Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án Kỹ Thuật Tổ Chức Xây Dựng

Được đăng lên bởi Thành
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 767 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đồ án Kỹ Thuật Tổ Chức Xây Dựng

GVHD :Mai Lâm Tuấn

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC XÂY DỰNG
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Tài liệu cho trước
1.1.1. Đặc trưng kết cấu công trình
Công trình Đập tràn có số liệu như sau:
m

n

b(m)

H (m)

Mác bê
tông

Mác xi
măng

4

2

6

3.5

250

PC30

Bê tông lót M100, có chiều dày 10cm.
1.1.2. Đặc điểm về khí hậu, thuỷ văn
Công trình được xây dựng ở vùng đồng bằng Tây Bắc có hai mùa
rõ rệt:
• Mùa khô từ 1/11 đến 30/4 năm sau.
• Mùa mưa từ ngày 1/5 đến 30/10.
• Nhiệt độ trung bình là 27 OC cao nhất là 35 OC, thấp nhất là 7
O
C.
• Độ ẩm trung bình hàng năm  =80%
1.1.3. Đặc điểm địa hình, địa chất
Tràn nằm trên địa chất đá tốt. Bãi tập kết vật liệu máy móc thuận tiện.
Đất nền không cần phải xử lý khi XDCT
1.1.4. Vật liệu xây dựng
Xi măng, sắt thép, cát sỏi mua cách công trình không xa và có thể
đảm bảo cả về chất lượng và số lượng, giá thành. Sử dụng xi măng mác
PC30
Các chỉ tiêu của xi măng, cát đá như sau:

SVTH: Dương Bùi Thành – Lớp 53HP Trang 1

Đồ án Kỹ Thuật Tổ Chức Xây Dựng

GVHD :Mai Lâm Tuấn

Vật liệu

Độ ẩm
%

Dung trọng riêng a
(T/m3)

Dung trọng tự nhiên khô
o (T/m3)

Xi măng (PC40)

0,00

3,1

1,28

Cát

3

2,62

1,42

Đá

1

2,68

1,50

1.1.5. Vật liệu làm ván khuôn:
- Ván mặt dùng thép dày 2mm, dầm phụ dùng thép C60 , dầm chính
dùng thép 2C60. Lựa chọn kích thước, cấu tạo ván khuôn tiêu chuẩn.
1.1.6. Đặc điểm thi công công trình
Công trình thi công trong 6 tháng mùa khô, số ngày thi công trong
tháng là 28 ngày. Đơn vị thi công đủ các thiết bị và nhân lực cần thiết theo
yêu cầu.
1.1.7. Bản vẽ thiết kế
Kích thước bản vẽ công trình như đã cho trong bản vẽ và số liệu đề
bài.
1.2. Nhiệm vụ của đồ án
1.2.1. Thuyết minh tính toán
- Tính khối lượng và dự trù vật liệu (tra bảng).
- Phân chia khoảnh đổ, đợt đổ bê tông và xác định cường độ thi công.
- Xác định máy trộn và số lượng cần thiết.
- Tính toán phương tiện vận chuyển vữa bê tông.
- Phương pháp đổ và kiểm tra khống chế khe lạnh.
- Lựa chọn kích thước, cấu tạo ván khuôn tiêu chuẩn.
- Lập kế hoạch tiến độ thi công
1.2.2. Bản vẽ.
1
Phân chia đợt, khoảnh đổ bê tông (cắt dọc, mặt bằng, các mặt cắt).

SVTH: Dương Bùi Thành – Lớp 53HP Trang 2

Đồ án Kỹ Thuật Tổ Chức Xây Dựng

GVHD :Mai Lâm Tuấn

2.

Bảng khối lượng, biểu đồ cường độ.

3.

Phương án vận chuyển vữa bê tông.

4.

Bố trí phương án đổ bê tông cho một khoảnh đổ điển hình.

5.

Kiểm tra khống chế không phát sinh khe lạnh cho khoảnh đổ đáy
và tường.

6.

Cấu tạo ván khuôn tiêu chuẩn và cách lắp d...
Đồ án Kỹ Thuật Tổ Chức Xây Dựng GVHD :Mai Lâm Tuấn
ĐỒ ÁN MÔN HỌC
KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC XÂY DỰNG
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG
1.1. Tài liệu cho trước
1.1.1. Đặc trưng kết cấu công trình
Công trình Đập tràn có số liệu như sau:
m n b(m) H (m)
Mác bê
tông
Mác xi
măng
4 2 6 3.5 250 PC30
Bê tông lót M100, có chiều dày 10cm.
1.1.2. Đặc điểm về khí hậu, thuỷ văn
Công trình được xây dựng ở vùng đồng bằng Tây Bắc có hai mùa
rõ rệt:
Mùa khô từ 1/11 đến 30/4 năm sau.
Mùa mưa từ ngày 1/5 đến 30/10.
Nhiệt độ trung bình27
O
C cao nhất là 35
O
C, thấp nhất 7
O
C.
Độ ẩm trung bình hàng năm =80%
1.1.3. Đặc điểm địa hình, địa chất
Tràn nằm trên địa chất đá tốt. Bãi tập kết vật liệu máy móc thuận tiện.
Đất nền không cần phải xử lý khi XDCT
1.1.4. Vật liệu xây dựng
Xi măng, sắt thép, cát sỏi mua cách công trình không xa thể
đảm bảo cả về chất lượng số lượng, giá thành. Sử dụng xi măng mác
PC30
Các chỉ tiêu của xi măng, cát đá như sau:
SVTH: D ng Bùi Thành – L p 53HPươ Trang 1
Đồ án Kỹ Thuật Tổ Chức Xây Dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án Kỹ Thuật Tổ Chức Xây Dựng - Người đăng: Thành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Đồ án Kỹ Thuật Tổ Chức Xây Dựng 9 10 940