Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án kiểm soát xe ra vào

Được đăng lên bởi tuonglim2231
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 516 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN ĐỒ ÁN MÔN HỌC

PHẦN 1: LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, dưới sự phát triển mạnh mẽ như vũ bão của khoa học công nghệ đã có
rất nhiều những sản phẩm mới, những côngnghệ hiện đại được. Để có được những
thành tựu đó chúng ta không thể không phủ nhận vai trò quan trọng của ngành kỹ
thuật ĐIỆNĐIỆN TỬ được phát triển dựa trên những tiến bộ của ngành vật liệu
điện tử và máy tính điện tử.
Trong thực tế hiện nay, con người đã chế tạo ra tất nhiều sản phẩm hữu ích và tiện
lợi giúp cho những việc làm của họ trở lên đơngiản hơn.Để góp một phần nhỏ của
mình trong công cuộc chạy đua với các sản phẩm về lĩnh vực điện tử, sau một thời
gian được học tậpvà nghiên cứu tại khoa dưới sự dạy bảo tận tình của các thầy cô
trong khoa và đặc biệt là sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy Nguyễn Tiến Dũng,
nhóm chúng em đã “Thiết kế và chế tạo mạch kiểm soát ôtô ra vào trong gara
”.
Đây là một đề tài có tính ứng dụng rất cao trong thực tiễn và có tính hiệu quả. Vì
vậy với sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo và sự nỗ lực không ngừng của bản
thân cùng với các thành viên trong nhóm chúng em đã hoàn thành đồ án. Do kiến
thức còn hạn chế nên cònrất nhiều thiếu sót. Vì vậy, chúng em rất mong nhận được
sự góp ý chân thành của các thầy cô giáo để chỉnh sửa và bổ sung sao chohoàn
thiện nhất và phát triển đề tài lên mức cao hơn.
Chúng em xin chân thành cảm ơn!
Nhóm sinh viên thực hiện:
Lê Hoàng Sơn
Nguyễn Minh Tùng
GVHD: Nguyễn Tiến Dũng
SVTH: Lê Hoàng Sơn
Nguyễn Minh Tùng

Trang1

TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN ĐỒ ÁN MÔN HỌC

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG
DẪN ............................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
................
TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN ĐỒ ÁN MÔN HỌC
PHẦN 1: LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, ới sự phát triển mạnh mẽ như bão của khoa học công nghệ đã có
rất nhiều những sản phẩm mới, những côngnghệ hiện đại được. Để có được những
thành tựu đó chúng ta không thể không phủ nhận vai trò quan trọng của ngành kỹ
thuật ĐIỆNĐIỆN TỬ được phát triển dựa trên những tiến bộ của ngành vật liệu
điện tử và máy tính điện tử.
Trong thực tế hiện nay, con người đã chế tạo ra tất nhiều sản phẩm hữu ích tiện
lợi giúp cho những việc làm của họ trở lên đơngiản hơn.Để góp một phần nhỏ của
mình trong công cuộc chạy đua với các sản phẩm về lĩnh vực điện tử, sau một thời
gian được học tậpvà nghiên cứu tại khoa dưới sự dạy bảo tận tình của các thầy
trong khoa và đặc biệt là sự hướng dẫn nhiệt nh của thầy Nguyễn Tiến ng,
nhóm chúng em đã “Thiết kế và chế tạo mạch kiểm soát ôtô ra vào trong gara
”.
Đây một đề tài tính ứng dụng rất cao trong thực tiễn tính hiệu quả.
vậy với sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo sự nỗ lực không ngừng của bản
thân cùng với các thành viên trong nhóm chúng em đã hoàn thành đồ án. Do kiến
thức còn hạn chế nên cònrất nhiều thiếu sót. Vì vậy, chúng em rất mong nhận được
sự góp ý chân thành của các thầy giáo để chỉnh sửa bổ sung sao chohoàn
thiện nhất và phát triển đề tài lên mức cao hơn.
Chúng em xin chân thành cảm ơn!
Nhóm sinh viên thực hiện:
Lê Hoàng Sơn
Nguyễn Minh Tùng
GVHD: Nguyễn Tiến Dũng Trang1
SVTH: Lê Hoàng Sơn
Nguyễn Minh Tùng
Đồ án kiểm soát xe ra vào - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án kiểm soát xe ra vào - Người đăng: tuonglim2231
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Đồ án kiểm soát xe ra vào 9 10 714