Ktl-icon-tai-lieu

đồ án máy bơm nước sử dụng ic số

Được đăng lên bởi vodangduy1993
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 3199 lần   |   Lượt tải: 9 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT HƯNG YÊN
KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ


ĐỒ ÁN MÔN HỌC
TÊN ĐỀ TÀI MÔN HỌC
ĐIỀU KHIỂN MÁY BƠM NƯỚC TỰ ĐỘNG DÙNG IC SỐ
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
SINH VIÊN THỰC HIỆN

: Nguyễn Vũ Thắng

: 1: Bùi Văn Cảnh
2: Trần Huy Chiến
3: Ngô Văn Chính

LỚP: ĐTK40

Hưng Yên, tháng 4 năm 2012

1

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Khóa học: 2010-2013
Lớp: ĐTk40
TÊN ĐỀ TÀI
ĐIỀU KHIỂN MÁY BƠM NƯỚC TỰ ĐỘNG DÙNG IC SỐ
I. Dữ kiện cho trước:
- Các linh kiện điện tử có bán trên thị trường
-Tài liệu tham khảo: Giao trình linh kiện điện tử.
II. Nội dung cần hoàn thành:
Phần I. Cơ sở lý thuyết
1.1. Giới thiệu mạch khuyếch đại thuật toán.
1.2. Giới thiệu về linh kiện điện tử cơ bản.
Phần II. Phương án thiết kế
2.1. Sơ đồ khối
2.2. Thiết kế sơ đồ nguyên lý.
Yêu cầu:
- Sản phẩm hoạt động tốt, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật.
- Thuyết minh đề tài (Phân tích yêu cầu, trình bày các giải pháp thực hiện,
cơ sở lý thuyết, quá trình thực hiện đồ án, khả năng ứng dụng của đồ án).
- Nộp thuyết minh và hoàn thành sản phẩm đúng thời gian quy định.

2

MỤC LỤC

TRANG

Nhận xét của giáo viên …………………………….….…………….…..……5
Lời nói đầu………………………………………….……..….….……...…….6
Kế hoạch tiến độ từng tuần thực hiện đề tài………………..……..…..…….....8
A. GIỚI THIỆU VỀ MỘT SỐ LINH KIỆN ĐIỆN
TỬ SỬ DỤNG TRONG MẠCH
I. Máy biến áp
1. Khái niệm.…………………………………….………………..…....9
2. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động……………………….………........9
II. IC nguồn ổn áp
III. Tụ điện
1. Khái niệm………………………………………………………........12
2. Cấu tạo……………………………………………………..………...12
IV. Led
V. Trở
1. Khái niệm…………………………………………………………….14
2. Điện trở trong thực tế và trong các mạch điện tử…….….…………...14
VI. Transistor
VII. Rơle
1. Khái niệm……………………………………………….…………..…18
2. Các bộ phận (các khối) chính của rơle………………………………...18
3. Phân loại rơle…………………………………………… ……………18
3.1. Phân loại theo nguyên lí làm việc
3.2. Phân theo nguyên lí tác động của cơ cấu chấp hành
3.3. Phân loại theo đặc tính tham số
3.4. Phân loại theo cách mắc cơ cấu
3.5. Phân theo giá trị và chiều các đại lượng đi vào rơle

3

4. Thông số kĩ thuật của rơle …………………………………………...19
VIII. Các cổng Logic trong mạch
1. Cổng AND.……………………………………………………….…..19
2. Cổng NOT…………………………………………….…………..…..20
3. Cổng NAND.………………………………….………….……...........21
4. Cổng OR……………………………………….……………….….….22
5. Cổng NOR.………………………………………………….……...…23
6. Cổng EX-OR.……………………………………..…………….……..24
7. Bảng thông số kỹ thuật của một số loại ic số……………..…..……….25
B. GIỚI THIỆU SƠ ĐỒ KHỐI CỦA MẠCH
1. Khối nguồn…………………………...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT HƯNG YÊN
KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
ĐỒ ÁN MÔN HỌC
TÊN ĐỀ TÀI MÔN HỌC
ĐIỀU KHIỂN MÁY BƠM NƯỚC TỰ ĐỘNG DÙNG IC SỐ
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : Nguyễn Vũ Thắng
SINH VIÊN THỰC HIỆN : 1: Bùi Văn Cảnh
2: Trần Huy Chiến
3: Ngô Văn Chính
LỚP: ĐTK40
Hưng Yên, tháng 4 năm 2012
1
đồ án máy bơm nước sử dụng ic số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án máy bơm nước sử dụng ic số - Người đăng: vodangduy1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
đồ án máy bơm nước sử dụng ic số 9 10 145