Ktl-icon-tai-lieu

đồ án phân tích tổ hợp ht cđt con lắc ngược

Được đăng lên bởi Lê Tâm
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 180 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1.Vai trò và ý nghĩa của bài toán. Khả năng ứng dụng trong ngành CĐT
Trong thực tế có nhiều có mô hình ở dạng con lắc ngược như robot,
phương tiện giao thông, thậm trí là nhà cao tầng, tháp vô tuyến, giàn
khoan hay các công trình biển …. Kết cấu cơ học của những mô hình này
tự nó phát sinh và chịu tác động có hại từ những dao động và bài toán con
lắc ngược được áp dụng để giảm các dao động này.
Trong ngành cơ điện tử mô hình con lắc ngược được sử dụng trong
nhiều kết cấu, đặc biệt là trong thiết kế robot từ đó nhiều sản phẩm đã ra
đời như xe 2 bánh tự cân bằng, moto 1 bánh tự cân bằng…

1

Hình 3: Robot 2 bánh tự cân bẳng
của sinh viên Việt Nam

Hình 2: Robot EMIEW 2

Hình 1: Robot EMIEW

2

1.2.Nghiên cứu tổng quan các công trình liên quan đến bài toán này trong
và ngoài nước
Với một vài thao tác dò tìm đơn giản trên Internet ta có thể tìm
được nhiều nghiên cứu về ứng dụng con lắc ngược trong nước và nước
ngoài như:
1.

Xe 2 bánh tự cân bằng di chuyển trên địa hình phẳng –
Mai Tuấn Đạt. Trường ĐH Bách khoa – Tp.HCM, 2010.

2.

Nghiên cứu dao động của hệ con lắc ngược có lắp đặt hệ
thống giảm dao động TMD – Tạp chí khoa học xây dựng,
2007.

3.

Analysis anh Design of Controllers for a Double Inverter
Pendulum - Henrik Niemann. dZlrstedoDTU, Automation,
Technical University of Denmark, Building 326, DK-2800
Lyngby, Denmark.

4.

Passivity Based Control of the Double Inverted Pendulum
Driven by a Linear Induction Motor - Chin-I Huang, and
Li-Chen Fu.
…

1.3.Mục đích và những yêu cầu của đồ án
Phân tích, xây dựng hàm truyền đạt và tổng hợp bộ điều khiển ổn định
con lắc ngược kép thể hiện trên hình dưới đây:

Hình 4
Con lắc ngược kép
3

Bảng thông số:
Stt

Tên thông số

Ký hiệu Đơn vị

Giá trị

1

Trọng lượng xe

m0

kg

1.8

2

Trọng lượng cách tay 1

m1

kg

0.25

3

Trọng lượng cách tay 2

m2

kg

0.12

4

Chiều dài cách tay 1

L1

m

0.6

5

Chiều dài cách tay 2

L2

m

0.4

6

Khoảng cách từ khớp nối đến trọng l1
tâm cách tay 1

m

0.3

7

Khoảng cách từ khớp nối đến trọng l2
tâm cách tay 2

m

0.2

8

Các góc lệch của cách tay 1 so với θ1
phương thẳng đứng

rad

9

Các góc lệch của cách tay 2 so với θ2
phương thẳng đứng

rad

10

Mômen quán tính của cách tay 1

I1

Kg.m2

11

Mômen quán tính của cách tay 2

I2

Kg.m2

- Chọn phương án 10 với yêu cầu:
+Thời gian quá độ: tqđ≤ 2s
+Độ quá điều chỉnh δ ≤ 5
1.4.Phương pháp nghiên cứu và thực hiện đồ án
- Tìm hiểu tổng quan về các vấn đề liên quan đến đồ án.
- Xác định hệ...
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1.Vai trò và ý nghĩa của bài toán. Khả năng ứng dụng trong ngành CĐT
Trong thực tế có nhiều có mô hình ở dạng con lắc ngược như robot,
phương tiện giao thông, thậm trí nhà cao tầng, tháp vô tuyến, giàn
khoan hay các công trình biển …. Kết cấu học của những hình này
tự nó phát sinh và chịu tác động có hại từ những dao động và bài toán con
lắc ngược được áp dụng để giảm các dao động này.
Trong ngành điện tử hình con lắc ngược được sử dụng trong
nhiều kết cấu, đặc biệt trong thiết kế robot từ đó nhiều sản phẩm đã ra
đời như xe 2 bánh tự cân bằng, moto 1 bánh tự cân bằng…
1
đồ án phân tích tổ hợp ht cđt con lắc ngược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án phân tích tổ hợp ht cđt con lắc ngược - Người đăng: Lê Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
đồ án phân tích tổ hợp ht cđt con lắc ngược 9 10 544