Ktl-icon-tai-lieu

đồ án Kỹ Thuật Thi Công

Được đăng lên bởi mrtaben
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1713 lần   |   Lượt tải: 5 lần
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG 1
-Chương 1: GIƠI THIỆU CHUNG

1.1 Giơí thiệu về công trình:
1.1.1 Kiến trúc:
- Công trình nhà phố Cẩm Lệ.
- Địa điểm : khu dân cư Nguyễn Tri Phương 4 P.Khê Trung ,Q Cẩm Lệ ,
-

Tp Đà Nẵng
Công trình có 2 tầng, chiều cao xây dựng 12,82 m, diện tích xây dựng 95
m 2 , diện tích sử dụng 95 m 2 .

1.1.2 Kết cấu:
- Công trình sử dụng phương án móng nông.
- Khung BTCT đổ toàn khối; tiết diện cột 200x300 (mm); sàn dày 100 (mm);

hệ thống dầm 200x250,(mm)
1.1.3 Đánh giá công trình:

Đất cứng, nền đất tương đối bằng phẳng; mực nước ngầm cách mặt đất tự
nhiên 7m, khi thi công không cần hạ mực nước ngầm.
1.1.4 Hệ thống điện nước phục phụ thi công:
- Để phục vụ thi công nguồn điện được lấy qua trạm biến thế khu vực và sử
-

dụng máy phát điện dự phòng
Nước lấy từ nguồn cấp nước thành phố và thoát nước ra hệ thống thoát
nước chung của thành phố.

1.2 Nhiệm vụ đồ án:
-

Lựa chọn phương án thi công đất cho công trình. Thể hiện mặt bằng hố đào.

-

Vẽ sơ đồ đào đất và hướng di chuyển của thiết bị đào (trường hợp thi công
cơ giới).

-

Tính khối lượng đất đào cho toàn công trình..

-

Tính toán kiểm tra bố trí cốt pha mặt bằng tầng 1..

Chương 2: THI CÔNG ĐÀO ĐẤT

2.1 Chuẩn bị mặt bằng:
2.1.1 Tiêu nước bề mặt cho khu vực thi công:
- Để bảo vệ những công trình khỏibị nước mưa tràn vào, ta đào những rãnh
ngăn
nước mưa về phía đất cao và chạy dọc theo các công trình đất hoặc đào
rãnh xung quanh công trường để có thể tiêu thoát nước một cách nhanh
chóng. Nước chảy xuống rãnh thoát nước được dẫn xuống hệ thống cống
thoát gần nhất.
- Để tiêu nước mặt cho các hố móng đã đào xong do gặp mưa hay do
nước ngầm, ta tạo các rãnh xung quanh hố móng với độ dốc nhất định tập
trung về các hố thu, rồi đặt máy bơm để tiêu nước. Đối với những hố
móng có kích thước lớn thì ta có thể bố trí nhiều hố thu gom tại các góc
của hố móng.
2.1.2 Định vị công trình:
- Khi nhận được tim mốc của chủ đầu tư, ta tiến hành xác định tim mốc
trên mặt bằng. Vị trí các tim mốc được bảo vệ bằng cách đổ bê tông có rào
chắn đảm bảo không bị mờ, bị mất trong quá trình thi công.
- Đóng giá ngựa để làm tim chuẩn cho bước cột.
- Lấy góc chuẩn cho nhà chuẩn bị xây dựng thường ta áp dụng bình
phương hai cạnh huyền nhân cho cạnh còn lại:
+ Lấy một cạnh làm chuẩn sau đó giăng dây nhợ theo phương trục dọc của
nhà tại hai điểm này đóng giá ngựa sẵn, tiếp theo giăng dây nhơ theo trục
ngang nhà bắt đầu lấy ...


Chương 1: GIƠI THIỆU CHUNG
 Giơí thiệu về công trình:
 

 !"#$%&'"()'*&+,+
&#-
./0+123!$ 45/+6/+ 73!$ 489
m
2
+ 7:; <89
m
2
 =
:; <"(>.
?&&@2A B/CC3DCCEFA: $5CCEFA
 0/CC3/9C+EF
 >>
=G+1="(HIJA4"K0>L=4
*M+0N4"K0
 O"K<<
<P<Q"RS=$TNHP4P:;
<>$> 4U
#"KS=$VQ="KP2>"K2>
"KW
 
4X"(>=2&LHI2
YZ:(Q2=P"K $WH2E"[R
(KF
&7S"R=222
&72>H7LHI05
đồ án Kỹ Thuật Thi Công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án Kỹ Thuật Thi Công - Người đăng: mrtaben
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
đồ án Kỹ Thuật Thi Công 9 10 912