Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án máy tiện

Được đăng lên bởi sonngoc1992
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1263 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lời nói đầu
Góp phần nâng cao sự phát triển nền công nghiệp nói chung và sự tiến bộ
của nền cơ khí nói chung, máy cắt kim loại không ngừng được nghiên cứu
nâng cao chất lượng. Đóng vai trò là máy cái, loại máy sản xuât ra những chi
tiết để toạ ra máy mới hay thay thế các thiết bị hỏng. Máy cắt kim loại đóng
vai trò hết sức quan trọng trong các sản phẩm cơ khí.
Công nghiệp chế tạo máy công cụ và thiết bị đóng vai trò then chốt. Để
đáp ứng nhu cầu này, đi đôi với công việc nghiên cứu, thiết kế nâng cấp máy
công cụ là trang bị đầy đủ những kiến thức sâu rộng về máy công cụ và trang
thiết bị cơ khí cũng như khả năng áp dụng lý luận khoa học thực tiễn sản xuất
cho đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật là không thể thiếu được. Với những
kiến thức đã được trang bị, sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy giáo cũng
như sự cố gắng cuả bản thân. Đến nay nhiệm vụ đồ án máy công cụ được giao
cơ bản em đã hoàn thành.
Trong toàn bộ quá trình tính toán thiết kế máy mới " Máy phay vạn
năng" có nhiều hạn chế. Rất mong được sự chỉ bảo của các thầy giáo
Cuối cùng Em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm chỉ bảo của các Thầy Cô
trong khoa và bộ môn Chế tạo máy trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp
và đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của
Thầy giáo : Ngô Minh Tuấn .
Ngày .... tháng ..... năm 2013
Sinh viên :
Nguyễn Văn Tiến

CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ THIẾT KẾ MÁY CÔNG CỤ
1.1 Khái niệm máy công cụ
Máy công cụ là công cụ để chế tạo các chi tiết theo hình dạng và kích thước
đã xác định của máy móc thiết bị, dụng cụ và các sản phẩm dùng trong sản xuất
và đời sống.
Theo mức độ chuyên môn hóa thì người ta chia máy công cụ thành nhiều
loại khác nhau trong đó có máy vạn năng.
Máy vạn năng để thực hiện các nguyên công khác nhau trên các chi tiết
khác nhau, các máy này chủ yếu dùng trong sản xuất đơn chiếc loại bé như máy
tiện, phay, khoan…thông thường đều là các máy vạn năng. Nếu trên các máy
vạn năng được trang bị thêm các thiết bị gá hiện đại nhằm mở rộng hơn nữa khả
năng công nghệ thì được gọi là máy vạn năng rộng. Ngày nay, các máy vạn
năng ít được sử dụng hơn vì năng suất không cao và thay vào đó là sử dụng các
máy chuyên dung.
1.2 Khái quát chung về máy phay ngang vạn năng.
1.2.1 Công dụng và phạm vi sử dụng.
Nói đến máy phay ngang vạn năng tức là nó có thể gia công được nhiều bề
mặt khác nhau trên máy bằng cách thay đổi đồ gá. Với khoảng gần 100 loại dao
phay tiêu chuẩn gồm hơn 1300 cỡ khác nhau không kể đến các loại dao phay
được làm theo nhưng nhu cầu khác. Vì vậy máy phay ngang ngày càng được...
Lời nói đầu
Góp phần nâng cao sự phát triển nền công nghiệp nói chung và sự tiến bộ
của nền cơ khí nói chung, máy cắt kim loại không ngừng được nghiên cứu
nâng cao chất lượng. Đóng vai trò là máy cái, loại máy sản xuât ra những chi
tiết để toạ ra máy mới hay thay thế các thiết bị hỏng. Máy cắt kim loại đóng
vai trò hết sức quan trọng trong các sản phẩm cơ khí.
Công nghiệp chế tạo máy công cụ và thiết bị đóng vai trò then chốt. Để
đáp ứng nhu cầu này, đi đôi với công việc nghiên cứu, thiết kế nâng cấp máy
công cụ là trang bị đầy đủ những kiến thức sâu rộng về máy công cụ và trang
thiết bị cơ khí cũng như khả năng áp dụng lý luận khoa học thực tiễn sản xuất
cho đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật là không thể thiếu được. Với những
kiến thức đã được trang bị, sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy giáo cũng
như sự cố gắng cuả bản thân. Đến nay nhiệm vụ đồ án máy công cụ được giao
cơ bản em đã hoàn thành.
Trong toàn bộ quá trình tính toán thiết kế máy mới " Máy phay vạn
năng" có nhiều hạn chế. Rất mong được sự chỉ bảo của các thầy giáo
Cuối ng Em xin chân thành cảm ơn s quan tâm chỉ bảo của các Thầy
trong khoa bộ môn Chế tạo máy trường Đại Học Kỹ Thut Công Nghiệp
và đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của
Thầy giáo : Ngô Minh Tuấn .
Ngày .... tháng ..... năm 2013
Sinh viên :
Nguyễn Văn Tiến
Đồ án máy tiện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án máy tiện - Người đăng: sonngoc1992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Đồ án máy tiện 9 10 748