Ktl-icon-tai-lieu

đồ án nguyên lí chi tiết máy

Được đăng lên bởi huynhvj3t
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1977 lần   |   Lượt tải: 15 lần
ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY
HOÀNG CHÂU

GVHD: NGUYỄN

NHẬN XÉT CỦA GVHD
MỤC LỤC
Trang
Phần I. Chọn động cơ và phân phối tỷ số truyền
I.
Chọn động cơ……………………………………………
II.
Phân phối tỷ số truyền………………………………….
III. Xác định công suất, momen và số vòng quay các trục..
Phần II. Tính toán thiết kế chi tiết máy
I.
Truyền dộng đai
thang…………………………………….
1.
Chọn loại đai và thiết diện
đai……………………………….
2.
xác định các thong số của bộ
truyền…………………………
3.
Khoảng cách trục
…………………………………………….
4.
Chiều dài
đai…………………………………………………..
5.
Góc ôm trên bánh đai
nhỏ…………………………………....
II.
Bộ truyền bánh
răng……………………………………….
1. Chọn vật
liệu…………………………………………………
2.xác dịnh ứng suất cho
phép…………………………………..
3. Tính toán cấp
nhanh…………………………………………
4. Tính toán bộ truyền cấp
chậm………………………………
Phần III. Thiết kế trục và then.
I.
Chọn vật liệu làm
trục…………………………………….
II.
Xác định sơ bộ đường kính
trục………………………….
SVTH: TỐNG HỒNG DƯƠNG

1

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY
HOÀNG CHÂU

GVHD: NGUYỄN

III.

Xác định khoảng cách các gối đỡ và điểm đặt
lực………
IV. Tính lực và vẽ biểu đồ nội
lực…………………………….
1. Trục
I………………………………………………………...
2. Trục
II………………………………………………………
3. Trục III……………………………………………………..
Phần IV. Tính toán ổ lăn và vỏ trục
I.
Chọn ổ lăn……………………………………………….
1. Trục I………………………………………………………
2. Trục II……………………………………………………..
3. Truc III…………………………………………………….
II.
Tính toán và thiết kế vỏ hộp……………………………
1. Tính toán vỏ hộp………………………………………….
2. Bôi trơn ổ lăn……………………………………………..
3. Bôi trơn hộp giảm tốc ……………………………………

Trường ĐH- SPKT
CHI TIẾT MÁY
Bộ môn NL- CTM

ĐẦU ĐỀ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ TRẠM DẪN ĐỘNG CƠ KHÍ

A- ĐẦU ĐỀ
1. Sơ đồ động:

SVTH: TỐNG HỒNG DƯƠNG

2

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY
HOÀNG CHÂU

GVHD: NGUYỄN

2. Các số liệu ban đầu:
a. Lực vòng trên xích tải
2P(N): 2000
b. Vận tốc xích tải
V(m/s): 1,2
c. Số răng đĩa xích
Z( răng): 11
d. Bước xích
t(mm): 100
e. Số năm làm việc
a(năm): 5
3. Đặc điểm của tải trọng:
Tải va đập nhẹ. Quay một chiều.
4. Ghi chú:
Năm làm việc 300 ngày, ngày 2 ca, 1ca = 8 giờ
Sai số cho phép về tỉ số truyền ∆I = 2÷3%

BẢN THUYẾT MINH
ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY- THIẾT KẾ TRẠM DẪN ĐỘNG
CƠ KHÍ
PHẦN I
CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN
I. Chọn động cơ
Gọi Pt : công suất trên trục máy công tác
η : hiệu suất chung
Pct : công suất làm việc ( công suất cần thiết trên trục động cơ)
P

Ta có: pct  

SVTH: TỐNG HỒNG DƯƠNG

3

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY
HOÀNG CHÂU

GVHD: NGUYỄN

.V 2000.1,2
Trong đó : Pt  F t 
2,4 kw
1000
1000
2

4

  đ . br ô . nt

Tra bảng

 =0.96 : hiệu suất bộ truyền ...
ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY GVHD: NGUYỄN
HOÀNG CHÂU
NHẬN XÉT CỦA GVHD
MỤC LỤC
Trang
Phần I. Chọn động cơ và phân phối tỷ số truyền
I. Chọn động cơ……………………………………………
II. Phân phối tỷ số truyền………………………………….
III. Xác định công suất, momen và số vòng quay các trục..
Phần II. Tính toán thiết kế chi tiết máy
I. Truyền dộng đai
thang…………………………………….
1. Chọn loại đai và thiết diện
đai……………………………….
2. xác định các thong số của bộ
truyền…………………………
3. Khoảng cách trục
…………………………………………….
4. Chiều dài
đai…………………………………………………..
5. Góc ôm trên bánh đai
nhỏ…………………………………....
II. Bộ truyền bánh
răng……………………………………….
1. Chọn vật
liệu…………………………………………………
2.xác dịnh ứng suất cho
phép…………………………………..
3. Tính toán cấp
nhanh…………………………………………
4. Tính toán bộ truyền cấp
chậm………………………………
Phần III. Thiết kế trục và then.
I. Chọn vật liệu làm
trục…………………………………….
II. Xác định sơ bộ đường kính
trục………………………….
SVTH: TỐNG HỒNG DƯƠNG 1
đồ án nguyên lí chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án nguyên lí chi tiết máy - Người đăng: huynhvj3t
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
đồ án nguyên lí chi tiết máy 9 10 307