Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn học : Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp sử dụng nguồn nước mặt cho khu dân cư có dân số 13000 người

Được đăng lên bởi kieudiem2502-gmail-com
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 852 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Đồ án môn học
Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp sử dụng nguồn nước mặt cho khu dân cư có dân số 13000 người

LỜI MỞ ĐẦU
Cũng như không khí và ánh sáng, nước không thể thiếu được trong cuộc sống của
con người.Đối với khu dân cư có số dân là 13000 người, nước phục vụ cho các mục
đích sinh hoạt,, trong sản xuất, phục vụ cho hàng loạt ngành công nghiệp khác
nhau, nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Chính vì vậy, trước khi đưa nước
vào sử dụng, cần phải tiến hành xử lý chúng
Với đề tài: “Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp sử dụng nguồn nước mặt cho khu
dân cư có dân số 13.000 người” nhằm đề ra được phương án thiết kế 1 hệ thống xử
lý nước cấp sử dụng nguồn nước mặt có hiệu quả cao và chi phí vận hành thấp, đặc
biệt là đạt yêu cầu về chất lượng cũng như đáp ứng cho mục đích sử dụng nước của
người dân.
Đồ án gồm 5 chương :
Chương I : Giới thiệu chung về đề tài đồ án môn học
Chương II : Tổng quan về các phương pháp xử lý nước mặt
Chương III : Đề xuất phương án và xử lý nước cấp sử dụng nguồn nước mặt
Chương IV : Tính toán hóa chất và các công trình đơn vị
Chương V : Kết luận và kiến nghị
Nội dung của đồ án của em chủ yếu cung cấp các kiến thức cơ bản về xử lý nước
cấp sử dụng nguồn nước mặt , các phương án công nghệ cho hệ thống xử lý nước và
tính toán các công trình trong trạm xử lý nước. Trong khi làm đồ án, không tránh
khỏi có những sai sót. Rất mong có sự góp ý của thầy, cô để em có thể rút kinh
nghiệm cho lần sau.
Sinh Viên Thực Hiện

SVTH: Nguyễn Thị Kiều Diễm
GVHD: GVC.TS.Lê Hoàng Nghiêm

1

Đồ án môn học
Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp sử dụng nguồn nước mặt cho khu dân cư có dân số 13000 người

LỜI CẢM ƠN
Trong suốt thời gian làm đồ án môn học, em rất cảm ơn sự giúp đỡ chỉ bảo tận
tình của thầy GVC.TS.Lê Hoàng Nghiêm giáo viên hướng dẫn của em.
Đặc biệt cũng cảm ơn các thầy, cô khoa Môi Trường – Đại Học Tài Nguyên Và
Môi Trường Tp.Hcm đã tạo điều kiện cho em làm đồ án xử lý nước cấp sử dụng
nguồn nước mặt để em có cơ hội hiểu thêm về ngành kỹ thuật môi trường của mình
đang học cũng như có thêm kiến thức về hoạt động của các công trình đơn vị trong
trạm xử lý sử dụng nguồn nước mặt và tính toán các công trình đơn vị để thong qua
đó có thể thiết kế ra các công trình đơn vị nhằm mục đích đem lại một nguồn nước
sạch đạt yêu cầu trước khi cung cấp cho mạng lưới cấp nước cho khu dân cư với số
dân là 13000 người.

Tp .Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2013
Sinh Viên
Nguyễn Thị Kiều Diễm

SVTH: Nguyễn Thị Kiều Diễm
GVHD: GVC.TS.Lê Hoàng Nghiêm

2

Đồ án môn...
Đồ án môn học
Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp sử dụng nguồn nước mặt cho khu dân cư có dân số 13000 người
LỜI MỞ ĐẦU
Cũng như không k ánh sáng, nước không thể thiếu được trong cuộc sống của
con người.Đối với khu dân cư có số dân là 13000 người, nước phục vụ cho các mục
đích sinh hoạt,, trong sản xuất, phục vụ cho hàng loạt ngành công nghiệp khác
nhau, nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Chính vì vậy, trước khi đưa nước
vào sử dụng, cần phải tiến hành xử lý chúng
Vi đề tài: “Thiết kế hệ thng xnước cấp sử dụng nguồn nước mặt cho khu
dân cư có dân số 13.000 người” nhằm đề ra được phương án thiết kế 1 hệ thống xử
ớc cấp sử dụng nguồn nước mặt có hiệu quả cao và chi phí vận nh thấp, đặc
biệt là đạt yêu cầu về chất ợng cũng như đáp ứng cho mục đích sử dụng ớc của
người dân.
Đồ án gồm 5 chương :
Chương I : Giới thiệu chung về đề tài đồ án môn học
Chương II : Tổng quan về các phương pháp xử lý nước mặt
Chương III : Đề xuất phương án và xử lý nước cấp sử dụng nguồn nước mặt
Chương IV : Tính toán hóa chất và các công trình đơn vị
Chương V : Kết luận và kiến nghị
Nội dung của đồ án của em chủ yếu cung cấp các kiến thức cơ bản về xử lý nước
cấp sử dụng nguồn nước mặt , các phương án công nghệ cho hệ thống xử lý nước và
tính toán các công trình trong trạm xử nước. Trong khi làm đồ án, không tránh
khỏi những sai sót. Rất mong sự góp ý của thầy, để em có thể rút kinh
nghiệm cho lần sau.
Sinh Viên Thực Hiện
SVTH: Nguyễn Thị Kiều Diễm 1
GVHD: GVC.TS.Lê Hoàng Nghiêm
Đồ án môn học : Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp sử dụng nguồn nước mặt cho khu dân cư có dân số 13000 người - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án môn học : Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp sử dụng nguồn nước mặt cho khu dân cư có dân số 13000 người - Người đăng: kieudiem2502-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Đồ án môn học : Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp sử dụng nguồn nước mặt cho khu dân cư có dân số 13000 người 9 10 735