Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án ngành điều khiển và tự động hóa

Được đăng lên bởi nguyentrithanh306
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1067 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN ĐIỆN

ĐỒ ÁN I
NGÀNH ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

ĐỀ TÀI:
PHÁT HIỆN KHUÔN MẶT VỚI
THUẬT TOÁN ADABOOST

Sinh viên thực hiện : Nguyễn Trí Thành
Lớp ĐK-TĐH 04
Giáo viên hướng dẫn : TS. Nguyễn Văn Ánh

HÀ NỘI – 2015

MỞ ĐẦU
Công nghệ thông tin đang được ứng dụng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Với
một hệ thống máy tính, chúng ta có thể làm được rất nhiều việc, tiết kiện thời gian và
công sức. Điển hình như công việc nhận dạng mặt người. Ngày xưa, muốn tìm kiếm
một kẻ tình nghi trong siêu thị hay sân bay, các nhân viên an ninh phải tìm kiếm trên
từng màn hình camera theo dõi. Ngày nay, công việc đấy đã được làm tự động nhờ
các hệ thống nhận dạng mặt người. Phát hiện mặt người trong ảnh là một phần quan
trọng của hệ thống nhận dạng mặt người đó, giải quyết tốt việc phát hiên mặt người sẽ
giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao độ chính xác của việc nhận dạng khuôn mặt.
Phát hiện mặt người cũng là một bài toán nhận dạng đơn giản, hệ thống chỉ cần
phân loại đối tượng đưa vào có phải mặt người hay không phải mặt người. Ở mức độ
cao hơn, sau khi đã phát hiện được khuôn mặt, các khuôn mặt đó sẽ được so sánh với
các khuôn mặt có trong dữ liệu để nhận dạng xem khuôn mặt đấy là của ai (thường áp
dụng trong nhận dạng khuôn mặt của người nổi tiếng hoặc của tội phạm đang bị truy
nã).
Với mục tiêu chính là tìm hiểu thuật toán Adaboost, các đặc trưng haar-like, mô
hình Cascade of Classifiers, đồng thời áp dụng vào bài toán phát hiện mặt người trong
ảnh, khóa luân được trình bày trong ba chương với bố cục như sau:
Chương I: Cơ sở lý thuyết: tìm hiểu phương pháp học máy Adaboost. Giới thiệu
về các đặc trưng Haar-like và cách tính giá trị đặc trưng. Tiếp theo là giới thiệu về mô
hình cascade of classifiers và cách áp dụng các công cụ trên vào bài toán phát hiện
mặt người trong ảnh.
Chương II: Ứng dụng thực nghiệm: trên cơ sở thư viện mã nguồn mở OpenCV,
xây dựng chương trình phát hiện mặt người trong ảnh và trong video, cùng với những
phân tích chương trình.
Chương III: Kết luận và hướng phát triển: đánh giá kết quả và hướng phát triển
nghiên cứu.

1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
I.

Mở đầu về phương pháp phát hiện khuôn mặt Haar-like – Adaboost.

1.

Tổng quan.

Có rất nhiều phương pháp để giải quyết bài toán xác định khuôn mặt người
trên ảnh 2D dựa trên các hướng tiếp cận khác nhau. Phương pháp Haar-like –
Adaboost(viết tắt HA) của hai tác giả Paul Viola và Michael J.Jones là phương pháp
xác định mặt người dựa theo hướng tiếp cận trên diện mạo....
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN ĐIỆN
ĐỒ ÁN I
NGÀNH ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA
ĐỀ TÀI:
PHÁT HIỆN KHUÔN MẶT VỚI
THUẬT TOÁN ADABOOST
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Trí Thành
Lớp ĐK-TĐH 04
Giáo viên hướng dẫn : TS. Nguyễn Văn Ánh
HÀ NỘI – 2015
Đồ án ngành điều khiển và tự động hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án ngành điều khiển và tự động hóa - Người đăng: nguyentrithanh306
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Đồ án ngành điều khiển và tự động hóa 9 10 199