Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án kỹ thuật thi công

Được đăng lên bởi mrdezo
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1360 lần   |   Lượt tải: 6 lần
ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG 2

PHẠM QUANG VINH 5948.49

THIẾT KẾ THI CÔNG LẮP GHÉP
NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG
I.PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH
Công trình là loại nhà công nghiệp một tầng 3 nhịp, 27 bước cột; thi công bằng phương pháp
lắp ghép các cấu kiện khác nhau: cột, dầm mái, dầm cầu chạy và dàn vì kèo bằng bêtông . Các
cấu kiện này được sản xuất tại nhà máy và vận chuyển bằng các phương tiện vận chuyển
chuyên dụng đến công trường để tiến hành lắp ghép.
Đây là công trình nhịp lớn (3 nhịp), 27 bước cột có chiều dài công trình là: 27x6=162m vì
vậy cần phải bố trí 2 khe lún. Công trình được thi công trên khu đất bằng phẳng, không bị hạn
chế về mặt bằng, các điều kiện cho thi công là thuận lợi, các phương tiện phục vụ thi công đầy
đủ, nhân công luôn đảm bảo, không bị giới hạn.
Chiều dài công trình: L= 2L1 + L2 = 2x15 + 24 = 54 (m).
1.Sơ đồ công trình
Từ các đặc điểm công trình và các thông số đề bài ta có sơ đồ lắp ghép công trình bao gồm:
một mặt bằng và các mặt cắt thể hiện dưới đây.
2.Số liệu tính toán
Căn cứ vào số liệu đầu bài ta có:
- Cột ngoài:(C1)
H=10,5m
h = 7,2m
p = 3,9T
- Cột trong:(C2)
H=12,5m
h = 9,8m
p = 5,7 T
- Dàn bêtông ở hai biên (D1):
L1 = 15 m
h=2,20 m
p = 5,1T
- Vì kèo bê tông ở giữa:(D2):
L2=24m
d=3,3m
p = 12,2T
- Dầm cầu chạy bê tô ng (DCC):
L = 6m
h = 0,75m
p = 3,5 T
- Cửa trời bê tông :
l2=9m
e=3,0m
p=3,1T
- Panen mái (Pm): kích thước :1,5x6m
p = 1,4T
- Panen tường (Pt): kích thước 1,2x6 m
p = 1,2 T
3. Thống kê cấu kiện lắp ghép
Từ các số liệu nêu trên ta có bảng thống kê các cấu kiện lắp ghép như sau:
1

ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG 2

PHẠM QUANG VINH 5948.49

II.TÍNH TOÁN THIẾT BỊ PHỤC VỤ THI CÔNG
1.Chọn và tính toán thiết bị treo buộc
a.Thiết bị treo buộc cột
Do cột có trọng lượng nhẹ, sử dụng đai ma sát làm thiết bị treo buộc
cột có cấu tạo như hình vẽ:
Trong đó: 1.Đòn treo
2.Dây cáp
3.Các thanh thép chữ U
4.Đai ma sát
Căn cứ vào sơ đồ buộc cáp tính được đường kính cáp cần thiết.
- Cột trong C2:
Ptt =1,1.p=1,1.5,7=6,27 T
Lực căng cáp được tính theo công thức:
S=

1
2

k .Ptt
6.6,27
=
= 18,81(T )
m.n. cos ϕ
1.2.1

Trong đó:
k – hệ số an toàn(kể tới lực quán tính k=6)
m – hê số kể đến sức căng các sợi cáp không đều
n – số sợi dây cáp
ϕ - góc nghiêng của cáp so với phương đứng( ϕ =0)
Vậy chọn cáp mềm cấu trúc 6x37x1, đường kính D=19,5 mm, cường
độ chịu kéo là: 160 kg/cm2,có γ =1,33
qtb= γ .lcáp+qđai ma sát=1,33.8,4 +30=41,72 kg ≈ 0,042T
- Cột ngoài C1:
Có trọng lượng và kích thước nhỏ hơn cột giữa nên ta chọn cáp như
trên là đảm bảo.
b.Thiết b...
ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG 2 PHẠM QUANG VINH 5948.49
THIẾT KẾ THI CÔNG LẮP GHÉP
NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG
I.PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH
Công trình là loại nhà công nghiệp một tầng 3 nhịp, 27 bước cột; thi công bằng phương pháp
lắp ghép các cấu kiện khác nhau: cột, dầm mái, dầm cầu chạy và dàn vì kèo bằng bêtông . Các
cấu kiện này được sản xuất tại nhà máy và vận chuyển bằng các phương tiện vận chuyển
chuyên dụng đến công trường để tiến hành lắp ghép.
Đây là công trình nhịp lớn (3 nhịp), 27 bước cột có chiều dài công trình là: 27x6=162m vì
vậy cần phải bố trí 2 khe lún. Công trình được thi công trên khu đất bằng phẳng, không bị hạn
chế về mặt bằng, các điều kiện cho thi công là thuận lợi, các phương tiện phục vụ thi công đầy
đủ, nhân công luôn đảm bảo, không bị giới hạn.
Chiều dài công trình: L= 2L
1
+ L
2
= 2x15 + 24 = 54 (m).
1.Sơ đồ công trình
Từ các đặc điểm công trình và các thông số đề bài ta có sơ đồ lắp ghép công trình bao gồm:
một mặt bằng và các mặt cắt thể hiện dưới đây.
2.Số liệu tính toán
Căn cứ vào số liệu đầu bài ta có:
- Cột ngoài:(C1)
H=10,5m
h = 7,2m
p = 3,9T
- Cột trong:(C2)
H=12,5m
h = 9,8m
p = 5,7 T
- Dàn bêtông ở hai biên (D1):
L1 = 15 m
h=2,20 m
p = 5,1T
- Vì kèo bê tông ở giữa:(D2):
L
2
=24m
d=3,3m
p = 12,2T
- Dầm cầu chạy bê tô ng (DCC):
L = 6m
h = 0,75m
p = 3,5 T
- Cửa trời bê tông :
l
2
=9m
e=3,0m
p=3,1T
- Panen mái (Pm): kích thước :1,5x6m
p = 1,4T
- Panen tường (Pt): kích thước 1,2x6 m
p = 1,2 T
3. Thống kê cấu kiện lắp ghép
Từ các số liệu nêu trên ta có bảng thống kê các cấu kiện lắp ghép như sau:
1
Đồ án kỹ thuật thi công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án kỹ thuật thi công - Người đăng: mrdezo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Đồ án kỹ thuật thi công 9 10 588