Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG

Được đăng lên bởi Huy Go Phan Mark
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 2649 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Trường Đại Học Xây Dựng

GVHD: Cao Thế Trực

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỸ THUẬT THI CÔNG 1
Giáo viên hướng dẫn: Cao Thế Trực
Họ và tên sinh viên: Lê Thị Thắm
Lớp: K50KT - MSSV: 235250C
I. XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC CẤU KIỆN.
Đặc điểm công trình:
+ Số tầng nhà :

5

+ Số nhịp

:

4

+ Số bước

:

19

1. Phần thân.
 Tiết diện cột: nhà có 5 tầng nên ta bố trí như sau:
-cột tầng 1:
C (d x h) =25x45 (cm)
C 2 (d x h) = 25 x45 (cm)
-cột tầng 2,3 : C (d x h) =25x40 (cm)
C 2 (d x h) = 25x40 (cm)
-cột tầng 4,5 :
C (d x h) = 25x35 (cm)
C 2 (d x h) = 25x35 (cm)
 Bước cột,nhịp : đơn vị (m)
1

1

1

- Bước cột : B =4,8 (m)
- Nhịp biên : L 1 = 6,5 (m)
- Nhịp giữa : L

2

= 7,5 (m)

 Chiều cao nhà
- Chiều cao tầng 1 : H 1 = 4,2 (m)
- Chiều cao tầng 2,3,4 : H 2 =H

3

=H

4

= 4 (m)

- Chiều cao tầng mái( tầng 5): H m =3,6 (m)
 Dầm (mm)
-Dầm chính:
+ Nhịp biên (dầm

SVTH : Lê Thị Thắm

)

MSSV: 235250C

1

Trường Đại Học Xây Dựng

GVHD: Cao Thế Trực

Ta lấy : hdc =

=

= 650 (mm)

Vậy kích thước dầm
+ Nhịp giữa ( dầm

Ta lấy

: b1 x h1 =25 x 65 (cm)
)

=

=

Vậy kích thước dầm

x 7500 = 750

(mm)

: b1 x h1 =25 x 75 (cm)

-Dầm phụ (dầm D2, D3)
+Ta lấy : hdp =

xB=

x 4800 = 400 (mm)

Vậy kích thước dầm phụ D2 : b2 x h2 = 25 x 40 (cm)
Kích thước dầm phụ D3 : b3 x h3 = 25 x 40(cm)
- Dầm mái :
Nhip biên:
Ta lấy:h dm =

xL 1 =

x 6500 = 650 (mm)

Vậy kích thước dầm mái Dm : bm x hm = 20 x 65 (cm)
Nhịp giữa:
Ta lấy :

=

xL 2 =

x 7500 = 750 (mm)

Vậy kích thước dầm mái Dm : bm x hm = 20 x 75 (cm)
- Số liệu tính toán khác:
+ Chiều dày sàn nhà : ds = 18 cm
+ Chiều dày mái nhà : dm = 18 cm
+ Hàm lượng cốt thép : µ = 2%
+ Khối lượng riêng của gỗ : 600(Kg/m 3 )
+ Ứng suất cho phép gỗ :[ ]g = 105(Kg/cm 2 )
+ Mùa

thi công : mùa hè

Mặt bằng công trình

SVTH : Lê Thị Thắm

MSSV: 235250C

2

Trường Đại Học Xây Dựng

SVTH : Lê Thị Thắm

GVHD: Cao Thế Trực

MSSV: 235250C

3

SVTH : Lê Thị Thắm

a

7500

a

7500

b

6500

c

d

e

1

4800

2

4800

d1

d1

3

4800

4

4800

5

4800

6

4800

d2

7

MSSV: 235250C
b

4800

b

8

4800

d3

9

4800

10

91200

4800

11

4800

c1

c2

c2

c2

c1

mÆt b»ng c«ng tr×nh

12

4800

13

4800

14

4800

15

4800

16

4800

17

4800

18

4800

19

4800

20

a

Trường Đại Học Xây Dựng
GVHD: Cao Thế Trực

6500

28000

4

Trường Đại Học Xây Dựng

A

GVHD: Cao Thế Trực

B

C

D

E

MÆT C¾T B-B

SVTH : Lê Thị Thắm

MSSV: 235250C

5

GVHD: Cao Thế Trực

MÆT C¾T A-A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

20

Trường Đại Học Xây Dựng

SVTH : Lê Thị Thắm

MSSV: 235...
Trường Đại Học Xây Dựng GVHD: Cao Thế Trực
ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỸ THUẬT THI CÔNG 1
Giáo viên hướng dẫn: Cao Thế Trực
Họ và tên sinh viên: Lê Thị Thắm
Lớp: K50KT - MSSV: 235250C
I. XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC CẤU KIỆN.
Đặc điểm công trình:
+ Số tầng nhà : 5
+ Số nhịp : 4
+ Số bước : 19
1. Phần thân.
Tiết diện cột: nhà có 5 tầng nên ta bố trí như sau:
-cột tầng 1: C
1
(d x h) =25x45 (cm)
C
2
(d x h) = 25 x45 (cm)
-cột tầng 2,3 : C
1
(d x h) =25x40 (cm)
C
2
(d x h) = 25x40 (cm)
-cột tầng 4,5 : C
1
(d x h) = 25x35 (cm)
C
2
(d x h) = 25x35 (cm)
Bước cột,nhịp : đơn vị (m)
- Bước cột : B =4,8 (m)
- Nhịp biên : L
1
= 6,5 (m)
- Nhịp giữa : L
2
= 7,5 (m)
Chiều cao nhà
- Chiều cao tầng 1 : H
1
= 4,2 (m)
- Chiều cao tầng 2,3,4 : H
2
=H
3
= H
4
= 4 (m)
- Chiều cao tầng mái( tầng 5): H
m
=3,6 (m)
Dầm (mm)
-Dầm chính:
+ Nhịp biên (dầm )
SVTH : Lê Thị Thắm MSSV: 235250C
1
ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG - Người đăng: Huy Go Phan Mark
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG 9 10 291