Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn học : Thiết kế đường ô tô

Được đăng lên bởi thanhutnho
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1471 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐAMH: Thiết kế đường ôtô – Khoa xây dựng Cầu Đường

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG

1.1 Vị trí tuyến đường - vai trò của tuyến và nhiệm vụ thiết kế.
1.1.1 Nhiệm vụ được giao.
Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm A và B. Với A là xã Vạn Xuân, huyện Thường
Xuân, tỉnh Thanh Hóa và B là xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Với các số liệu ban đầu :
SVTH: Lê Quang Thành – Phạm Thị Vân Anh. 11kx2

Trang

ĐAMH: Thiết kế đường ôtô – Khoa xây dựng Cầu Đường
- Tỉ lệ bình đồ: 1/20.000.
- Đường đồng mức chênh nhau: ∆h=10m.
- Lưu lượng xe con hỗn hợp ở năm khảo sát N1: N1 = 525 ( xhh/ng.đ).
- Hệ số tăng xe hằng năm: q = 9%.
Bảng 1.1. Thành phần và tải trọng dòng xe:
TT

Loại xe

Thành phần
(%)

Tải trọng trục
trước (KN)

Tải trọng 1 Số trục sau
trục sau (KN)

1

Xe con

15

4

7

1

2

Xe tải nhẹ

20

16

46

1

3

Xe tải trung

50

27

69

1

4

Xe tải nặng

9

48

98

2

5

Xe bus

6

32

42

1

1.1.2 Vị trí và vai trò của tuyến.
Tuyến đường thiết kế có điểm đầu là ở xã Vạn Xuân của huyện Thường Xuân
và điểm cuối là xã Xuân Phú của huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Đây là 2 trung
tâm kinh tế của tỉnh, địa hình vùng tuyến là đồng bằng và đồi có độ dốc ngang sườn
phổ biến từ 15-20%.
Với mục tiêu nâng cao cơ sở hạ tầng của tỉnh Thanh Hóa. Tuyến đường này
hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu bức thiết về giao thông và góp phần phát triển kinh tế
xã hội, đời sống nhân dân giữa hai vùng, việc sản xuất lưu thông hàng hóa ngày càng
tăng, tăng dịch vụ du lịch ở Thường Xuân. Tuyến hoàn thành còn góp phần nâng cao
cơ sở hạ tầng, hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực.
1.1.3 Hiện trạng mạng lưới giao thông trong vùng.
Đây là vùng có tiềm năng phát triển kinh tế du lịch dịch vụ, thương mại, các
ngành nghề thủ công cổ truyền. Tuy nhiên hệ thống giao thông vận tải trong vùng còn
hạn chế chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của vùng.
1.2 Điều kiện xã hội.
Dân cư phân bố không đồng đều trên tuyến, tập trung chủ yếu ở cuối tuyến
đường thiết kế, do vậy công tác đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng tương đối thuận
lợi.
SVTH: Lê Quang Thành – Phạm Thị Vân Anh. 11kx2

Trang

ĐAMH: Thiết kế đường ôtô – Khoa xây dựng Cầu Đường
Theo điều tra, Thanh Hóa có 2,16 triệu người trong độ tuổi lao động, chiếm tỷ
lệ 58,8% dân số toàn tỉnh, lao động đã qua đào tạo chiếm 27%, trong đó lao động có
trình độ cao đẳng, đại học trở lên chiếm 5,4%. Lực lượng lao động dồi dào, có trình độ
học vấn là điều kiện thuận lợi về nguồn nhân lực.
Tình hình an ninh quốc phòng ở đây ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho công
t...
ĐAMH: Thiết kế đường ôtô – Khoa xây dựng Cầu Đường
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG
1.1 Vị trí tuyến đường - vai trò của tuyến và nhiệm vụ thiết kế.
1.1.1 Nhiệm vụ được giao.
Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm A B. Với A xã Vạn Xuân, huyện Thường
Xuân, tỉnh Thanh Hóa và B là xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
Với các số liệu ban đầu :
SVTH: Lê Quang Thành – Phạm Thị Vân Anh. 11kx2 Trang
Đồ án môn học : Thiết kế đường ô tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án môn học : Thiết kế đường ô tô - Người đăng: thanhutnho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Đồ án môn học : Thiết kế đường ô tô 9 10 89