Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án nguyên lý chi tiết máy

Được đăng lên bởi Viet Luan Huynh
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 440 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đồ Án Nguyên Lý – Chi Tiết Máy

GVHD: VĂN HỮU THỊNH

Đồ án
Nguyên lý chi tiết máy

SVTH: ĐÀO MINH HOÀI

Trang 1

Đồ Án Nguyên Lý – Chi Tiết Máy

GVHD: VĂN HỮU THỊNH

MỤC LỤC
Đầu đề ............................................................................................................ 4
PHẦN I: CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN .............. 6
I. Chọn động cơ .................................................................................................. 6
II. Phân phối tỷ số truyền ................................................................................... 6
PHẦN II: TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN XÍCH ............................................... 7
I. Chọn loại xích ................................................................................................ 7
II. Xác định các thông số của xích và bộ truyền ............................................... 7
III. Kiểm nghiệm xích về độ bền........................................................................ 8
IV. Đường kính đĩa xích .................................................................................... 9
V. Xác định các lực tác dụng lên trục ............................................................... 10
PHẦN III: THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG .................................. 10
I.Chọn vật liệu .................................................................................................. 10
II. Xác định ứng suất cho phép ......................................................................... 10
III. Tính toán bộ truyền cấp nhanh ................................................................... 12
IV. Tính toán bộ truyền cấp chậm ..................................................................... 16
PHẦN IV: THIẾT KẾ TRỤC ........................................................................ 20
I.Chọn vật liệu ................................................................................................... 20
II. Xác định sơ bộ đường kính trục ................................................................... 20
III. Xác định khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt lực ............................. 20
IV. Xác định trị số và chiều của các lực từ chi tiết quay tác dụng lên trục ..... 21
V. Tính các momen tổng và momen tương đương............................................. 31
PHẦN V: TÍNH TOÁN THEN VÀ Ổ LĂN ................................................. 35
I. Then ...............................................................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án nguyên lý chi tiết máy - Người đăng: Viet Luan Huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Đồ án nguyên lý chi tiết máy 9 10 781