suất kéo nén của gỗ: [
σ
g
] = 150(kg/cm
2
)
- khối lượng riêng của vữa BT lỏng:
γ
bt
= 2500(kg/m
3
)
Đồ án kĩ thuật thi công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án kĩ thuật thi công - Người đăng: Dinh Phuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Đồ án kĩ thuật thi công 9 10 573