Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án nguyên lý chi tiết máy

Được đăng lên bởi Trí Nguyễn
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 789 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY

GVHD: THỊNH

PHẦN I:
TÍNH TOÁN ĐỘNG CƠ VÀ TỶ SỐ TRUYỀN.
I. Chọn động cơ:
1. Công suất trên trục công tác:
 Điều kiện làm việc với số liệu ban đầu:
- Lực vòng trên tải xích: 2F = 3500 (N).
- Vận tốc tải xích:
V = 1,4 (m/s).
- Số răng đĩa xích:
Z = 13 (răng).
- Bước xích:
P = 130.
- Số năm làm việc:
a = 5 năm.
 Đặc điểm của tải trọng:
- Tải trọng và đập nhẹ, quay 1 chiều.
- Năm làm việc (a) 300 ngày, ngày 2 ca, 1 ca 6 giờ. Sai số cho phép tỷ số truyền
∆i=2÷3%.
2. Tính toán công suất hệ thống:
Hiệu suất chung:
η = ηđ.ηol4.ηBr2.ηnđ.
Tra bảng 2.3 trang 19 ta có:
ηđ = 0,95 : Hiệu suất bộ truyền đại.
ηol = 0.99 : Hiệu suất 1 cặp ổ lăn.
ηBr = 0,98 : Hiệu suất 1 cặp bánh răng.
η = 1 : Hiệu suất nối trục.
- Vậy η = 0,95.0,994.0,982.1 = 0,876.
3. Chọn động cơ:
Ta có: công suất máy công tác:
P=

F .V
3500.1,4

4,9( KW ) .
1000
1000

Công suất cần thiết cho động cơ.
P

4,9

Pct =   0,876 5,59( KW ).
Ta có Pct nên ta cần chọn động cơ có công suất thỏa điều kiện.
Pđm > Pct.
- Thực tế có nhiều động cơ thỏa điều kiện này. Dựa vào các thông số đã cho và mục đích
giảm bớt về kinh tế → Sự lựa chọn động cơ loại DK52-4 (Tra bảng P12/235).
Các thông số kỹ thuật:
SVTT: TRẦN QUỐC BÃO

Trang 1

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY

GVHD: THỊNH

Công suất: P = 7(KW).
Vận tốc quay: n=1440 (Vòng/phút).
Cosφ = 0,85,

T
T

K

1,5 , T max 2

T

dn

dn

Mômen vô lăng = 0,28.
Khối lượng m = 104 (Kg).
II. Phân phối Tỉ số truyền:
Ta có vận tốc trục công tác: V 

Z .P.n

60 *1000

n

lv



60000.V
49,704
13.130

Với

Z = 13(răng).
P = 130(mm).
V = 2,4 (m/s).
Chọn n ≈ 50 (Vòng/phút).
Tỷ số truyền chung:

1440
U  nđc 
28.8

n

n

lv

lv

Mặt khác theo sơ đồ động ta có: U=Un.Uh.Unt.
U=Un.Uh=Uđ.Uh

U
U

 Uh 


đ

28,8
9
3,2

Uđ=Un : Tỷ số truyền ngoài hộp.
Uh: Tỷ số truyền hộp giảm tốc.
Unđ=1:Tỷ số truyền nối trục.
Tra bảng 2.4 về tỷ số truyền đại SGK trang 21, chọn Uđ=3,2.
Mặt khác: Uh=Un.Uc.
Un: Tỷ số truyền cấp nhanh.
Uc: Tỷ số truyền cấp chậm.
Chọn Un=1,2Uc.

U

Nên Uh=1,2Uc→


C

U

h

1,2



9
2,74  Un=1,2.2,74=3,288.
1,2

Kiểm tra.
Ukt=Uđ.Un.Uc=3,2.3,288.2,74=28,829≈28,83.
U kt  U 28,83  28,8 0,03


3%
100
100
100
SVTT: TRẦN QUỐC BÃO

Trang 2

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY

GVHD: THỊNH

→ Hợp lý với yêu cầu sai số vè tỷ số truyền.
∆i=2÷3%.
Tính công suất từng trục: Ta có Pct = 5,59(KW).
PI = Pct.ηđ.ηol = 5,59.0,95.0,99 = 5,257(KW).
PII = PI.ηđ.ηol = 5,257.0,98.0,99 = 5,1(KW).
PIII = PII.ηđ.ηol = 5,1.0,98.0,99 = 4,95(KW).
9,55.10 6 .P
Mômen xoắn: Ti =
;
ni

Tđc =

9,55...
GVHD: THỊNH ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY
PHẦN I:
TÍNH TOÁN ĐỘNG CƠ VÀ TỶ SỐ TRUYỀN.
I. Chọn động cơ:
1. Công suất trên trục công tác:
Điều kiện làm việc với số liệu ban đầu:
- Lực vòng trên tải xích: 2F = 3500 (N).
- Vận tốc tải xích: V = 1,4 (m/s).
- Số răng đĩa xích: Z = 13 (răng).
- Bước xích: P = 130.
- Số năm làm việc: a = 5 năm.
Đặc điểm của tải trọng:
- Tải trọng và đập nhẹ, quay 1 chiều.
- Năm làm việc (a) 300 ngày, ngày 2 ca, 1 ca 6 giờ. Sai số cho phép tỷ s truyền
i
=2÷3%.
2. Tính toán công suất hệ thống:
Hiệu suất chung:
η = η
đ.
η
ol
4
Br
2
.
Tra bảng 2.3 trang 19 ta có:
η
đ
= 0,95 : Hiệu suất bộ truyền đại.
η
ol
= 0.99 : Hiệu suất 1 cặp ổ lăn.
η
Br
= 0,98 : Hiệu suất 1 cặp bánh răng.
η = 1 : Hiệu suất nối trục.
- Vậy η = 0,95.0,99
4
.0,98
2
.1 = 0,876.
3. Chọn động cơ:
Ta có: công suất máy công tác:
P =
)(9,4
1000
4,1.3500
1000
.
KW
VF
.
Công suất cần thiết cho động cơ.
P
ct
=
).(59,5
876,0
9,4
KW
P
Ta có P
ct
nên ta cần chọn động cơ có công suất thỏa điều kiện.
P
đm
> P
ct
.
- Thực tế nhiều độngthỏa điều kiện này. Dựa vào các thông số đã cho và mục đích
giảm bớt về kinh tế → Sự lựa chọn động cơ loại DK52-4 (Tra bảng P12/235).
Các thông số kỹ thuật:
SVTT: TRẦN QUỐC BÃO Trang 1
Đồ án nguyên lý chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án nguyên lý chi tiết máy - Người đăng: Trí Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Đồ án nguyên lý chi tiết máy 9 10 804