Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN PHẦN CỨNG MÁY TÍNH

Được đăng lên bởi duy-chinh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1416 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỒ
Á

NP

HẦ

NC

ỨN
G

MÁ
Y

TÍN
H

H/S thực hiện : Trần Đình Khánh

ĐỀ TÀI : GROUP POLICY TRONG WIN XP

Lê Thị Trúc Quyên

I. Group Ppolicy là gì ???
 Group

Policy là một tính năng của Microsoft windows
NT một trong những thành phần của các hệ đều hành.
Group Policy cung cấp cho ta sự kiểm soát môi trường
làm việc của các tài khoản người dung và tài khoản máy
tính. Group Policy cung cấp quản lí tập trung và cấu
hình của hệ đều hành, ứng dụng và cài đặt của người sử
dụng trong một môi trường Active Directory

II. Cách khởi động Group Policy trong win xp


Group Policy là một trong các thành phần của Microsoft Management
Console và phải là thành viên của nhóm Adminstrators mới được quyền sử
dụng chương trình này.



Khởi động chương trình: Start -> Run(Windows + R) -> nhập gpedit.msc -> OK.

II. Cách khởi động Group Policy trong win xp


Cửa sổ Group Policy Object hiện ra:

 Chương

trình được phân theo dạng cây và rất dễ dùng.
Nếu sử dụng các phần mềm như Security Administrator,
TuneUp Utilities,... bạn sẽ thấy hầu hết các tùy chọn cấu
hình hệ thống đều nằm trong GP. Và bạn hoàn toàn có
thể sử dụng GP mà Windows cung cấp sẵn để quản trị
hệ thống, không cần phải cài thêm các phần mềm trên.

Cách sử dụng chung: tìm tới các nhánh, Chọn Not
configured nếu không định cấu hình cho tính năng đó,
Enable để kick hoạt tính năng, Disable để vô hiệu hóa
tính năng.

III. Giới thiệu vài tính năng của group policy


1. Windows setting : Tại đây bạn có thể tinh chỉnh, áp dụng các
chính sách về vấn đề sử dụng tài khoản, password tài khoản, quản
lý việc khởi động và đăng nhập hệ thống...



Scripts (Startup/Shutdown) : Bạn có thể chỉ định cho windows
sẽ chạy một đoạn mã nào đó khi Windows Startup hoặc
Shutdown.



Security settings: Các thiết lập bảo mật cho hệ thống, các thiết
lập này được áp dụng cho toàn bộ hệ thống chứ không riêng
người sử dụng nào.

III. Giới thiệu vài tính năng của group policy


2. Administrator templates :Tại đây bạn có thể tinh chỉnh, áp
dụng, thay đổi các chính sách về hệ thống windows hay các phần
mềm được cài đặt trên hệ thống.



Windows components : bạn có thể thay đổi các chính sách bảo
mật trong windows

...
Đ
Á
N
P
H
N
C
N
G
M
Á
Y
T
Í
N
H
ĐỀ TÀI : GROUP POLICY TRONG WIN XP
H/S thực hiện : Trần Đình Khánh
Lê Thị Trúc Quyên
ĐỒ ÁN PHẦN CỨNG MÁY TÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN PHẦN CỨNG MÁY TÍNH - Người đăng: duy-chinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐỒ ÁN PHẦN CỨNG MÁY TÍNH 9 10 663