Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án lò nhiệt

Được đăng lên bởi tanthanh90
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 3126 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Lời Nói Đầu
Trong sự nghiệp giáo dục của nước ta hiện nay, mục tiêu là giáo dục và đào
tạo ra những con người có đủ đức đủ tài, có văn hóa, có kỹ năng kỹ xảo nghề
nghiệp và có thái độ ứng xử tốt, phục vụ tốt cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện
đại hóa – xây dựng nước nhà. Để đạt được mục đích đó thế hệ trẻ, đặc biệt là sinh
viên phải luôn chủ động tìm hiểu nghiên cứu và ứng dụng những thành tựu khoa
học mới, cùng những nhu cầu, ứng dụng thực tế cấp thiết của nền công nghiệp
nước nhà. Là những sinh viên, được làm đồ án tốt nghiệp là cơ hội cho chúng em
tìm hiểu thêm về kiến thức thực tế, củng cố những kiến thức đả được học, nhóm
chúng em để được nghiên cứu về đề tài: “ Nghiên cứu, khảo sát và so sánh

các luật điều khiển cho mô hình điều khiển nhiệt độ bằng Matlab và
Simulink ”.
Đề tài của chúng em được chia ra thành 4 chương:
 Chương 1: Phương trình cơ bản của lò nhiệt.
 Chương 2: Điều khiển ổn định nhiệt độ lò nhiệt bằng bộ điều khiển PID.
 Chương 3: Điều khiển ổn định nhiệt độ lò nhiệt bằng luật điều khiển mờ.
 Chương 4: Điều khiển ổn định nhiệt độ lò nhiệt bằng luật điều khiển PID
mờ.
 Chương 5: Kết luận và nhận xét.
Nhờ có sự hướng dẫn tận t.nh của cô giáo ThS., đã tạo điều kiện giúp đỡ để
chúng em hoàn thành đồ án này .Tuy nhiên, do trình độ còn hạn chế nên không
tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong được sự chỉ bảo tận tình của các
thầy cô và các bạn.

Chúng Em xin chân thành cảm ơn !
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẨN.

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.........
..............................................................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án lò nhiệt - Người đăng: tanthanh90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Đồ án lò nhiệt 9 10 210