Ktl-icon-tai-lieu

đồ án máy vận tải

Được đăng lên bởi Bùi Thảnh Bùi Thảnh
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1655 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Đồ án Máy Vận Tải

Lớp Máy và Thiết Bị Mỏ K54

LỜI NÓI ĐẦU
Đồ án môn học Máy vận tải là một đồ án chuyên ngành của ngành Máy và Thiết
bị mỏ .Qua đồ án này sẽ giúp sinh viên nắm chắc được những kiến thức đã được học
và dần tiếp cận với công việc thực tế tính toán thiết kế các máy vận tải trong vận tải
mỏ . Trong đồ án môn học này em đã được giao nhiệm vụ tính toán thiết kế băng tải
với các thông số:

-

Năng suất yêu cầu :
Chiều dài làm việc :
Vận tải xuống dốc : β (độ) = 6 0

-

Khối lượng riêng của vật liệu vận tải : γ (t/m3) = 0,95

-

Qyc = 500 ( t/h )
L(m) = 700 m

Đồ án được thực hiện với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo PGS.TS.Nguyễn
Hữu Việt .Tuy nhiên do trình độ bản thân còn hạn chế nên trong quá trình tính toán
không tránh khỏi những sai sót , vì vậy em mong được sự chỉ bảo thêm của các thầy
giáo và những ý kiến đóng góp của các bạn để đồ án của em được hoàn thiện hơn .
Qua đây em bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến PGS.TS. Nguyễn Hữu Việt đã tận
tình hướng dẫn em để em có thể hoàn thành được đồ án môn học này .
Em xin chân thành cảm ơn !

Hà nội , ngày 1 tháng 11 năm 2013
Nguyễn Văn Xuân

SV: Nguyễn Văn Xuân

1

MSSV: 0921060072

Đồ án Máy Vận Tải

Lớp Máy và Thiết Bị Mỏ K54

PHẦN 1 : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BĂNG TẢI
1.1 Chức năng nhiệm vụ và đặc tính kỹ thuật và lĩnh v ực ứng d ụng.
Khoáng sản hữu ích, vật liệu xây dựng đang chiếm tỉ lệ quan trọng trong nền
kinh tế quốc dân .Việc cơ giới hóa vận tải sẽ đảm bảo năng suất yêu cầu ngày càng
tăng cao ,giảm sức lao động cho công nhân vận tải. Việc đưa các quy trình công nghệ
mới , cơ giới hóa toàn bộ , đòi hỏi phải hoàn thiện các sơ đồ và các biện pháp vận tải ,
về kết cấu các chế độ vận hành . Muốn được như vậy phải áp dụng chế độ vận tải liên
tục đảm bảo năng suất cao ,chất lượng tốt .Một trong những thiết bị đó là băng tải .
Băng tải là thiết bị vận tải liên tục có năng suất cao ,được ứng dụng rộng rãi trong
nhiều ngành kinh kế quốc dân.Trong công ngiệp nó dùng để vận chuyển đất đá thải
,khoáng sản hữu ích (than đá,quặng ) vật liệu , chèn lò, các chi tiết, cụm chi tiết của
các máy móc, thiết bị. Trong các nhà máy cơ khí sản xuất dây truyền để vận chuyển
các chi tiết thành phẩm. Bên cạnh đó băng tải còn được ứng dụng trong các dây
truyền sản xuất xi măng hay còn ứng dụng vận chuyển hàng hóa tại các sân bay, cửa
khẩu, nhà máy bánh kẹo. Trong các mỏ hầm lò băng tải được sử dụng trong các lò
vận tải chính và trong các giếng nghiêng. Trong các đường lò nối với chợ người ta
cũng lắp đặt các băng tải bán ...
Đ án Máy V n T i L p Máy và Thi t B M K54 ế
L I NÓI Đ U
Đồ án môn học Máy vận tải là một đồ án chuyên ngành của ngành Máy và Thiết
bị mỏ .Qua đồ án này sẽ giúp sinh viên nắm chắc được những kiến thức đã được học
dần tiếp cận với công việc thực tế tính toán thiết kế các máy vận tải trong vận tải
mỏ . Trong đồ án môn học này em đã được giao nhiệm vụ tính toán thiết kế băng tải
với các thông số:
- Năng suất yêu cầu : Q
yc
= 500 ( t/h )
- Chiều dài làm việc : L(m) = 700 m
- Vận tải xuống dốc :
β
(độ) = 6
0
- Khối lượng riêng của vật liệu vận tải :
γ
(t/m
3
) = 0,95
Đồ án được thực hiện với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo PGS.TS.Nguyễn
Hữu Việt .Tuy nhiên do trình độ bản thân còn hạn chế nên trong quá trình tính toán
không tránh khỏi những sai sót , vậy em mong được sự chỉ bảo thêm của các thầy
giáo những ý kiến đóng góp của các bạn để đồ án của em được hoàn thiện hơn .
Qua đây em bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến PGS.TS. Nguyễn Hữu Việt đã tận
tình hướng dẫn em để em có thể hoàn thành được đồ án môn học này .
Em xin chân thành cảm ơn !
Hà nội , ngày 1 tháng 11 năm 2013
Nguyễn Văn Xuân
SV: Nguy n Văn Xuân
1
MSSV: 0921060072
đồ án máy vận tải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án máy vận tải - Người đăng: Bùi Thảnh Bùi Thảnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
đồ án máy vận tải 9 10 72