Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ- SẤY THAN

Được đăng lên bởi hovanhoang
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 3556 lần   |   Lượt tải: 44 lần
LỜI MỞ DẦU
Trong ngành công nghiệp silicat nói chung và ngành sản xuất ximăng nói riêng
việc xử lí nguyên liệu để làm phối liệu chẳng những đảm bảo yêu cầu kỹ thuật như
tạo vật liệu có độ ẩm, nhiệt độ thích hợp mà còn giúp dể vận chuyển, tạo hình dể
hơn, và tạo điều kiện thực hiện được công đoạn sau. Bởi vì nguyên liệu sau quá
trình xử lí sơ bộ như làm giàu, đập nghiền, thì thường có độ ẩm cao. Chưa thể trực
tiếp cho trôn phối liệu để nung, vì như vậy sẽ tiêu hao nhiều năng lượng hoặc mất
công vận chuyển.
Đối với vật liệu là than đá, là nguyên liệu để trộn với các phối liệu khác để nấu
clinke trong nhà máy sản xuất ximang. Độ ẩm thích hợp là yếu tố quan trọng quyết
định trực tiếp tới chất lượng của clinke. Đồng thời giúp cho quá trình vận chuyển
được dễ dang hơn.
Như vậy công đoạn sấy là một công đoạn có vai trò quan trọng và có mặt trong
hầu hết các dây chuyền sản xuất của ngành công nghiệp silicat.
Một trong những thiết bị sấy thường gặp trong các nhà máy sản xuất ximăng là
máy sấy thùng quay.

Mục lục:
I.Giới thiệu
II.Các kí hiệu

III.Sơ đồ công nghệ
1.Sơ đồ
2.Thuyết minh
IV. Tính toán cân bằng
1.Cân bằng vật chất
2.Cân bằng nhiệt
a)Buồng đốt
b)Buồng sấy
c)Giản đồ I-x
V.Tính toán các kích thước cơ bản
VI.Sai số nhiệt
1.Tổn thất nhiệt qua thành thùng quay
2.Tổn thất nhiệt do vật liệu
3.Tính toán quá trình sấy thực tế
VII.Chọn thiết bị phụ cho hệ thống sấy
1.Cyclon
2.Quạt
VIII.Kết luận

I.Máy sấy thùng quay-sấy than

◄

Là loại máy sấy loại liên tục, xuôi chiều, trực tiếp. Được sử dụng phổ biến trong
các nhà máy ximăng với mục đích sấy nguyên liệu trước khi đem trộn với phối
liệu để nấu clinke. Máy sấy thùng quay chủ yếu dùng để sấy than cám (than sau
khi nghiền trung bình) và đất sét.

Mỗi vật liệu sấy có độ ẩm nằm trong những khoảng khác nhau,ngay cả cùng một
vật liệu nhưng độ ẩm cũng thay đổi theo từng mùa. Nhưng độ ẩm của vật liệu ra
phải nằm trong khoảng 15% thì mới có thể trộn với phối liệu để nấu clinke được.

II.Các kí hiệu

◄

1.Độ ẩm:
-Độ ẩm của vật liệu:
Lượng ẩm có trong vật liệu:
g (kg)
Lượng vật liệu ẩm:
G (kg)
Độ ẩm tương đối-lượng ẩm có trong một đơn vị khối lượng vật liệu ẩm:
u=

g
100%
G

Độ ẩm tuyệt đối-lượng ẩm có trong một đơn vị khối lượng vật liệu khô:
g

u , = G − g 100%

-Độ ẩm của tác nhân sấy:
Độ ẩm tương đối của tác nhân sấy:
ϕ=

ρ'
p,
100% =
100%
ρb
pb

(VII-4 ST2)

Trong đó:
ρ, là lượng hơi nước có trong một đơn vị thể tích không khí ứng với nhiệt độ nào
đó (kg/ m 3 ) còn gọi là độ ẩm tuyệt đối.
ρb là khối lượng riêng của h...
LỜI MỞ DẦU
Trong ngành công nghiệp silicat nói chung ngành sản xuất ximăng nói riêng
việc xử lí nguyên liệu để làm phối liệu chẳng những đảm bảo yêu cầu kỹ thuật như
tạo vật liệu có độ ẩm, nhiệt độ thích hợp còn giúp d vận chuyển, tạo hình d
hơn, tạo điều kiện thực hiện được công đoạn sau. Bởi nguyên liệu sau quá
trình xửsơ bộ như làm giàu, đập nghiền, thì thường có độ ẩm cao. Chưa thể trực
tiếp cho trôn phối liệu để nung, vì như vậy sẽ tiêu hao nhiều năng lượng hoặc mất
công vận chuyển.
Đối với vật liệu than đá, nguyên liệu để trộn với các phối liệu khác để nấu
clinke trong nhà máy sản xuất ximang. Độ ẩm thích hợp là yếu tố quan trọng quyết
định trực tiếp tới chất lượng của clinke. Đồng thời giúp cho q trình vận chuyển
được dễ dang hơn.
Như vậy công đoạn sấy một công đoạn có vai trò quan trọng và mặt trong
hầu hết các dây chuyền sản xuất của ngành công nghiệp silicat.
Một trong những thiết bị sấy thường gặp trong các nhà máy sản xuất ximăng
máy sấy thùng quay.
Mục lục:
I.Giới thiệu
II.Các kí hiệu
ĐỒ ÁN QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ- SẤY THAN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ- SẤY THAN - Người đăng: hovanhoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
ĐỒ ÁN QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ- SẤY THAN 9 10 527